slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Mari Thoresdatter Vear (1722 - 1790)

Mari Thoresdatter ble født i 1722 på gården Vear, Røyken, Buskerud.. Hun døde i 1790 på gården Vear, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Thore Sørensen Bryn og Ingeborg Larsdatter Vear. Mari giftet seg med Hans Gundersen Auvi. Mari og Hans hadde barna:

1. Martha Hansdatter, dpt. 15 Mai 1740, gravl. 20 Feb. 1782, g.m. 4 Mai 1759, Hans Erlandsen Fossum.


Mari trolovet seg andre gang den 11 Okt. 1742 (trolovede ieg paa gaarden Wear) med Dragon og enkemann Anders Christophersen Storsand fra Hurum. Forlovere (Cautionister) var Haagen Toresen Holmsbo fra Hurum og Sivert Olsen Grønsand fra Hurum. De giftet seg den 4 Nov. 1742 i Røyken kirke. De hadde barna:

1. Dorthe Andersdatter, dpt. 4 Aug. 1743, gravl. 16 Des. 1770, g.m. 26 Feb. 1769, soldat Andreas Isachsen Hyggen.
2. Hans Andersen, dpt. 14 Mars 1745, gravl. 10 Des. 1773. Ugift.
3. Ingeborg Andersdatter, dpt. 1 Nov. 1747, g.m. 19 Sep. 1767, Peder Povelsen Gulle. De var søskenbarn.
4. Thore Andersen, dpt. 19 Apr. 1750, gravl. 7 Mai 1752.
5. Berthe Andersdatter, dpt. 1 Okt. 1752, gravl. 26 Nov. 1769.
6. Mads Andersen, dpt. 10 Nov. 1754,
7. Helena Andersdatter, dpt. 15 Mai 1758,
8. Marthe Andersdatter, dpt. 15 Feb. 1761,

Mari ble døpt den 13 Jan. 1722 i Røyken kirke. Faddere var:

Anders Husebye
Joen Ølstad
Ole Bryn
Madam Hiermind
Anne Grette
Marj Bryn

Thore Sørensen hadde solgt halvparten av gården Vear til sin svigersønn Hans Gundersen, men han døde før han fikk skjøte. Derfor selger han nå halvparten av gården Vear til sin datter Mari Thoresdatter for 700 riksdaler. Datert Vear 29 Mai 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 343).

I en supplikk datert den 29 Mai 1754 ber Anders Christophersen om at hans hustru "Marthe Toresdatter" blir løslatt fra tugthuset for et tyveri som ble begått hos lodsmannen Ole Andersen i Drøbak i 1749. Mari "Marthe" ble dømt til 9 måneders straffearbeid ved tukthuset i Christiania ved en dom datert 3 Feb. 1753. Hun hadde nå sittet en tid på tugthuset, men ettersom hun var gravid og Anders i tillegg hadde en stor husholdning og gårdsbruk, ber han om at kona løslates mot at han betaler 20 riksdaler til tugthuset. Søknaden ble innvilget. (flere sider). Se mer om denne saken under svigerfaren.

Marthe nevnes på følgende sider i fangeprotokollen for Christiania Tugthus, 279, 280, 282, 300, 307 og 308. Her får vi vite at hun ble innsatt på Tugthuset den 4 Mars 1754. Hun fikk perm for å reise hjem å føde sitt barn (Mads) før hun returnerte til Tugthuset. Etter at hennes ektemann hadde betalt 20 riksdaler til Tugthuset, ble hun løslatt den 9 Aug. 1754. Mer kommer......

Mari Thoresdatter ble gravlagt den 7 Feb. 1790 i Røyken kirke.

Mer info kommer...........1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1722, side 31.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Døde og begravede 1790, side 154.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1742, side 191.