slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Peder Pedersen Hvaal/Sørum (ca. 1646 - 1717)

Peder Pedersen ble født ca. 1646 på gården Østre Hvaal, Stokke, Vestfold. Han døde i 1717 på gården Nordvestre Sørum i Lier. Han var sønn av Peder Jensen Hvaal og Mari Pedersdatter. Peder var gift med Karen Christophersdatter, gravl. 19 Apr. 1712. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Karen Pedersdatter, f. ca. 1672, gravl. 3 Mars 1762, g.m. 14 Apr. 1709, enkemannen Tollef Evensen Skryset i Røyken,
2.
Sybille Pedersdatter, f. ca. 1674, gravl. 10 Juni 1738, g.m. 25 Nov. 1708, enkemannen Even Evensen Østre Hyggen i Røyken.
3. Peder Pedersen, f. ca. 1681, gravl. 12 Mai 1756, g.m. 28 Aug. 1718, Marthe Jensdatter Sandåker.

4. Maren Pedersdatter,
dpt. 18 Mai 1683,
5. Gunild Pedersdatter, dpt, 24 Apr. 1692,

På tinget i Lier den 25 Juni 1690 og den 25 Juni 1691 stevner Michel Olsen Hvaal i Stokke sin stesønn Peder Pedersen Sørum for 100 riksdaler som Peder skulle ha mottatt på skifte etter lensmann Ole Pedersen på Nordre Huseby i Lier som var Peders mor Mari Pedersdatters arv etter Ole Pedersen Huseby (d. ca. 1671, nevnt som salig på tinget i Lier 27 Aug. 1672, skifte 30 Jan. 1673). Mari Pedersdatter er derfor meget trolig søster av lensmann Ole Pedersen Huseby. Videre i saken får vi vite at Peder og broren Jørgen Pedersen hadde arvet parter i Hvaal etter deres far Peder [Jensen] Hvaal som de nå overførte til deres stefar Michel Olsen Hvaal og deres mor Mari Pedersdatter. (Se også Stokke bygdebok, Hvaal og Stokke bygdebok Solberg for videre aner bakover for Peder Pedersen Sørum).

På tinget i Røyken den 20 Juni 1692 nevnes det at Peder Pedersen Sørum har fjernet arvegods fra Ølstad i Røyken. Jørgen [Pedersen] Ølstad nevnes da som salig og bror av Peder.

Fra Lierboka:

Ved skiftet etter Karen den 1 Juni 1712 var bruttoformuen 188 dlr. og nettoformuen 137 dlr. Besetningen bestod av 3 hester, 14 storfe, 9 sauer og 5 griser. Ved den anledning nevnes dagligstua, nattstua, loftstua og loftet.

Peder hadde også en sønn utenfor ekteskap, Paul. Moren var Margrete Pålsdtr., som trolig tjente hos Peder. I 1716 stevnet hun ham for retten for angivelig brudt ekteskapsløfte. Fra rettsreferatet går det fram at han hadde utstått kirkens disiplin, betalt leiermålsbøter og bidrag, og han hadde tilbudt seg å ta barnet til seg. Peder var villig til å sverge på at han ikke hadde lovt Margrete ekteskap før han fikk sin vilje. Han forklarte at hun hadde satt seg foran senga hans om natta - etter at andre folk var gått til sengs. Så la hun seg i senga hos ham, hvorpå hun sa: «Jeg er redd for at drengen Auen hører det.» Peder antydet at Margrete var noe lettsindig av seg. Retten trodde ham imidlertid ikke riktig, fordi den mente han var noe «variabel». Peder ble derfor pålagt å punge ut med 60 dlr. til Margrete, i tillegg til 6 dlr. i saksomkostninger. I 1717 avsa lagtinget dom i saken. Ifølge den skulle Peders barn med Margrete nyte nødtørftig underhold med klær og mat i 9 år.

Ved skiftet etter Peder samme året ble beløpet satt til 4 dlr. pr. år. Sønnen Peder skulle ha barnet til oppfostring til fylte 12 år. Ved det samme skiftet var bruttoformuen 100 dlr. og nettoformuen 6 dlr. Av husdyr var det 1 hest, 7 storfe, 9 sauer, 4 ungsvin og 1 purke med 2 grisunger. Åbotsfallet ble satt til 15 ½ dlr., og herunder nevnes følgende hus: Bryggerhuset, hestestallen, fehuset, den nordre lade, den søndre lade og ei gammel bu med loft på. I en annen sammenheng nevnes dagligstua (med skorstein), nattstua, loftet og loftet i svalen.


Peder ble gravlagt den 17 Mai 1717 i Frogner kirke i Lier.

Skifte etter Peder ble holdt den 28 Mai 1717 på gården Øvre Sørum i Lier.

Mer info kommer.....1)

1) Lierboka
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Døde og begravede 1717, side 304-305.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1708-1717, s. 333b-334a.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-89/H/Hc/L0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingbøker Lier, Røyken og Hurum.
Stokke bygdebok.