slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Nils Olsen Ramton (1752
- 1850)

Nils Olsen ble født 1752 på gården Ramton, Røyken, Buskerud. Han døde 98 år gammel den 4 Aug. 1850 på gården Ramton, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Ole Hansen Ramton og Else Eriksdatter Hyggenstrand. Nils giftet seg den 10 Okt. 1780 i Røyken kirke med Kari Berntsdatter Gislerud. De hadde barna:

1. Berthe Nilsdatter, dpt. 4 Feb. 1781, gravl. 20 Mai 1781.
2. Ole Nilsen, dpt. 15 Sep. 1782, d. 22 Mars 1865, g.m. 22 Juni 1812, Helene Pedersdatter Svestad.
3. Bernt Nilsen, dpt. 10 Juli 1785,
4. Berthe Nilsdatter, dpt. 28 Okt. 1787,
5. Hans Nilsen, dpt. 29 Aug. 1790, d. 17 Juni 1864, g.m. 8 Juli 1825, Karen Kristine Hansdatter Nærsnes.
6. Elen Nilsdatter, dpt. 23 Sep. 1792, d. 27 Des. 1890, g.m. 12 Sep. 1816, Frans Christiansen Åros, g.m.2. 22 Feb. 1833, Christen Christophersen Brøholt.
7. Johanne Nilsdatter, dpt. 11 Sep. 1796, d. 27 Nov. 1876, g.m. 3 Nov. 1835, Hans Andreassen Beston. Dødsfallsprotokoll nr. 41.


Nils ble døpt den 30 Juli 1752 i Røyken kirke.

Ole Hansen solgte plassen Nedre Veardalen (Dalebråten) under gården Vear til sønnen Nils Olsen Ramton for 240 riksdaler. Datert Ramton den 26 Feb. 1777. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 289).

Ole Hansen bodde på gården Ramton mellom 1747 - 1782 da han overlot bygselen og bruksretten av Ramton til sønnen Nils. Samtidig bygslet og festet sønnen Nils Olsen husmannsplassen Dalebråten (Nedre Vearsdal) under gården Vear til foreldrene på deres livstid, uten avgift. Datert Ramton den 31 Okt. 1782.

Enken Else Eriksdatter bodde på begge Dalebråten plassene til 30 Sep. 1791, da hun holdt skifte etter seg og hennes avdøde ektemann Ole Hansen Ramton. Else og hennes arvinger ble enige om at sønnen Nils Olsen skulle løse ut sine medarvinger og få skjøte på plassen Øvre Veardalen (Dalebråten) som faren kjøpte i 1789. Samtidig skulle levebrødskontrakten fra 1782 fortsatt gjelde (se ovenfor) og han skulle også når moren døde, dele hennes klær og løsøre med sine medarvinger. Datert Ramton den 30 Sep. 1791.


Ved folketellingen 1801 bor Nils på gården Ramton sammen med sin hustru og barn. Hans mor bor også på gården.

Gården Skoklefald på Nesodden:

Peter Brandt, kjøpmann i Kristiania, foregåendes eier Jens Thoresens svigersønn, født 1751, fikk skjøte i 1779 for 5 500 rd., innbefattet den priviligerte «Kvantum-Sag». Var antagelig velstående, ses i hvert fall å ha hatt en del til gode i flere boer, og hadde vesentlig omgang med byfolk. Etter sin første kones død solgte han gården til Ole Olsen Knabstad fra Vestby ved skjøte i 1785 for 4 798 rd. Olsen synes å ha vært en driftig mann, og oppnådde å skjære de største mengder last på sagen. Etter å være blitt fordreven fra Skoklefald, kjøpte han nordre Hallangen, og døde her i 1809. I slutningen av 1780-årene angret Brandt salget av Skoklefald, og han innledet odelssøksmål på sin datter Martine Piro Brandts vegne mot Olsen, og fikk høyesterettsdom for seg i 1790 og fikk på ny skjøte i 1791. Kjøpesummen nevnes ikke. Han bodde siden på gården til 1806. Gift med 1) Anne Kristine Thoresen, død 1784, og 2) Christine Nerdrum.

Omkring 1806 besluttet Brandt å flytte fra Nesodden. Han solgte da Skoklefald i 2 deler, nemlig 1) Helviktangen, som da ble kalt Helvik, og 2) Skoklefald, som ved skjøte 13 Nov. 1806 solgtes til et konsortium, bestående av
Niels Olsen Ramton, Broder Pedersen Follestad, og Johannes Larsen Frøtvedt, alle fra Røyken samt Christen Olsen To.

Prisen angis ikke, men kjøperne utstedte en pantobligasjon i gården stor 9 000 rd. I Niels Olsens sted inntrådte straks sønnen Ole Nielsen, og Christen Olsen solgte sin fjerdepart i 1807 til Ole Nielsen for 4 500 rd., som derved ble eier av halve gården. Konsortiet delte så gården mellom seg således at Ole Nielsen fikk hovedbølet, østre Skoklefald 7 1/2 lp. salt, Johannes Frøtvedt fikk vestre Skoklefald 3 3/4 lp. salt, og Broder Follestad fikk Nesoddtangen 3 3/4 lp. salt.

Ved makeskifte i 1811 med Christen Olsen Nesoddtangen ble det tillagt denne siste gård 1 1/2 lp. og østre Skoklefald 2 1/2 lp. salt, så skylden for denne gård ble 8 1/2 lp. salt. Hvilke strekninger som var innbefattet i dette makeskifte vites ikke. Ole Nielsen Ramton beholdt gården til sin død i 1865, 82 1/2 år gammel. Han var født i Røyken og var en driftig og dyktig gårdbruker. Han var en av de først valgte formenn i Nesodden, og var bygdas ordfører i 1840 og 1841. Gift med Helene Pedersdatter Svestad, som døde i 1875, 82 år. 2 barn, Bernt Olsen og Carl Olsen,

Johannes Frøtvedt solgte gården vestre Skoklefald i 1809 til Svend Bakke, Illjernet, som drev den som et underbruk ved en husmann.


Nils ble gravlagt den 11 Aug. 1850 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Fødte og døpte 1752, side 82-83.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 3 (1814-1856), Døde og begravede 1850, side 300-301.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1779-1780, side 239.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Berner: "Nesodden Herred".