slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Kari Berntsdatter Gislerud/Ramton (1751
- 1828)

Kari Berntsdatter ble født 1751 på gården Gislerud, Røyken, Buskerud. Hun døde 77 år gammel den 12 Juli 1828 på gården Ramton, Buskerud, Røyken. Hun var datter av Bernt Michelsen Gislerud og Berthe Olsdatter Klemmetsrud. Kari giftet seg den 10 Okt. 1780 i Røyken kirke med Nils Olsen Ramton. De hadde barna:

1. Berthe Nilsdatter, dpt. 4 Feb. 1781, gravl. 20 Mai 1781.
2. Ole Nilsen, dpt. 15 Sep. 1782, d. 22 Mars 1865, g.m. 22 Juni 1812, Helene Pedersdatter Svestad.
3. Bernt Nilsen, dpt. 10 Juli 1785,
4. Berthe Nilsdatter, dpt. 28 Okt. 1787,
5. Hans Nilsen, dpt. 29 Aug. 1790, d. 17 Juni 1864, g.m. 8 Juli 1825, Karen Kristine Hansdatter Nærsnes.
6. Elen Nilsdatter, dpt. 23 Sep. 1792, d. 27 Des. 1890, g.m. 12 Sep. 1816, Frans Christiansen Åros, g.m.2. 22 Feb. 1833, Christen Christophersen Brøholt.
7. Johanne Nilsdatter, dpt. 11 Sep. 1796, d. 27 Nov. 1876, g.m. 3 Nov. 1835, Hans Andreassen Beston.


Kari ble døpt den 14 Nov. 1751 i Røyken kirke.

Ved folketellingen 1801 bor Kari på gården Ramton sammen med sin ektemann og barn.

Gården Skoklefald på Nesodden:

Peter Brandt, kjøpmann i Kristiania, foregåendes eier Jens Thoresens svigersønn, født 1751, fikk skjøte i 1779 for 5 500 rd., innbefattet den priviligerte «Kvantum-Sag». Var antagelig velstående, ses i hvert fall å ha hatt en del til gode i flere boer, og hadde vesentlig omgang med byfolk. Etter sin første kones død solgte han gården til Ole Olsen Knabstad fra Vestby ved skjøte i 1785 for 4 798 rd. Olsen synes å ha vært en driftig mann, og oppnådde å skjære de største mengder last på sagen. Etter å være blitt fordreven fra Skoklefald, kjøpte han nordre Hallangen, og døde her i 1809. I slutningen av 1780-årene angret Brandt salget av Skoklefald, og han innledet odelssøksmål på sin datter Martine Piro Brandts vegne mot Olsen, og fikk høyesterettsdom for seg i 1790 og fikk på ny skjøte i 1791. Kjøpesummen nevnes ikke. Han bodde siden på gården til 1806. Gift med 1) Anne Kristine Thoresen, død 1784, og 2) Christine Nerdrum.

Omkring 1806 besluttet Brandt å flytte fra Nesodden. Han solgte da Skoklefald i 2 deler, nemlig 1) Helviktangen, som da ble kalt Helvik, og 2) Skoklefald, som ved skjøte
13 Nov. 1806 solgtes til et konsortium, bestående av Niels Olsen Ramton, Broder Pedersen Follestad, og Johannes Larsen Frøtvedt, alle fra Røyken samt Christen Olsen To.

Prisen angis ikke, men kjøperne utstedte en pantobligasjon i gården stor 9 000 rd. I Niels Olsens sted inntrådte straks sønnen Ole Nielsen, og Christen Olsen solgte sin fjerdepart i 1807 til Ole Nielsen for 4 500 rd., som derved ble eier av halve gården. Konsortiet delte så gården mellom seg således at Ole Nielsen fikk hovedbølet, østre Skoklefald 7 1/2 lp. salt, Johannes Frøtvedt fikk vestre Skoklefald 3 3/4 lp. salt, og Broder Follestad fikk Nesoddtangen 3 3/4 lp. salt.

Ved makeskifte i 1811 med Christen Olsen Nesodtangen ble det tillagt denne siste gård 1 1/2 lp. og østre Skoklefald 2 1/2 lp. salt, så skylden for denne gård ble 8 1/2 lp. salt. Hvilke strekninger som var innbefattet i dette makeskifte vites ikke. Ole Nielsen Ramton beholdt gården til sin død i 1865, 82 1/2 år gammel. Han var født i Røyken og var en driftig og dyktig gårdbruker. Han var en av de først valgte formenn ! Nesodden, og var bygdas ordfører i 1840 og 1841. Gift med Helene Pedersdatter Svestad, som døde i 1875, 82 år. 2 barn, Bernt Olsen og Carl Olsen,

Johannes Frøtvedt solgte gården vestre Skoklefald i 1809 til Svend Bakke, Illjernet, som drev den som et underbruk ved en husmann.


Kari ble gravlagt den 18 Juli 1828 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Fødte og døpte 1751, side 76-77.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 3 (1814-1856), Døde og begravede 1828, side 236-237.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1779-1780, side 239.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
Berner: "Nesodden Herred".