slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Bårsrud før 1801: Matrikkelnr. 64 (Under Utvikling).

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Røegen presteboel 1 fr. salt med bøxsell.

Kjente brukere:

1.
1612 - 1614, Jacob Bårsrud,

Jacob nevnes i Landskatten
1612 - 1614.


2.
1617 - 1649, Johan/Johannes Pedersen, g.m. Gunnild.

Han kalles både Johan og Johannes i kildene.

Johan nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten
1620.


Johans bomerke 6 Apr. 1621.


I Koppskatten 1645 nevnes ødegårdsmann Johan Bårdsrud, hans kone, hans sønn og en huskone.


Han nevnes også i Kontribusjonsskatten
1649.


3.
1650 - ca. 1673,
Halle Johannesen, f. ca. 1616, d. ca. 1686.

Halle var sønn av forrige bruker.

Halle er oppsitter på Bårsrud ved Kontribusjonsskatten
1650.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Bårsrud 1 hest, 5 kyr, 1 kvige, 3 sauer og 6 geiter.

Halle var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 3 kyr, 0 ungfe og 3 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Bårsrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Halle 48 år. Han har sønnen Christen 12 år.

I Manntallet 1666 nevnes Bårsrud som "Ødegaard" og har oppsitteren Halle 50 år, sønnen Christen bor også på gården.


Halle flyttet til Follestad omkring 1673.

Halle var oppsitter på Bårsrud ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Dette kan bety at Halle brukte Bårsrud ved siden av Follestad. Iallefall en del av Bårsrud ?

Halle Follestads bomerke fra Leilendingsskatten 1679:

4.
ca. 1673 - 1680, Ole Bårsrud,


5.
1680 - 1693, Iver Olsen, d. ca. 1696, g.m. Ollaug Bjørnsdatter, f. ca. 1646, gravl. 29 Apr. 1714,

Iver var sønn av forrige bruker.

I en supplikk (Nr. 195) ber Ollaug Bjørnsdatter Baarsrud om at hennes mann som har vært soldat i 11 år og nå arbeider for kongen på Basmo, må få komme hjem da de driver en stor gård og ettersom de er fattige har de ikke råd til å leie folk til innhøstningen, ellers vil høy og korn råtne og de må forlate gården. Datert den 1 Aug. 1683. Supplikken ble innvilget.

Ollaug n. 3 Des. 1688, (mange barn).

I 1691 7 små barn.

28 Juni 1700 enken og barna går og tigger.


6.
- 1690, Jens Olsen Hesselberg, d. ca. 1693, g.m. Anne Jensdatter Bartrum.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1690 stevner Gabriel Villingstad den forrige fogde Jens Olsen boende på Bårsrud for gjeld. Sønnen Ole Jensen møtte på tinget på sin moders vegne og fortalte at hans fader forlengst hadde reist til København.

Jens bodde tidligere på gården Sundby.


7.
1699 , Hans Bårsrud,

8. 1694 - 1699 , Peder Mortensen, d. ca. 1699, g.m. Johanne Toresdatter, f. ca. 1641, gravl. 18 Feb. 1725. (Se neste bruker).

På tinget i Røyken den 12 Apr. 1695
tinglyste Peder sitt bygselbrev på 1 fjerding salt i Bårsrud av sognepresten Peder Kielbech. Datert Solberg, Røyken prestegård den 2 Apr. 1694.

Peder var oppsitter ved skattemanntallet
1696.


9.
1699 - etter 1741,
Anders Olsen, g.m. Sibylla Saxesdatter, (f. ca. 1664, gravl. 19 Mars 1741).

Anders var sønn av Ole Gundersen Vang og Ingeborg Larsdatter.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglyste Anders sitt bygselbrev på Bårsrud. Datert 29 Sep. 1699.

På det samme tinget tok han Johanne Toresdatter salige Peder Mortensen Bårsruds enke i hand på at han skulle få hennes midler og forsørge henne på hennes livstid samt besørge hennes begravelse.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Anders BaardsRud" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har AOS i seglet sitt.Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Bårsrud sammen med sin kone.

Anders Olsen var oppsitter på Bårsrud ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Anders Olsen som oppsitter på gården Bårsrud. Han er da 57 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Gunder Knudsen 25 år gammel, gift og hadde et barn [Se gården Hoff]. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Even Andersen 18 år, av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Engebret Andersen 15 år.


10. 1730 - 1746, Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1730 leste Even Andersen sin bygselseddel på 2 1/2 lispund salt i gården Bårdsrud fra Magdalene salige Hr. Hans Selboe. Datert 11 Des. 1730.

Even nevnes på Bårdsrud t.o.m. 1746.

Even flyttet til gården Vang.


11. 1747 - 1789, Jacob Jørgensen, f. ca. 1713, gravl. 4 Okt. 1789, g.m.1. 29 Des. 1743, enken Kari Jonsdatter Ramton, g.m.2. 21 Mars 1771, enken Kirsti Jonsdatter Klemmetsrud, g.m.3. 17 Sep. 1782, Larine Jensdatter Nærsnes.

Jacob bodde tidligere på gården Ramton.

Jacob bygsler 5 lispund salt av gården Bårsrud fra Povel Christian Holst. Datert den 10 Mai 1747.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jacob Jørgensen og hans hustru Kari Jonsdatter oppsittere på gården Bårdsrud. Det bor totalt 7 personer over 12 år på gården Bårdsrud.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Jacob Jørgensen leilending på gården Bårdsrud.


12. 1790 - 1830,
Gabriel Johannesen, dpt. 13 Jan. 1758, d. 6 Mai 1830, g.m. 18 Mars 1790, enken Larine Jensdatter Bårsrud.

Gabriel bodde tidligere på gården Høvik.

Gabriel bygsler 5 lispund salt i ødegården Bårsrud. Datert Røyken prestegård den 16 Feb. 1790.

Ved folketellingen 1801 bor Gabriel på gården Bårdsrud sammen med sin kone og barn.
Bruk 2:1.
- 1746, Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 stevnet Anders Bårdsrud sin sønn Even Andersen til å avvike og ryddiggjøre halve gården Bårdsrud som Anders hadde bevilget ham å bruke til han hadde fått seg egen leilighet. Even hadde nå innløst sin odelsgård Vang.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1740 tinglyste Anders Olsen Bårdsrud sin utgivne bygselseddel på 2 1/2 lispund salt i gården Bårdsrud til sin sønn Even Andersen Bårdsrud. Datert 12 Des. 1740.

Even flyttet til gården Vang.Husmannsplasser:

Bårsrudteigen:

Brukere:

1. 1753 - 1785,
Jens Jacobsen, f. ca. 1715, gravl. 19 Juni 1785, g.m. 9 Des. 1753, Christine Syversdatter Ski.

Se den merkelige saken om datteren Larines ektemann under lenken til Jens Jacobsen.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 579 - 581.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 129 (RA/EA-5965/F02/L0129), 1620-1621, oppb: Riksarkivet.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 129b (RA/EA-5965/F02/L0129b), 1621-1621, oppb: Riksarkivet.