slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Johannesen Follestad/Oddevald/Haug (ca. 1703 - 1773)

Ole Johannesen ble født ca. 1703 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han døde 1773 på gården Haug, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Johannes Hallesen Follestad og Margrethe Nilsdatter (Hedemarch). Ole giftet seg i Røyken kirke den 6 Jan. 1735 med Anne Margrethe Andersdatter Huseby. De hadde barna:

1. Anders Olsen, dpt. 9 Sep. 1736,
2. Johannes Olsen, dpt. 28 Des. 1738, gravl.
15 Mars 1739. 10 uker gammel.
3. Malene Olsdatter, dpt. 7 Feb. 1740, gravl.
11 Juni 1741. 1 år og 4 mnd. gammel.
4. Malene Olsdatter, dpt. 20 Aug. 1741, gravl.
11 Feb. 1742. 5 mnd. og 3 uker gammel.
5. Malene Olsdatter, dpt. 2 Juli 1743,
6. Nils Olsen, dpt. 9 Mars 1746,
7. Kari Olsdatter, dpt. 21 Juli 1748,
8. Johanne Olsdatter, dpt. 1 Nov. 1750, d. 27 Nov. 1824, g.m. 27 Okt. 1789, enkemann Ole Jacobsen Båtstø. 1801. Skifte etter Ole 9 Aug. 1804. De bodde i Båtstøstranden.
9. Bernt Olsen, dpt. 13 Mai 1753,Ole og Anne Margrethe bodde først på gården Follestad før de flyttet til gården Oddevald (Askestad).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 tinglyser Ole Johannesen Askestad sitt skjøte på 8 lispund 2 1/2 remål salt i Askestad fra Jens Aslesen. (Parten som Ole Johannesen kjøpte kalles senere Oddevald i kildene og tilsvarte 1/4 av Askestad).

Ole og Anne Margrethe nevnes i tyverisaken i Drøbak. Anne Margrethe hadde kjøpt tyvegods av Mari Thoresdatter Vear. De må ha levert tilbake tyvegodset så snart de fikk vite om tyveriet, for det nevnes ikke at de fikk straff slik som de andre som hadde kjøpt tyvegods fikk. Se saken under
Mari Thoresdatter Vear.

Skifte etter Anne Margrethe ble holdt på gården Oddevald den
24 Apr. 1755.

Ole giftet seg andre gang den 18 Juli 1756 i Røyken med enken Ambiør Andersdatter Kovestadbakken.


Ole selger gården Oddevald 8 lispund 2 1/2 remål salt til Peder Hansen Gunderud som var bosatt på Bragernes. Datert Oddevald den
5 Sep. 1758. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 124).

Christen Hansen Haug selger en 1/4 del av sin gård Haug 3 1/2 lispund havremel og 1 1/3 lispund tunge for 240 riksdaler til Ole Johannesen Oddevald. Datert Haug
22 Des. 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 136).

Ved hovedmanntallet 1765 er Ole Johannesen og hans hustru Ambiør Andersdatter oppsittere på gården Haug. Det bor totalt 7 personer over 12 år på gården Haug.

Ole ble gravlagt den
29 Aug. 1773 i Røyken kirke.

Ole Johannesen hadde pantsatt en 1/4 av gården Haug i Røyken til Jens Pedersen Grav. Nå krevde Jens at gården skulle selges til høystbydende på auksjon for å få sine penger. Christopher Jonsen Haug fikk tilslaget for 281 rdl. Datert gården Stoppen i Lier den 2 Nov. 1773. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 114.)

Mer info kommer...........................1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 228.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 186.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0004: Skifteprotokoll, 1745-1761, s. 547b-548a.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 588-589.