slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Johannes Hallesen Bårsrud/Follestad (ca. 1655 - ca. 1738)

Johannes Hallesen ble født ca. 1655 på gården Bårsrud, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1738 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Halle Johannesen Follestad og en ukjent mor. Johannes var gift med Margrethe Nilsdatter (Hedemarch), ( f. ca. 1664, gravl. 12 Mars 1752). De hadde iallefall barna:

1. Nils Johannesen, f. ca. 1694, gravl. 10 Okt. 1723, g.m. 29 Des. 1720, Aase Svendsdatter Follestad.
2. Halle Johannesen. f. ca. 1696, gravl. 10 Mai 1780, g.m. 23 Jan. 1729, Engel Svendsdatter Follestad. Til Inglingstad i Hurum, senere øvre Jaren og Holmsbu.
3. Anne Johannesdatter, f. ca. 1700, g.m. 28 Nov. 1723, Poul Pedersen (skysskaffer og 63 år i 1757).
4. Ole Johannesen, f. ca. 1703, gravl. 29 Aug. 1773, g.m.1. 6 Jan. 1735, Anne Margrethe Andersdatter Huseby, g.m.2. 18 Juli 1756, enken Ambiør Andersdatter Kovestadbakken.
5. Malene Johannesdatter, f. ca. 1703, gravl. 10 Aug. 1738, g.m.1. 24 Juni 1731, Ole Eriksen Ranvik i Hurum, g.m.2. 27 Okt. 1737, Christen Christensen.
6. Margrethe Johannesdatter, dpt. 31 Jan. 1706, g.m.1. 11 Apr. 1734, Hans Olsen, g.m.2. 6 Jan. 1746, enkemann Erik Eriksen fra Skedsmo.
7. Hans Johannesen, dpt. 14 Mars 1708, gravl. 2 Sep. 1708.
8. Jens Johannesen, dpt. 28 Des. 1710, gravl. 25 Mai 1711.
9. Juliana Johannesdatter, dpt. 28 Des. 1710, gravl. 27 Sep. 1711.
10. Hans Johannesen, dpt. 16 Des. 1712, gravl. 16 Okt. 1768, g.m. 15 Mars 1739, Kirstine Olsdatter.


På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen Hallesen på Follestad og hans gårdmann sin bygselseddel fra frue Sophia Amalie Rosenkrantz på gården Follestad som hun sier er hennes odelsgods, skylder 3 skippund salt som de 2 ovennevnte Christen og hans gårdmann Johannes Hallesen har bygslet. Datert Tronstad den 1 Mai 1689.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Johannes på Follestad sammen med sin kone og 3 barn, hvorav den ene er dragon. De har en tjenestepike.

På tinget i Røyken den 28 Mai 1714 var lensmannen Aslak Kjekstad og landherren kommandør Huitfeldts fullmektig Hans Jonsen Hoff tilstede på rettens vegne, for å forrette et lovlig jordeskifte på bemelte gårds underliggende åker og eng mellom Svend Nilsen Follestad og Johannes Hallesen Follestad. De ble forlikte om at et jorde kalt lille jordet skulle deles og inngjerdes halvparten hver. Svend skulle ha den nordre parten og Johannes den søndre parten.

På tinget i Røyken den 14 Sep. 1719 stevner Svend Nilsen Follestad sin nabo Johannes Hallesen Follestad for å ha hugget 17 favner bjørkeved i Svends hestehage. Johannes bekreftet dette. Vitner i saken var bl. a. Gunnild Hallesdatter i Dalen under Follestad, gift med Jacob i Dalen, husmann under Follestad. Hun forteller at hestehagen har vært i hennes avdøde salige broder Christen Hallesens bruk så lenge som han levde på denne halve gård Follestad. Hun forteller også at det var fire bråter på den søndre side av hestehagen som contraparten og hans salige broder hadde ryddiggjort. Hun fikk også spørsmål om hun ikke visste at det nye lende som Johannes nå brukte til eng og mark ikke var Johannes Hallesens hestehage ? Det visste hun ikke, men hun vel erindrer at hennes salige fader hadde ryddet en bråte der sør som han sådde neper i, hvilket og "Elj i Dahlen i Hurum" kan vitne om.

Partene ble forlikte om at Svend skulle beholde 11 favner bjørkeved samt noen av bråtene. Grensene ble fastsatt og de skulle innhegne halvparten hver.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyste Johannes Follestad sin fornyede bygselseddel på hans boende gård Follestad fra Kirstine Røyer på Tronstad gård. Datert 12 Nov. 1720.

Johannes var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 sier Johannes Hallesen og Svend Nilsen at deres gård på dragonkvarteret Follestad den 4 Juni ble nedbrent og at de ikke klarte å redde noe av deres løsøre og derfor søkte lagrettes og almues bekreftelse på dette. De bekrefter at gården er avbrent med deres løsøre og at de knapt har klær til å dekke deres legeme med og at de vil hjelpe dem med underholdning.

Har ikke funnet begravelsen i Røyken, men skifte etter Johannes nevnes i saken nedenfor.

Arvingene etter Johannes Hallesen ble stevnet for gjeld. Skifte etter Johannes ble holdt den 24 og 25 Apr. 1738. (Tingbok, 1738-1741, s. 1774). Saken fortsatte den 232,
Saken fortsatte den 281, Saken fortsatte den 307, kommer.....


Mer info kommer...........................1)

1)