slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Gislerud før 1700:

Eiere:

1. 1618 - 1647, Hans Pedersen Åros eier 15 lispund salt med bygsel ved Landskatten
1618 - 1637 og ved Jordeboka 1624/1626 og ved skattematrikkelen 1647.

2. 1650 - 1651, Knud Hansen Heggedal i Asker, Ved Kontribusjonsskatten
1650 - 1651 eier Knud 15 lispund med bygsel. Knud var svigersønn av forrige eier.

3.
1654 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania, eier 15 lispund salt med bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15.

Ved Kontribusjonsskatten
1654 - 1660 eier Morten 15 lispund med bygsel.

4 1665 - ca. 1682, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 15 lispund salt med bygsel. (se skifte ovenfor).

På tinget i Røyken den
4 Mars 1667 stevner Morten sine landbønder Ole Mortensrud, Alf Gislerud, Gunder Bryn, Brynild Hyggen og Halvor Syltingli for skyldig landskyld.

5. - 1689, Eva Mortensen på Holmen i Asker, eier 15 lispund salt med bygsel. (se skifte ovenfor). Se også neste eier.

6. 1689, Mathias Roodt, På tinget i Røyken den
2 Des. 1689 tinglyster Mathias et skjøte på 15 lispund salt med bygsel fra Eva Mortensdatter på Holmen. Se også neste eier.

7. 1689 - , Thomas Adamsen Åsgård, På tinget i Røyken den
2 Des. 1689 tinglyste Thomas et skjøte på 15 lispund salt med bygsel i Gislerud som Sivert nå påbor utstedt av Hr. Oberstøytnant Mathias Roodt.Kjente brukere:

1.
1593 - 1614, Ouden Gislerud,

Ouden nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614. Gislerud var Ødegård.

2. 1617 - 1643, Guttorm Gislerud,

Guttorm nevnes ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten 1618 - 1637. Gislerud var halv gård.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Guttorm 7 kyr/kviger og 0 får.

3. 1645 - 1672, Alf Gislerud,

I Koppskatten 1645 nevnes Alf Gislerud, hans kvinne og en pige.

I Fogderegnskapet 1653/1654 nevnes Alf Gislerud den 16 Mars 1654 i forbindelse med at hans søster som er enke på gården Ramton lever i armod.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Alf Gislerud 2 hester, 6 kyr, 4 kviger, 6 sauer og 3 svin.

Lagrettemann 1661 - 1669,

I Manntallet
1664 nevnes Gislerud som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Alf 50 år. Han har tjenestedrengen Gunder 12 år.

I Manntallet
1666 nevnes Gislerud som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Alf 52 år.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 stevnes Alf for gjeld, enken møtte og sa at gjelden var betalt for lenge siden.

4. 1672 - 1680, Peder Gislerud,

Peder var lagrettemann 1672 - 1680.

Barn: trolig

1. Sivert Pedersen, neste bruker.

5. 1680 - 1707, Sivert Pedersen Gislerud, f. ca. 1645, gravl. 22 Des. 1707, g.m. Gunhild Jacobsdatter, f. ca. 1628, gravl. 30 Aug. 1716.

Sivert var lagrettemann 1685 - 1698.

Skifte etter Sivert ble holdt den
23 Jan. 1708 på gården Gislerud.

Barn:

1. Ole Sivertsen,
f. ca. 1672, gravl. 20 Des. 1722. g.m. 17 Okt. 1717, Ambjør Pedersdatter.
2. Berthe Sivertsdatter, f. ca. 1671, gravl. 3 Apr. 1729, g.m. 3 Juni 1727, Rasmus Thoresen svarver.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Oluf nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
2.
Gunder var tjenestedreng i 1664.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 581 - 582.