slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anders Clemmetsen Gjerdal
(ca. 1676 - 1749)

Anders Clemmetsen ble født ca. 1676 på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Han døde 1749 på gården Ryggetangen i Sande, Vestfold. Han var sønn av Clemmet Toresen Gjerdal og Kari. Anders giftet seg den 24 Juni 1706 i Røyken kirke med Kari Steinarsdatter Liverud. De hadde iallefall barna:

1.
Amund Andersen, dpt. 17 Mars 1706, Gjerdal, begr. 1 Apr. 1706.
2.
Anne Andersdatter, dpt. 28 Aug. 1707, Gjerdal, d. før 1749, g.m. Jon Larsen Klevjer.
3. Hans Andersen, dpt. 22 Apr. 1711, Ølstad, begr. 8 Feb. 1789, g.m. Gunhild Arvesdatter Bjørge.
4. Dødfødt barn, begr. 22 Okt. 1713.
5. Truls Andersen, dpt. 9 Des. 1714, Ølstad, begr. 30 Juli 1796, g.m. Elisabeth Jørgensdatter Lærum, begr. 19 Mai 1805.
6. Kari
Andersdatter, dpt. 13 Feb. 1718, Ølstad, g.m. Ole Mikkelsen Holsrud.
7. Kirsten
Andersdatter, dpt. 16 Feb. 1721, Ølstad, begr. 9 Mars 1721.
8. Clemmet
Andersen, f. ca. 1726, Ryggetangen,

De bodde først på Gjerdal i Røyken hvor de fikk 2 barn. Ved skifte etter Steinar Larsen Liverud den 21 Sep. 1707 bodde Kari og Anders på gården «Kofvestad», Kovestad i Lier. Så flyttet de til Ølstad i Røyken hvor de fikk 4 barn før Anders og Kari overtok gården Nordre Ryggetangen, Sande i Vestfold i 1723 hvor sønnen Clemmet ble født. Fra Sandeboka side 392:

"I 1723 kom det ny bruker på gården, nemlig Anders Klemetsen.

Anders Klemetsen (1723-1748) kjøpte gården i 1745 for 450 rd., fikk skjøte av generalløytnant Hausmann, og var den første selveier her. Anders var g. m. Karen Stenersd. og hadde 5 barn, Hans, f. 1711, g. m. Gunhild Arvesd., søndre Bjørge, overtok i 1732 hennes farsgård, Truls, f. 1717. Klemet, f. 1726, Karen, g. m. Ole Mikkelsen Holsrud, og Anne. g. m. Jon Larsen Klevjer. 1 1748 solgte Anders gården til sønnen Truls for 450 rd. Året etter døde han. Formuen var på 110 rd.

Truls Andersen, dragon ved hr. oberster Harboes Compagnie, ektet i 1753 Lisbet Jørgensd., østre Lærum. De fikk 9 barn, Anders, f. 1756, Jørqen, f. 1757, Karen 1759, Marte 1769, Hans 1766, Kristian 1768, Ole og Anne 1771, og Katrine 1774. 1 1776 lot Truls gården taksere. Innmarka ble satt til 550 rd., utmarka til 200, og bygningene til 150 rd., ialt 900 rd. I 1778 solgte han så gården til David Jonsen Galleberg for denne prisen.

Truls nevnes i 1776 som eier av gården Eeg i Strømm."

Skiftet etter Anders Clemmetsen ble holdt den 12 Mars 1749 på gården Nordre Ryggetangen.

Kari levde ved skiftet etter Anders i 1749 og om hun døde i Sande så må hun være død før 1753 når kirkebøkene starter.

Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1703-1706, side 109.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 8 (Hc 0008), 1745-1752, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Sandeboka side 392.