slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Christen Børgesen Ski (ca. 1656 - 1737)

Christen Børgesen ble født ca. 1656. Han døde 81 år og 8 måneder gammel i 1737 på gården Ski, Røyken i Buskerud. Christen giftet seg den 2 Mars 1690 i Frogner kirke i Lier med Kiersten Hansdatter Viulstad. De hadde barna:

1. Marthe Christensdatter Ølstad, dpt. 29 Sep. 1692, gravl. 31 Mars 1763, g.m.1. 23 Nov. 1710, Jon Hansen Ølstad, g.m.2. 6 Mars 1727, Korporal Knud Schøyen.
2.
Rønnaug Christensdatter Grini, f. ca. 1694, gravl. 30 Jan. 1774, g.m.1. 1 Nov. 1720, Christen Sivertsen Grini, g.m.2. 25 Mars 1735, Halsten Hansen fra Lier.
3. Søren Christensen Ski. f. ca. 1698, gravl. 15 Mars 1737, g.m. 25 Mars 1730, Anne Ambrosiusdatter Gjellum.
4. Anna Christensdatter Ski, f. ca. 1702, gravl. 6 Mars 1774, g.m. 13 Jan. 1737, Peder Andersen Auvi.
5. Hans Christensen Mortensrud, dpt. 23 Nov. 1704, gravl. 12 Jan. 1772, g.m. 27 Sep. 1727, Martha Iversdatter Grette.

Vi vet ikke hvor Christen kom fra.

Den 9 Juni 1690 nevnes Christen Børress. quinde.

De bodde først i Lier. På tinget i Røyken den 12 Apr. 1695 ble det tinglyst et bygselbrev fra Kisten De Placis til Christen Børgesen på 1/2 skippund 8 1/2 lispund i Ølstad, datert Bragernes 1 Mars 1693.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Christen Ølstad var lagrettemann 1695 - 1699.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 ble rytter Peder Nielsen Hekleberg stevnet for slagsmål med Christen Ølstad den 2 Des. 1695. Vitner var bl.a. Hans Ølstad og Laurits Vear.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 ble Christen Ølstad stevnet fordi en tjenestepige som hadde tjeneste hos ham for en tid siden var sporløst forsvunnet.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1703: "Christen Ølstad lader opbiude Berte Hansdaaters tilfaldne arfvelod effter sin salige moder som han er formynder for. Skiffte forretted på Vifelstad i Lier 2 nov 1700". Dette indikerer at Berte var søster av Christens hustru Kiersten Hansdatter som var fra Viulstad.

Skiftet etter Christen ble holdt den 4 Juni 1737 på gården Ski i Røyken.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1737, side 135.
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 1 (1672-1701), Kronologisk liste 1690, side 116.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.