slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Arentsen von Campen d.y. ( - 1721)

Hans Arentsen von Campen d.y. døde 1721 i Christiania. Hans var sønn av Arent Michelsen von Campen og Elen Hansdatter Handingsmann. Hans giftet seg med Anne Maria Gjertsdatter, gravl. 23 Apr. 1742. De hadde iallefall barna (Rekkefølgen sikker):

1.
Anna Kirstine Hansdatter von Campen, dpt. 29 Juni 1695, gravl, 23 Sep. 1777, g.m. 8 Mars 1718, Johan Bendixen Heide. Skifte etter Anna Kirstine ble holdt den 23 Sep. 1777.
2.
Giert Hansen von Campen, f. ca. 1701, gravl. 27 Jan. 1757, g.m. 26 Sep. 1731, Anne Sophie Michelsdatter Arctander. Skifte etter Giert Otto ble holdt den 23 Jan. 1757.
3.
Hans Hansen von Campen, f. ca. 1701, gravl. 13 Aug. 1756, g.m. 20 Sep. 1730, Johanne Marie Nernst.

Hans von Campen tinglyser på tinget i Røyken den 2 Des. 1700 et skjøte på 3 skippund salt i gården Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem fra rådmann på Bragernes Jens Nilsen
Lerskaug. Datert 4 Okt. 1699. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0038: Tingbok, 1700, s. 26).

Hans von Campen tinglyser på tinget i Røyken den 2 Des. 1700 et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ammerud og 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Hov(Hoff) i Røyken fra rådmann på Bragernes Jens Nilsen
Lerskaug. Datert Sundby 14 Mars 1700. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0038: Tingbok, 1700, s. 26).

I en supplikk datert 29 Juli 1709 klager sorenskriveren Jens Hiermind på Vear over at han har blitt utskjelt av Hans von Campens hustru Anne Maria.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 3 skippund salt i Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem med bygsel samt 3 lispund salt i plassen Ammerud og 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Hov(Hoff) til prokurator Søren Pedersen Løchstør. Datert Sundby den 27 Mars 1717. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300).

I en sak angående en part av gården Vear i Røyken stevner Hans von Campen, Hans Sørensen Bryn. Johan Heide var fullmektig for Hans von Campen og Søren Pedersen Løchstør for Hans Sørensen Bryn. Saken ble utsatt en del ganger, men så på tinget i Røyken den
30 Sep. 1720: "Comparerede for retten Mons: Hans Hansen paa sin fader Citanten Mons: Hans von Campens veigne,...." (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0044: Tingbok, 1716-1721, s. 242).

Den 27 Jan. 1721 ber Hans Sørensen Vear om at sorenskriveren Jens Hiermind må dømme i saken mellom Hans Sørensen Vear og Hans von Campen.

Den 29 Aug. 1721 søker Hans von Campen i Christiania om at Thore Sørensen Bryn straks må flytte fra gården Vear til tvistigheten dem imellom er avgjort.

Saken gjaldt odelsretten til 12 3/4 lispund salt i gården Vear. Saken var først oppe lagmannsretten og så i Overhoffsretten i 1722 (nr. 91) der dommen fra lagmannsretten ble forandret på noen punkter, men Tore Sørensen Bryn bli tildømt odelsretten og enken etter Hans von Campen måtte betale 30 riksdaler i saksomkostninger. Se også 1722 (nr. 71).

Manntall over Christiania bys borgerskap, høsten 1720. Se nr. 9.
Manntall for byskatten i Christiania og underliggende distrikt 1722. Hans von Campens Encke 6 - 0.


Hans ble gravlagt den
3 Nov. 1721 i Oslo Domkirke.


Mer info kommer................ 1)

1) SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1705-1730, s. 259.