slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Johannesen Follestad/Oddevald/Haug (ca. 1703 - 1773)

Ole Johannesen ble født ca. 1703 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han døde 1773 på gården Haug, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Johannes Hallesen Follestad og Margrethe Nilsdatter (Hedemarch). Ole giftet seg i Røyken kirke den 6 Jan. 1735 med Anne Margrethe Andersdatter Huseby. De hadde barna:

1. Anders Olsen, dpt. 9 Sep. 1736,
2. Johannes Olsen, dpt. 28 Des. 1738, gravl. 15 Mars 1739.
3. Mallene Olsdatter, dpt. 7 Feb. 1740, gravl. 11 Juni 1741.
4. Mallene Olsdatter, dpt. 20 Aug. 1741, gravl. 11 Feb. 1742.
5. Mallene Olsdatter, dpt. 2 Juli 1743,
6. Nils Olsen, dpt. 9 Mars 1746,
7. Kari Olsdatter, dpt. 21 Juli 1748,
8. Johanna Olsdatter, dpt. 1 Nov. 1750, d. 27 Nov. 1824, g.m. 27 Okt. 1789, enkemann Ole Jacobsen Båtstø. 1801. Skifte etter Ole 9 Aug. 1804. De bodde i Båtstøstranden.
9. Bernt Olsen, dpt. 13 Mai 1753,Ole og Anne Margrethe bodde først på gården Follestad før de flyttet til gården Oddevald (Askestad).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 tinglyser Ole Johannesen Askestad sitt skjøte på 8 lispund 2 1/2 remål salt i Askestad fra Jens Aslesen. (Parten som Ole Johannesen kjøpte kalles senere Oddevald i kildene og tilsvarte 1/4 av Askestad).

Ole og Anne Margrethe nevnes i tyverisaken i Drøbak. Anne Margrethe hadde kjøpt tyvegods av Mari Thoresdatter Vear. De må ha levert tilbake tyvegodset så snart de fikk vite om tyveriet, for det nevnes ikke at de fikk straff slik som de andre som hadde kjøpt tyvegods fikk. Se saken under
Mari Thoresdatter Vear.

Skifte etter Anne Margrethe ble holdt på gården Oddevald den
24 Apr. 1755.

Ole giftet seg andre gang den
18 Juli 1756 i Røyken med enken Ambjørg Andersdatter Kovestadbakken.

Kona Ambjørg ble født 1705 på Sørum i Lier, dpt.
20 Sep. 1705. Hun var første gang gift med Christen Gulbrandsen, d. 1755. De bodde på Kovestadbakken i Lier.

Ole selger gården Oddevald 8 lispund 2 1/2 remål salt til Peder Hansen Gunderud som var bosatt på Bragernes. Datert Oddevald den
5 Sep. 1758. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 124).

Christen Hansen Haug selger en 1/4 del av sin gård Haug 3 1/2 lispund havremel og 1 1/3 lispund tunge for 240 riksdaler til Ole Johannesen Oddevald. Datert Haug
22 Des. 1758. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 136).

Ole ble gravlagt den
29 Aug. 1773 i Røyken kirke.

Mer info kommer...........................1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1773, side 228.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1735, side 186.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1756, side 204.