slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Gislerud før 1801: Matrikkelnr. 62. Under utvikling.

Eiere:

1. 1618 - 1647, Hans Pedersen Åros eier 15 lispund salt med bygsel ved Landskatten
1618 - 1637 og ved Jordeboka 1624/1626 og ved skattematrikkelen 1647.

2. 1650 - 1651, Knud Hansen Heggedal i Asker, Ved Kontribusjonsskatten
1650 - 1651 eier Knud 15 lispund med bygsel. Knud var svigersønn av forrige eier.

3.
1654 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania, eier 15 lispund salt med bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15.

Ved Kontribusjonsskatten
1654 - 1660 eier Morten 15 lispund med bygsel. Det samme eier han ved Jordeboka 1661.

4 1665 - ca. 1682, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 15 lispund salt med bygsel. (se skifte ovenfor).

På tinget i Røyken den
4 Mars 1667 stevner Morten sine landbønder Ole Mortensrud, Alf Gislerud, Gunder Bryn, Brynild Hyggen og Halvor Syltingli for skyldig landskyld.

5. - 1689, Eva Mortensen på Holmen i Asker, eier 15 lispund salt med bygsel. (se skifte ovenfor). Se også neste eier.

6. 1689, Mathias Roodt, På tinget i Røyken den
2 Des. 1689 tinglyster Mathias et skjøte på 15 lispund salt med bygsel fra Eva Mortensdatter på Holmen. Se også neste eier.

7. 1689 - 1726, Thomas Adamsen Åsgård, På tinget i Røyken den
2 Des. 1689 tinglyste Thomas et skjøte på 15 lispund salt med bygsel i Gislerud som Sivert nå påbor utstedt av Hr. Oberstøytnant Mathias Roodt.Kjente brukere:

1.
1593 - 1614, Ouden Gislerud,

Ouden nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614. Gislerud var Ødegård.

2. 1617 - 1643, Guttorm Gislerud,

Guttorm nevnes ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten 1618 - 1637. Gislerud var halv gård.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Guttorm 7 kyr/kviger og 0 får.

3. 1645 - 1672, Alf Gislerud,

I Koppskatten 1645 nevnes Alf Gislerud, hans kvinne og en pige.

I Fogderegnskapet 1653/1654 nevnes Alf Gislerud den 16 Mars 1654 i forbindelse med at hans søster som er enke på gården Ramton lever i armod.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Alf Gislerud 2 hester, 6 kyr, 4 kviger, 6 sauer og 3 svin.


NB! Oluf var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 5 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til noen små bjelker. Oluf er trolig feilskrift for Alf.

Lagrettemann 1661 - 1669,

Gunnild Clemetsdatter Åros stevner Augustinus Sundby for skogshugst i Årosskogen. Datert 18 Okt. 1662. Her er Alf Gislerud lagrettemann og her finnes hans bumerke.

I Manntallet
1664 nevnes Gislerud som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Alf 50 år. Han har tjenestedrengen Gunder 12 år.

I Manntallet
1666 nevnes Gislerud som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Alf 52 år.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 stevnes Alf for gjeld, enken møtte og sa at gjelden var betalt for lenge siden.

4. 1672 - 1680, Peder Gislerud,

Peder var lagrettemann 1672 - 1680.

Barn: trolig

1. Sivert Pedersen, neste bruker.

5. 1680 - 1707, Sivert Pedersen Gislerud, f. ca. 1645, gravl. 22 Des. 1707, g.m. Gunild Jacobsdatter, f. ca. 1628, gravl. 30 Aug. 1716.

Sivert var lagrettemann 1685 - 1698.

Skifte etter Sivert ble holdt den
23 Jan. 1708 på gården Gislerud.

Barn:

1. Ole Sivertsen,
f. ca. 1672, gravl. 20 Des. 1722. g.m. 17 Okt. 1717, Ambjør Pedersdatter.
2. Berthe Sivertsdatter, f. ca. 1671, gravl. 3 Apr. 1729, g.m. 3 Juni 1727, Rasmus Thoresen svarver.


6. 1707 - 1716, enken
Gunild Jacobsdatter, f. ca. 1628, gravl. 30 Aug. 1716, g.m. Sivert Pedersen Gislerud.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor enken på Gislerud sammen med en sønn og en datter.


7. 1721 - 1735,
Nils Pedersen, f. ca. 1695, gravl. 2 Juni 1765, g.m.1. 29 Sep. 1721, enken Martha Steinarsdatter Huseby, g.m.2. 21 Juli 1763, Anna Olsdatter Båtstø.

Nils bodde tidligere på gården Huseby.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Åsgård. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1722 tinglyser Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud fra Thomas Adamsen Åsgård, datert 14 Jan. 1722.


Nils var oppsitter ved Matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglyser Nils Pedersen Gislerud sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel over hele gården Gislerud for 270 rd. av enken Karen Larsdatter, Bernt [Thomassen] Selvig, Anders [Hansen] Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 9 Okt. 1731. (Nils var gift med Anders Hansen Husebys stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

I 1735 tok arvingene etter forrige eier av Gislerud gården på odel og Nils måtte flytte til Søndre Ølstad der første kona Martha døde 83 år gammel i 1762.8.
1735 - 1736, Søren Jensen Hiermind, dpt. 10 Apr. 1708, g.m. 30 Juli 1734, Kari Olsdatter Bryn.


Søren Jensen Hiermind boende på gården Gislerud i Røyken selger med sin hustru Kari Olsdatters samtykke 15 lispund salt i gården Gislerud som var hans hustrues sande odel til Bernt Michelsen og hans hustru Berthe Olsdatter for 400 riksdaler. Datert Gislerud 4 Apr. 1736.

9. 1736 - 1763, Bernt Michelsen, dpt. 29 Mars 1705, gravl. 11 Des. 1763, g.m. 5 Des. 1734 Berthe Olsdatter Klemmetsrud.


10.
1763 - 1766,
enken Berthe Olsdatter, dpt. 28 Okt. 1708, gravl. 11 Juli 1773, g.m. 5 Des. 1734, Bernt Michelsen Gislerud.

Ved hovedmanntallet 1765 er enken Berthe Olsdatter oppsitter på gården Gislirud. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Gislerud.

Kontrakt med sønnen Michel. Datert Gislerud 7 Apr. 1766. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 470).


11.
1766 - 1778, Michel Berntsen, dpt. 27 Feb. 1735, gravl. 5 Feb. 1809.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Michel Berntsen på gården Gislerud. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Gislerud.

Michel selger sin del av gården Gislerud til sin broder Hans Berntsen. Datert Gislerud den 4 Juni 1778. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 342).


12. 1778 - 1799, Hans Berntsen, dpt. 11 Juni 1747, gravl. 9 Juni 1799, g.m. 18 Jan. 1780, Anne Christophersdatter Gjellum.


Ved hovedmanntallet 1765 bor Hans Berntsen på gården Gislerud. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Gislerud.


Michel Berntsen selger sin del av gården Gislerud til sin broder Hans Berntsen. Datert Gislerud den 4 Juni 1778. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 342).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Berntsen bonde på gården Gislerud og betaler skatt.


13.
1801 - ,
Tron Larsen, dpt. 12 Feb. 1772, d. 30 Sep. 1854, g.m. 25 Feb. 1801, enke Anne Christophersdatter Gislerud, g.m.2. 12 Des. 1820, enken Anne Christine Jørgensdatter.


Ved folketellingen 1801 bor Tron på gården Gislerud sammen med sin hustru Anne Christophersdatter og 3 av Annes barn fra første ekteskap.

Tron flyttet til gården Vear.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Oluf nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
2.
Gunder var tjenestedreng i 1664.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 581 - 582.