slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ølstad før 1801: Matrikkelnr. 16 og 23. Under utvikling.

Eiere:

Ølstad samlet: (Usikkert hvilken gård de eide i).

1.
1528, Trond j Olustad betaler gjengjerden (skatt) av Ølstad i 1528.

1. 1528, Heliæ j Olustad betaler gjengjerden (skatt) av Ølstad i 1528.


Ølstad nordre: Matrikkelnr. 16.

1. 1615 - 1617, Halvor på Søndre Lian i Lier eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615. Han eier også 16 lispund mel i Sundby samt 1/2 skipund salt i Bjerke som trolig er et underliggende bruk på Ølstad. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2. 1617 - 1643, Tryg Olsen Lindset i Hof i Vestfold eide 1 skippund salt i Ølstad. (Hof bygdebok). Landskatten 1617 - 1637.

3. 1617, Endre Løgen i Våle eier 2 1/2 lispund salt ved Landskatten 1617. Eier nr. 4 overtar hans gods.

4. 1620 - 1628, Alf Løgen i Våle barns gods eier 2 1/2 lispund salt ved Landskatten 1620 - 1628. Eier nr. 2 er ombudsmann for barna.

5. 1624 - 1626, Arne Grøstad i Slagen eier 2 lispund salt ved Landskatten 1624 - 1626. Ved Landskatten 1627 har han byttet bort godset i Ølstad.

6. 1624 - 1626, Johanne Bertelsdatter på Stablum i Eiker eier 1/2 skippund salt i nordre Ølstad og 1/2 skippund salt i Bjerke underliggende ødegård ved Jordeboka 1624. Dette ble opplyst av hennes formynder Hans Sørum i Lier. Hans Persen Sørum står oppført som eier i 1626. (Var hun gift med eier nr. 14 ? Peder Augustinussen Leversby. Peder hadde bl. a. sønnen Bertel Pedersen Leversby og han hadde en datter Johanne Bertelsdatter).

7.
1647 - 1649, Ved skattematrikkelen 1647 eier Joen Oudensen i Lier 2 pd. salt med bøxell. Det samme eier han ved ved Kontribusjonskatten 1649.

8. 1650 - 1652, Guldbrand Ølstad, ved Kontribusjonskatten 1650 eier Guldbrand Ølstad 2 skippund salt med bygsel. Det samme eide han i 1652. Han må derfor være identisk med Guldbrand Follestad, se neste eier.

9. 1650 - 1662, Guldbrand [Olsen] Follestad eier ved Odelsskatten 1650/1651 2 skippund salt med bygsel. Det samme eide han ved Odelsskatten 1652/1653. Han eier 1 skippund i Odelsskatten 1655/1656 og ved Rosstjenesteskatten
1658/1659 - 1660/1661 eide han 1 skippund salt med halv bygsel i Ølstad som var hans odel. Ved Odelskatten 1662 eier Guldbrand 1 skippund salt. Se også eier nr. 14.

Guldbrand Olsen drev mellom 1650 - 1652 både Follestad og nordre Ølstad, men han bodde på
Follestad,

10. 1654 - 1655, Torsten og Ole Ølstad eier ved Kontribusjonskatten 1654 1 1/2 skippund salt.


11.
1654 - 1665, Joen Svendsen Vear eier 1/2 skippund salt ved Kontribusjonskatten 1654 - 1655, ved Odelskatten 1655/1656 eide han 1 skippund salt og ved Kontribusjonskatten 1658 og 1660 eide Joen 1/2 skippund salt, ved Rosstjenesteskatten
1658/1659 - 1660/1661 eide Joen Vear 1 skippund salt med halv bygsel i Ølstad som var hans odel. Ved Odelskatten 1663 - 1664 skyller Svend Ølstad 1 skippund salt til Joen Vear og 1 skippund til Guri [Larsdatter] Hallangen. Ved Odelskatten 1665 skylder Gulbrand Ølstad 1 skippund salt til Joen Vear. Svend Ølstad skylder 1 skippund salt med bygsel til Jon ved Jordeboka 1661.

12. 1655 - , Torsten og Tore Ølstad eier ved Kontribusjonskatten 1655. 1 1/2 skippund salt,

13.
1658 - 1660, Hans og Tore Ølstad eide ved Kontribusjonskatten 1658 og 1660 1 1/2 skippund salt med bygsel.

14.
1662, På tinget i Røyken den 25 Juni 1662 amaget Peder Augustinussen Leversby i Eiker på et pantebrev på 1 skippund salt i nordre Ølstad og Bjerke underliggende ødegård, som han for en "romb" tid siden hadde pantsatt til Guldbrand Olsen Follestad. Dette var Peders rette odel og han ønsket nå å løse inn godset.

15. 1661 - 1664, Guri Larsdatter Hallangen, ved Odelskatten 1663 - 1664 skylder Svend Ølstad 1/2 skippund salt i Nordre Ølstad samt 1/2 skippund salt i Bjerke underliggende ødegård til Guri Hallangen. Det samme
ved Jordeboka 1661. Guri var datter av Laurits Svendsen Vear.

16.
1665, På tinget i Røyken den 2 Okt. 1665 tinglyste fogden Jens Olsen et pantebrev på 1 1/2 skippund salt i nordre Ølstad og 1/2 skippund salt i Bjerke underliggende ødegård fra Ole Amundsen og hans brødre. Ole og hans brødre var sønner av forrige eier Guri Larsdatter. Hun var datter av Laurits Svendsen Vear.

17. 1696 - ,
På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyste fogden Jens Nielsen et skjøte på nordre Ølstad på 4 lispund salt uten bygsel fra Stener Rasmussen, datert 28 Juni 1695.

18. - 1699, Marthe Trygsdatter Vear,

19.
1688 - 1715, Hans Helgesen, eier 1 skippund salt i 1688 (farsarv) og han eide 13 lispund 1/2 remål salt med bygsel i nordre Ølstad etter et skiftebrev datert 6 Des. 1697 (kona) og etter skiftet til sin mor Marthe Trygsdatter Vear i 1699, 2 lispund salt, totalt 15 lispund 1/2 remål. (Se bruker nr. 13).


Ølstad søndre:
Matrikkelnr. 23.

1.
- 1531, Thruls Alfssøn og kona Sissillie Oloffsdatter eier i søndre Ølstad.

2.
1531 - , Thruls Alfssøn og kona Sissillie Oloffsdatter makeskifter den 3 Mars 1531, 1/2 øresbol i Ølstad mot 1/2 markebol en kvernfoss ved Holmefoss i Haugs sogn på Eiker. Byttet skjedde med Tryg Engebrektssøn og Erik Sigurdssøn i samråd med sine hustruer.

3.
1612 - 1623, Peder Villingstad. Ved Landskatten 1612 og ved jordeboka 1615 eier Peder 7 lispund mel. Ved Landskatten 1622 eier Peder 7 lispund mel og 4 lispund salt i Ølstad. Ved Landskatten 1623 eier han 4 lispund salt.

4.
1616 - 1617, råder Thrund Clausen i Oslo bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

5. 1647 - 1661, Claus Trundsen på Bragernes eier ved Kontribusjonskatten 1655 1 1/2 skippund 4 lispund mel med bygsel. Det samme eide han i 1660. Ved
Jordeboka 1661 eide han 1 1/2 skippund 6 lispund med bygsel.

6 .
1647 -, Ved skattematrikkelen 1647 eier Claus Trundsen paa Bragnes 1 pd. 16 lb. meel med bøxell, Joen Oudensen i Lier 4 lb. salt og Hoerums prestebol 4 lb. salt. Det samme eier de ved Kontribusjonskatten 1650.

7. 1647 - 1661, Hurums prestebol eier ved Kontribusjonskatten 1655 4 lispund salt. Det samme eide de ved Jordeboka 1661.

8.
1654 - , Halvor Ølstad eier ved Kontribusjonskatten 1654 4 lispund salt. ??

9.
1654 - 1661, Simen Lauritsen på Bragernes eier ved Kontribusjonskatten 1655 4 lispund salt. Det samme eide han ved
Jordeboka 1661.

10. 1654 - , Lesmesteren eier ved Kontribusjonskatten 1654 1/2 skippund salt. ??

11.
1693 - ,
På tinget i Røyken den 12 Apr. 1695 ble det tinglyst et bygselbrev fra Kisten De Placis til Christen Børgesen på 1/2 skippund 8 1/2 lispund i Ølstad, datert Bragernes 1 Mars 1693.

12.
1696 - ,
På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyste fogden Jens Nielsen Lerskov et skjøte på Ølstad der Christen og Anders bor, på 1 1/2 skippund 6 lispund salt med bygsel samt en sag og en kvern av Trund Clausen på Bragernes, datert Bragernes 10 Mai 1695.


Kjente brukere:

Ølstad samlet: (Usikkert hvilken gård de bodde på).

1. 1528, Trond j Olustad betaler gjengjerden (skatt) av Ølstad i 1528.

1. 1528, Heliæ j Olustad betaler gjengjerden (skatt) av Ølstad i 1528.


Nordre Ølstad: Matrikkelnr. 16.

1. 1591, Peder Olsta skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

2. 1593, Niels er oppsitter på Ølstad i Bygningsskatten 1593 - 1594.

3. 1604 - , Joen Ølstad nevnes i Bygningsskatten 1604.

4. 1612 - 1639, Søren Ølstad nevnes som leilending ved Landskatten 1612 - 1637.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Søren 6 kyr/kviger og 7 får.

5. 1641 - 1649, Gunder [Rolfsen ?] Ølstad, Han nevnes i Bygningsskatten 1640/1641 - 1642/1643.

Ved skattematrikkelen 1647 bor Gunder på Ølstad. Gunder nevnes som oppitter ved Kontribusjonskatten 1649.


6.
1650 - 1653, Guldbrand Olsen, d. ca. 1670, g.m.
Torre Knudsdatter Follestad. Se også under Follestad.

Guldbrand brukte både Ølstad og Follestad 1650 - 1653, men han bodde på Follestad. Se under eier nr. 4 og 5.


7.
1654, Torsten og Ole Ølstad,


8.
1655, Torsten og Tore Ølstad,

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble salige Børge Mortensruds arvinger nemlig Thord Ølstad og Simen Bølstad stevnet for 4 års last og tømmer for Mortensrud. Samtidig ble Guldbrand Follestad og Thord Ølstad stevnet for 2 års lastehuggelse og 15 stokker for Ølstad.


9.
1657 - 1660, Hans og Tore Ølstad,

På tinget i Røyken den 19 Jan. 1658 ble salige Børge Mortensruds arvinger stevnet for gjeld for årene 1654 - 1657 for Mortensrud. Samtidig ble Thord Ølstad, Erik Bølstad, Gulbrand Follestad, Tord Ølstad og Joen Vear, samt Thore og hans sønn som nå bor på Ølstad med Guldbrand Follestad stevnet for 4 års sagtømmer.


Ved Kvegskatten
1657 hadde Nordre Ølstad 4 hester, 6 kyr, 1 kirkeku, 5 sauer og 3 svin.


10.
1661 - 1672, Svend Ølstad, f. ca. 1628,

Svend var oppsitter på Ølstad ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til gården. Halve gården lå øde.

I Manntallet
1664 nevnes Ølstad som "fulde gaard" og har oppsitterene Suend 36 år og Anders 29 år.


11.
1664 - 1665, Anders Ølstad, f. ca. 1635,


12.
1665 - 1670, Guldbrand Ølstad, f. ca. 1642,

Ved Odelskatten 1665 skyller Gulbrand Ølstad 1 skippund salt til Joen Vear.

I Manntallet
1666 nevnes Ølstad som "fulde gaard" og har oppsitteren Gulbrand 24 år.

På tinget i Røyken den
6 Des. 1666 stevnet Joen Vear, Guldbrand Ølstad for forledens års landskyld av 1 skippund salt. Guldbrand ble dømt til å betale.


13. 1670 - 1715, Hans Helgesen, f. ca. 1647, gravl. 24 Mars 1715, g.m.1. Martha Haagensdatter, g.m.2. ca. 1698 med Berthe Evensdatter.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1697 tinglyste Hans Helgesen et skjøte fra (sin halvbror) Svend Jonsen Vear på 2 1/2 lispund salt og fra (sin svåger) Peder Guttormsen Bøe på 1 lispund 1 Remål salt med bygsel i Nordre Ølstad, datert Nordre Ølstad 26 Juni 1697.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Nordre Ølstad sammen med sin kone og en tjenestepike.

14. 1715 - 1727, Jon Hansen, f. ca. 1678, gravl. 2 Feb. 1727, g.m. 23 Nov. 1710, Marthe Christensdatter Ski.

Jon var sønn av bruker nr. 13. Se også bruker nr. 1 på bruk nr. 2. nedenfor.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Joen Ølstad" lagrettemann. Her finnes også hans segl/bumerke. Han har IHS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).


På tinget i Røyken den 8 Juli 1711 tinglyste Jon et skjøte fra sine svågre Iver Jonsen Grette og Ole Hansen Holtvedt på 6 lispund 2 1/4 remål salt i gården Nordre Ølstad. Datert Nordre Ølstad den 27 Mai 1711.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Joen dragon på Nordre Ølstad sammen med sin kone.

Joen Hansen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Skifte etter Jon ble holdt den
6 Mars 1727 på gården Nordre Ølstad.

15. 1727 - 1757, Knut Eriksen Skøien, dpt. 25 Sep. 1698, gravl. 4 Sep. 1757, trolovet 27 Des. 1727, enken Marthe Christensdatter Ølstad.


16.
1759 - 1779, Hans Jonsen, dpt. 6 Aug. 1724, gravl. 27 Feb. 1785, g.m.1. 13 Aug. 1761, Ambiør Olsdatter Ølstad, g.m.2. 11 Feb. 1775, Karina Pedersdatter Hyggen.

Hans var sønn av bruker nr. 14.

På tinget i Røyken den 12 Juli 1779 tinglystes Hans Jonsen Ølstad sitt salg av gården Nordre Ølstad til Bent Nilsen fra Bjerke i Ås prestgjeld på Follo for 600 riksdaler. Datert Ølstad den 10 Feb. 1779. Samtidig ble det opprettet en kontrakt der bl. a. Hans skulle beholde plassen Stenberg på sin livstid. Se Stenberg nedenfor.17.
1779 - 1783,
Bent Nilsen, dpt. 22 Des. 1751, d. 25 Mars 1826, g.m.1. Anne Maria Jensdatter (f. ca. 1755, gravl. 1 Des. 1784, skifte 30 Mars 1785) g.m.2. 16 Jan. 1792, Abigael Aslachsdatter Rullestad.

Bent bodde tidligere på gården
Bjerke i Ås prestgjeld på Follo.

På tinget i Røyken den 12 Juli 1779 tinglystes Hans Jonsen Ølstad sitt salg av gården Nordre Ølstad til Bent Nilsen fra Bjerke i Ås prestgjeld på Follo for 600 riksdaler. Datert Ølstad den 10 Feb. 1779. Samtidig ble det opprettet en kontrakt der bl. a. Hans skulle beholde plassen Stenberg på sin livstid.

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyses Bent Nilsen Ølstad sitt salg av 2 skippund salt med bygsel i gården Nordre Ølstad til Even Olsen fra Skår i Sigdal for 898 riksdaler. Datert Nordre Ølstad den 8 Sep. 1783. Samtidig skulle Even overta kontrakten Bent hadde med Hans Jonsen. Se ovenfor.

Bent flyttet til gården
Hov (Hoff).


18. 1783 - 1802,
Even Olsen, dpt. 12 Feb. 1741, gravl. 17 Mars 1802, g.m. 21 Mars 1771, Mari/Marit Olsdatter Skadeland.

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyses Bent Nilsen Ølstad sitt salg av 2 skippund salt med bygsel i gården Nordre Ølstad til Even Olsen fra Skår i Sigdal for 898 riksdaler. Datert Nordre Ølstad den 8 Sep. 1783. Samtidig skulle Even overta kontrakten Bent hadde med Hans Jonsen. Se forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Nordre Ølstad sammen med sin hustru og barn.

Even og Mari bodde først på gården nordre Skadeland i Eggedal som Even kjøpte av svigerfaren i 1771.
Han solgte Skadeland til svågeren Even Olsen Trommald i 1779 for 850 rdl. Så flyttet de til Skår i Sigdal. De kom til Røyken ca. 1784, for datteren Gunild er døpt her.
(Se også Sigdal og Eggedal side
1089).


Bruk 2:


1. 1708 - 1727, Jon Hansen, f. ca. 1678, gravl. 2 Feb. 1727, g.m. 23 Nov. 1710, Marthe Christensdatter Ski.

Jon var sønn av bruker nr. 13 på bruk nr. 1.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Joen Ølstad" lagrettemann. Her finnes også hans segl/bumerke. Han har IHS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).
På tinget i Røyken den 8 Juli 1711 tinglyste Jon et skjøte fra sine svågre Iver Jonsen Grette og Ole Hansen Holtvedt på 6 lispund 2 1/4 remål salt i gården Nordre Ølstad. Datert Nordre Ølstad den 27 Mai 1711.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Joen dragon på Nordre Ølstad sammen med sin kone.

F.o.m. 1715 brukte Jon hele Nordre Ølstad.

Se videre under bruk nr. 1.

Husmannsplasser:

Stenberg:


Kjente brukere:


1. 1779 - 1785, Hans Jonsen, dpt. 6 Aug. 1724, gravl. 27 Feb. 1785, g.m.1. 13 Aug. 1761, Ambiør Olsdatter, g.m.2. 11 Feb. 1775, Karina Pedersdatter Hyggen.

Se bruker nr. 16 på bruk nr. 1 ovenfor.


2. 1785 - , Karina Pedersdatter, dpt. 16 Aug. 1750, Hyggen, d. 19 Okt. 1823, g.m. 11 Feb. 1775, enkemann Hans Jonsen Ølstad.

Karine flyttet til gården Bryn der hun bor sammen med sønnen Andreas i 1801.Søndre Ølstad: Matrikkelnr. 23.

Bruk 1:


1. 1591 - 1594, Tore Olsta skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Thorer er oppsitter på Ølstad i Bygningsskatten 1593 - 1594.

2. 1599 - 1614, Guttorm O
udensen Ølstad bodde tidligere på Hyggen Østre.

Guttorm O. Hyggen har identisk bumerke i 1591 som Guttom O. Ølstad har i 1610.

I et diplom datert
4 Okt. 1599 er Guttorm Oudensøn lagrettemann. Han har identisk segl som Guttorm Ølstad i 1610.Guttorm Ølstad nevnes i Bygningsskatten 1604.
Han er meget trolig identisk med Guttorm Oudensen som var lagrettemann på tinget i Røyken den 31 Mai 1598.

"Guttrum Ollestadt" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 6 av 12 lagrettemenn. Han har G O i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Guttorm Ølstad nevnes som leilending ved Landskatten 1612 - 1614.

3. ca. 1614 - 1652, Rolf Andersen, f. ca. 1575, d. ca. 1652.

Rolf bodde tidligere på Syltingli.

Rolf var oppsitter på Ølstad ved Jordeboka 1615.

Ved Jordeboka 1616 - 1617 bor Rolf som leilending på Søndre Ølstad.

Rolf Ølstad nevnes som leilending ved Landskatten 1618 - 1637. Han nevnes som oppsitter ved Kontribusjonskatten 1652.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

I et tillegg til Landskatten Jul, Bragernes
1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Rolf Ølstad var lagrettemann i 1643. (Diplomsamlingen).

I Koppskatten 1645 nevnes Rolf Olsta, hans dreng, hans kvinne og en pige.

Rolf var oppsitter ved Skattematrikkelen 1647.


4.
1649 - 1680, Halvor [Rolfsen ?] Ølstad, f. ca. 1618, d. ca. 1680,
g.m. trolig N.N. Vesetsdatter Høvik.

Ved Kontribusjonskatten 1649 og 1655 bor Halvor på søndre Ølstad.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Halvor som bruker av Ølstad sag og betalte 6 riksdaler.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Halvor Ølstad 1 hest, 5 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 2 svin.

Nils Bastiansen og Halvor var oppsittere på Ølstad ved Jordeboka 1661. De føder 3 hester, 14 kyr, 4 ungfe og 13 sauer. De har skog til "smaa hugen last" og ringe sagtømmer. På grunden finnes en sag som kan skjære ca. 1000 bord. Det finnes også en kvern på samme grund.

I Manntallet
1664 nevnes Ølstad som "fulde gaard" og har oppsitteren Skriffueren Halfford 46 år. Han har tjenestedrengen Tosten Olsen 16 år. Husmannen Michel 50 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Ølstad som "fulde gaard" og har 2 oppsittere, skriveren Niels Bastiansen og Halvor 50 år. Husmannen Michel 52 år og hans sønn Halvor Michelsen 14 år bor også på gården.

Halvor nevnes som salig den 22 Apr. 1680.

Halvors enke nevnes 1684 som gift med Ole Pedersen Klemmetsrud Nordre.

5. 1682 - 1686, Christen Guldbrandsen,

Han bodde tidligere på Klemmetsrud søndre.

Han var barnebarn av bruker nr. 3, og sønn av Guldbrand Rolfsen Klemmetsrud.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 nevnes at Christen Klemmetsrud har flyttet til Ølstad.

Barn (iallefall):

1. Marthe Christensdatter, På tinget i Røyken den 7 Sep. 1716 nevnes at Marthe Christensdatter i Hyggenstrand er Peder Guldbrandsen Gunneruds broderdatter.


6. 1687 - 1692, Jørgen Pedersen Ølstad, gravl. 24 Apr. 1692. Jørgen druknet i elven. Jørgen var sønn av Peder Jensen Østre Hvaal i Stokke, Vestfold og Mari Pedersdatter. Se under broren i lenken nedenfor.

Jørgen var lagrettemann 1688 - 1691.

På tinget i Røyken den 20 Juni 1692 nevnes det at
Peder Pedersen Sørum har fjernet arvegods fra Ølstad. Jørgen nevnes da som salig og bror av Peder.

7. 1693 - 1703, Christen Børgesen, f. ca. 1656, d. 1737, g.m. 2 Mars 1690, Kiersten Hansdatter Viulstad.

På tinget i Røyken den
12 Apr. 1695 ble det tinglyst et bygselbrev fra Kisten De Placis til Christen Børgesen på 1/2 skippund 8 1/2 lispund i Ølstad, datert Bragernes 1 Mars 1693.

Christen flyttet til gården Ski.


8.
ca. 1711 - 1723,
Anders Clemmetsen, f. ca. 1676, d. 1749, g.m. 24 Juni 1706, Kari Steinarsdatter Liverud.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders dragon på Ølstad sammen med sin kone samt en helmingsdreng og en tjenestepike.

Anders flyttet til gården Ryggetangen i Sande i 1723.

9. 1723 - , Gulbrand Sørensen,

Gulbrand Sørensen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


10. 1735 - 1760,
Nils Pedersen, f. ca. 1695, gravl. 2 Juni 1765, g.m.1. 29 Sep. 1721, Martha Steinarsdatter Huseby, g.m.2. 21 Juli 1763, Anne Olsdatter Båtstø.

Nils bodde tidligere på gården Gislerud.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglyser Nils Pedersen sitt skjøte på 1 skippund 10 lispund salt med bygsel og 4 lispund salt uten bygsel fra Mette Sophie Lerskaug for 800 riksdaler. Datert den 25 Nov. 1735.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyser Nils Pedersen Ølstad sitt salg av gården Søndre Ølstad som skylder 1 skippund 10 lispund salt med bygsel og 4 lispund salt uten bygsel Hurum prestebol beneficeret til sin sønn Peder Nilsen Vang for 800 riksdaler. Peder pantsetter samtidig gården for et lån på 800 riksdaler til sin far. Datert 9 Des. 1760.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyser faderen Nils Pedersen Ølstad sin kontrakt med sønnen Peder Nilsen Vang der Nils skulle få beholde 1/4 av Peders eiende gård Søndre Ølstad på Nils og konas livstid. Datert 9 Des. 1760.

Se videre under bruk. nr. 2.


11. 1760 - 1785,
Peder Nilsen, dpt. 7 Juni 1729, gravl. 6 Mars 1785, g.m. 7 Sep. 1755, Jøran Pedersdatter Follestad.

Peder var sønn av forrige bruker.

Peder bodde tidligere på gården Vang.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyser Nils Pedersen Ølstad sitt salg av gården Søndre Ølstad som skylder 1 skippund 10 lispund salt med bygsel og 4 lispund salt uten bygsel Hurum prestebol beneficeret, til sin sønn Peder Nilsen Vang for 800 riksdaler. Peder pantsetter samtidig gården for et lån på 800 riksdaler til sin far. Datert 9 Des. 1760.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyser faderen Nils Pedersen Ølstad sin kontrakt med sønnen Peder Nilsen Vang der Nils skulle få beholde 1/4 av Peders eiende gård Søndre Ølstad på Nils og konas livstid. Datert 9 Des. 1760.


12.
1785 - ,
enken Jøran Pedersdatter,

Ved folketellingen 1801 bor Jøran på Søndre Ølstad. Hennes sønn Mads bor hos henne. Mads flyttet senere til plassen Soli. Se nedenfor.

Bruk 2:

1. 1657 - , Skriveren Nils Bastiansen,

Ved Kvegskatten 1657 hadde Niels Ølstad 2 hester, 6 kyr, 2 kviger, 5 sauer.

Nils Bastiansen og Halvor var oppsittere på Ølstad ved Jordeboka 1661. De føder 3 hester, 14 kyr, 4 ungfe og 13 sauer. De har skog til "smaa hugen last" og ringe sagtømmer. På grunden finnes en sag som kan skjære ca. 1000 bord. Det finnes også en kvern på samme grund.

I Manntallet
1666 nevnes Ølstad som "fulde gaard" og har 2 oppsittere, skriveren Niels Bastiansen og Halvor 50 år. Husmannen Michel 52 år og hans sønn Halvor Michelsen 14 år bor også på gården.

2. 1670 - 1675, Laurits Jonsen Ølstad, f. ca. 1645 på Gjøfjeld, Nesodden, d. ca. 1711 på Nordre Hallangen, Frogn, Akershus, g.m.2. Boel Christensdatter.

Laurits var sønn av Jon Anstensen Gjøfjeld på Nesodden (Bosatt på Blege og Arnestad i Asker) og Siri Amundsdatter Hallangen. Laurits' bestemor på morsiden var Guri Larsdatter Vear/Hallangen og hans oldefar var Laurits Svendsen Vear.

Laurits nevnes i tingboka for Røyken 1673 - 1675.

Ved skifte etter broren Erland Joensen på Blakstad i Asker den
26 Okt. 1697 får vi opplyst at Lars nå bor på gården Hallangen i Ås prestegjeld.

3. 1683 - 1700, Anders Ølstad,


Barn:

1. Mari Andersdatter. På tinget i Røyken den 28 Juni 1694 blir Mari Andersdatter Ølstad stevnet for leirmål med rytter Peder Nilsen på Hekleberg. Hun opplyser at han har lovet å gifte seg med henne. Dette bekreftet hans bror Tore Nilsen Haug på tinget den 3 Des. 1694.


4. 1760 - 1764, Nils Pedersen, f. ca. 1695, gravl. 2 Juni 1765, g.m.1. 29 Sep. 1721, Martha Steinarsdatter Huseby, g.m.2. 21 Juli 1763, Anne Olsdatter Båtstø.

Nils bodde tidligere på bruk nr. 1. Se der.


Nils flyttet til gården Søndre Huseby.Husmannsplasser:

Skomakerplassen:


Kjente brukere:


1. 1751 - , Christen Pedersen,

På tinget i Røyken den
3 Mars 1751 tinglyser Nils Pedersen Ølstad sitt utgivne festebrev til skredderen Christen Pedersen som bygsler skomakerplassen. Datert 21 Feb. 1751.


Skredderplassen:


Kjente brukere:


1. - , Ole Christensen, f. ca. 1709, gravl. 1 Aug. 1784, g.m. 12 Okt. 1738, Ingeborg Christophersdatter (f. ca. 1707, gravl. 8 Apr. 1784).

Ole var skredder.

2. - 1799, Thore Olsen, dpt. 18 Feb. 1748, gravl. 26 Mai 1799, g.m. 4 Nov. 1775, Anne Olsdatter Ølstad.

Thore var sønn av forrige bruker.

Thore var skredder.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1795 nevnes alle skomakere og skreddere i Røyken. Thore nevnes da som skredder på Ølstadeie. Broren Christen nevnes på Gunnerudeie.


3.
1799 - , enken Anne Olsdatter, f. ca. 1744, gravl. 23 Juni 1805, g.m. 4 Nov. 1775, Thore Olsen Ølstad.gravl. 4 Nov. 1805.

Ved folketellingen 1801 bor Anne på Skredderplassen sammen med sønnene Ole og Christen.


Brubakken:

Kjente brukere:


1. - , Ole Larsen, f. ca. 1749, g.m. 27 Des. 1781, Thale Olsdatter Båtstø.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på plassen Brubakken sammen med sin kone og sønnen Knud..

Soli:


Kjente brukere:

1. 1794 - 1797, Peder Pedersen, dpt. 30 Jan. 1763, g.m.1. 23 Juli 1790, Barbro Jørgensdatter Bryn, g.m.2. 25 Feb. 1806, Marthe Olsdatter Rud.

Peder flyttet til gården Huseby.

2. - ,

3. - , Mads Pedersen, dpt. 13 Sep. 1767, d. 25 Des. 1832, g.m.1. 17 Mai 1804, Røina Olsdatter, g.m.2. 19 Mai 1809, Kari Andersdatter. Skifte etter Rønne den 27 Jan. 1809.

Mads var sønn av bruker nr. 11 og 12 på bruk 1 på Søndre Ølstad ovenfor.

Bodde på Soli i 1809 ved skifte etter moren.


Mølleplassen:

Kjente brukere:

1. - , Michel Møller, g.m.1. Berthe Nilsdatter, g.m.2. 27 Okt. 1737, Ingeborg Pederdatter.

Første kona Berthe Nilsdatter ble drept med kniv av Anne Knudsdatter.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Morten var tjenestedreng med på Ølstad ved Landskatten 1613.
2. Veset var tjenestedreng med halv lønn på Ølstad ved Landskatten 1618.
3. Karen Halvorsdatter Ølstad eier 2 lispund salt i Vestre Hyggen ved
Jordeboka 1624 - 1626.
4. Magnus Sivertsen, n. 1693
5. Gunild Svendsdatter var tjenestepike hos Christen Ølstad. Se under bruker nr. 7.
6. Søren Alfsen, n. 29 Juni 1696,

Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 585 - 586.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 317.