slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ramton før 1801:

Eiere:

1.
1618 - 1629, Gunder Elle i Frogn eier en fjerding salt i Ramton, iallefall mellom 1618 - 1629.

2. 1618 - , Ansten Arnesen Hallangen eier en fjerding salt i Ramton, iallefall mellom 1618-1626.

3.

4.

5.


Kjente brukere:

Bruk 1:


1. - , Anders Ramton, n. 1618 - 1675.

2. - , Thore Ramton,

Ved Kopskatten 1645 nevnes Tore Ramton og hans kone.

3. - , Ole Amundsen Ramton, f. ca. 1630, gravl. 3 Des. 1719, g.m. Kari, f. ca. 1637, gravl. 1723.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687 tilbyr Ole Amundsen Ammerud seg til å bygge og besitte plassen Ramton som skylder 1/2 skippund salt.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 er Ole skyldig skatt.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Ole) på gården Ramton sammen med sin kone og en datter.

Barn iallefall:

1. Trolig en datter g.m. bruker nr. 1 på bruk nr. 2.
2. Thomas Olsen, f. ca. 1676. gravl. 11 Mars 1703.
3.
Ole Olsen, f. ca. 1678, gravl. 23 Nov. 1707.
4. Gunder Olsen, neste bruker.
5. Christen Olsen, f. ca. 1686, gravl. 11 Mars 1703.
6. Eli Olsdatter, f. ca. 1689, gravl. 25 Mars 1719.4.
1715 - 1739, Korporal Gunder Olsen, f. ca. 1679, gravl. 10 Aug. 1739, g.m. 23 Sep. 1708, Martha Olsdatter. De hadde barna:

1. Ragnild Gundersdatter, dpt. 1709,
2. Berthe Gundersdatter, dpt. 1 Nov. 1711, gravl. 23 Jan. 1718.
3. Anne Gundersdatter, dpt. 12 Nov. 1713,
4. Malena Gundersdatter, dpt. 15 Sep. 1715,
5. Ole Gundersen, dpt. 18 Apr. 1717,
6. Ole Gundersen, dpt. 6 Aug. 1719,
7. Mads Gundersen, dpt. 19 Apr. 1722,
8. Kari Gundersdatter, dpt. 27 Juni 1727, gravl. 1759.

Gunder fikk bygselseddel på gården Ramton den 23 Nov. 1715.


På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Gunder Olsen og Jon Povelsen deres renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på ødegården Ramton fra fogden Høeg. Datert 20 Jan. 1720.

Jon og Gunder var oppsittere på gården Ramton ved Matrikkelen 1723.


Bruk 2:1.
1715 - 1746, Landdragon Jon Povelsen, f. ca. 1671, gravl. 7 Mai 1752, trolig gift med en datter av Ole Ramton.

Jon fikk bygselseddel på gården Ramton den 23 Nov. 1715.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1720 tinglyser Gunder Olsen og Jon Povelsen deres renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på ødegården Ramton fra fogden Høeg. Datert 20 Jan. 1720.

Jon og Gunder var oppsittere på gården Ramton ved Matrikkelen 1723.

Jon flyttet til gården Bårsrud sammen med svigersønnen Jacob (bruker nr. 3) og datteren Kari.

2. - 1743, Hans Andersen, f. ca. 1690, gravl. 3 Mars 1743, g.m. 22 Juli 1725, Kari Jonsdatter Ramton.

Hans bodde på husmannsplassen Mastedalen under gården Høvik når han giftet seg.

3. 1746 - 1747, Jacob Jørgensen, f. ca. 1714, gravl. 4 Okt. 1789, g.m.1. 29 Des. 1743, enken Kari Jonsdatter Ramton, g.m.2. 21 Mars 1771, enken Kirsti Jonsdatter Klemmetsrud, g.m.3. 17 Sep. 1782, Larine Jensdatter Nærsnes.


Jacob bodde på Slemmestad når han giftet seg første gang.

Jacob overtok bygselen av gården Ramton 10 lispund salt som hans svigerfar hadde avstått. Datert Stoppen i Lier den 8 Aug. 1746.

Jacob flyttet til gården Bårsrud.


4. 1747 - 1782, Ole Hansen, f. ca. 1711, gravl. 2 Mai 1790, g.m. 17 Juli 1740, Else Eriksdatter Hyggenstranden.

Ole bodde tidligere på husmannsplassen Lund under gården Vear.

Ole bygsler gården Ramton 10 lispund salt. Datert 25 Mai 1747.

Ole flyttet til husmannsplassen Nedre Veardalen (Dalebråten) under gården Vear.


5. 1782 - , Nils Olsen, dpt. 30 Juli 1752, d. 4 Aug. 1850, g.m. 10 Okt. 1780 Kari Berntsdatter Gislerud.

Nils var sønn av forrige bruker.

Nils overtok bygselen av Ramton som hans far hadde avstått til ham i 1782.

Ved folketellingen 1801 bor Nils på gården Ramton sammen med sin hustru og barn. Hans mor bor også på gården.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 598.