slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bårsrud før 1801:

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Røegen presteboel 1 fr. salt med bøxsell.

Kjente brukere:

1.
1612 - 1614, Jacob Bårsrud,

Jacob nevnes i Landskatten
1612 - 1614.

2.
1617 - 1649, Johan Pedersen, g.m. Gunnild.

Johan nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten
1620. Han nevnes også i Kontribusjonsskatten 1649.

Anne Hallesdatter gir sin svigersønn Johan Pedersen på Bårsrud fullmakt til å pantsette 1/2 pund rente i gården Berger i Enebakk. Datert
31 Mars 1621. Bevitnes av Svend [Lauritsen] Ski og Anders I. Rigesem.

Johan pantsetter med sin svigermor Anne Hallesdatter og hans hustru Gunnilds samtykke 1/2 pund rente i gården Berger i Enebakk til borgermester Trund Clausen i Oslo. Datert
6 Apr. 1621. Anne eide gården Berger etter skiftebrev på Flater ødegård datert 4 Mars 1616. Johan har samme bomerke som sønnen Halle nedenfor. (NB! Den eneste gården Flater hos Rygh er gården Flater i Røyken !!). Var Anne gift med Reier Stenersen Flater ??

I Koppskatten 1645 nevnes ødegaardsmann Johan Bårdsrud, hans kone, hans sønn og en huskone.

Barn:

1. Halle Johanssen, neste bruker.


3.
1650 - 1681, Halle Johansen, f. ca. 1616, d. ca. 1686.

Han var lagrettemann 1666 - 1683.

Halle nevnes i Kontribusjonsskatten
1650.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Bårsrud 1 hest, 5 kyr, 1 kvige, 3 sauer og 6 geiter.

Halle var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 0 ungfe og 3 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Bårsrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Halle 48 år. Han har sønnen Christen 12 år.

I Manntallet 1666 nevnes Bårsrud som "Ødegaard" og har oppsitteren Halle 50 år, sønnen Christen bor også på gården.

På tinget i Røyken den 22 Mars 1672 ble Halle stevnet for manglende skyssferd. Han fortalte at han ikke hadde hatt hest på den tiden.

Halle flyttet til Follestad omkring 1673. Se mer om hans sønner der.

Halle var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Dette kan bety at Halle brukte Bårdsrud ved siden av Follestad.

Halle Follestads bomerke fra Leilendingsskatten 1679:
Barn:

1. Christen Hallesen, f. ca. 1652, bosatt på Follestad.
2. Johannes Hallesen, d. etter 1723. bosatt på Follestad.
3. Gunhild Hallesdatter, d. 1727. bosatt på Dalen.
4. Anne Hallesdatter, d. 1728. bosatt på Guttersrud.

4.
1675 - 1680, Ole Bårsrud,

5. 1680 - 1693, Iver Olsen, d. ca. 1696, g.m. Ollaug Bjørnsdatter, f. ca. 1646, gravl. 29 Apr. 1714,

Ollaug Bjørnsdatter nevnes i 1683.

Ollaug n. 3 Des. 1688, (mange barn).

28 Juni 1700 enken og barna går og tigger.

6.
- 1690, Jens Olsen Hesselberg, d. ca. 1693, g.m. Anne Jensdatter Bartrum.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1690 stevner Gabriel Villingstad den forrige fogde Jens Olsen boende på Baarsrud for gjeld. Sønnen Ole Jensen møtte på tinget på sin moders vegne og fortalte at hans fader forlengst hadde reist til København.

Jens bodde tidligere på gården Sundby.

7. 1699 , Hans Baarsrud,

8. 1694 - 1699 , Peder Mortensen, d. ca. 1699, g.m. Johanne Toresdatter, f. ca. 1641, gravl. 18 Feb. 1725. (Se neste bruker).

På tinget i Røyken den 12 Apr. 1695
tinglyste Peder sitt bygselbrev på 1 fjerding salt i Bårsrud av sognepresten Peder Kielbech. Datert Solberg, Røyken prestegård den 2 Apr. 1694.

Peder var oppsitter ved skattemanntallet
1696.

9. 1699 - etter 1740 ,
Anders Olsen, g.m. Sibylla Saxesdatter, (f. ca. 1664, gravl. 19 Mars 1741).

Anders var sønn av Ole Gundersen Vang og Ingeborg Larsdatter.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglyste Anders sitt bygselbrev på Bårsrud. Datert 29 Sep. 1699.

På det samme tinget tok han Johanne Toresdatter salige Peder Mortensen Bårsruds enke i hand på at han skulle få hennes midler og forsørge henne på hennes livstid samt besørge hennes begravelse.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Anders BaardsRud" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har AOS i seglet sitt.Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Bårsrud sammen med sin kone.

Anders Olsen var oppsitter på Bårsrud ved matrikkelen 1723.Bruk 2:10.
- 1741, Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.

Even flyttet til gården Vang.


11. 1747 - 1789, Jacob Jørgensen, f. ca 1713, gravl. 4 Okt. 1789, g.m.1. 29 Des. 1743, enken Kari Jonsdatter Ramton, g.m.2. 21 Mars 1771, enken Kirsti Jonsdatter Klemmetsrud, g.m.3. 17 Sep. 1782, Larine Jensdatter Nærsnes.

Jacob bodde tidligere på gården Ramton.

Jacob bygsler 5 lispund salt av gården Bårsrud fra Povel Christian Holst. Datert den 10 Mai 1747.12. 1790 - 1830,
Gabriel Johannesen, dpt. 13 Jan. 1758, d. 6 Mai 1830, g.m. 18 Mars 1790, enken Larine Jensdatter Bårsrud.

Gabriel bodde tidligere på gården Høvik.

Gabriel bygsler 5 lispund salt i ødegården Bårsrud. Datert Røyken prestegård den 16 Feb. 1790.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 579 - 581.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 129 (RA/EA-5965/F02/L0129), 1620-1621, oppb: Riksarkivet.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 129b (RA/EA-5965/F02/L0129b), 1621-1621, oppb: Riksarkivet.