slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hans Christensen Mortensrud (1704 - 1772)

Hans Christensen ble født 1704 på gården Ski, Røyken, Buskerud. Han døde 67 år gammel i 12 Jan. 1772 på gården Mortensrud, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Christen Børgesen Ski og Kiersten Hansdatter Viulstad. Hans giftet seg i Røyken kirke den 27 Sep. 1727 med Martha Iversdatter Grette.

Hans ble døpt den 23 Nov. 1704 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglyste Hans Christensen sin bygselseddel på 1 1/2 lispund salt i gården Mortensrud fra Christen Ski. Datert 27 Okt. 1731.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Christensen Mortensrud sitt salg av sine arveparter fra sine foreldre i gården Søndre Ski til sin Hans Jensen Ski. Her nevnes også at Hans Jensen hadde bygslet sine stebarns arveparter. Datert 5 Nov. 1738.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste
Peder Andersen sitt salg av sin hustru Anna Christensdatters arvepart i gården Mortensrud etter hennes foreldre til Peders svåger Hans Christensen Mortensrud. Datert 5 Nov. 1738.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Jensen Ski sitt salg av sin hustru Anne Ambrosiusdatters arvepart i gården Mortensrud etter hennes første ektemann Søren Christensen Ski til Annes svåger Hans Christensen Mortensrud. Datert 5 Nov. 1738.


Hans og Martha skriver et gjensidig testamente ettersom de ikke hadde livsarvinger. Datert
16 Aug. 1748.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Hans Christensen på gården Mortensrud sammen med sin hustru Martha Iversdatter.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Hans Christensen sitt skjøte på 3/4 deler av sin eiende gård Mortensrud som totalt skylder 1 skippund 10 lispund salt med bygsel til sin brorsønn Christen Sørensen for 500 riksdaler. Hans skulle selv beholde 1/4 av gården dvs 7 1/2 lispund salt, men når Hans og hans hustru var døde skulle Christen overta de 7 1/2 lispund salt mot å betale Hans og Marthas arvinger 200 riksdaler. Datert Mortensrud den 8 Okt. 1766.

Hans ble gravlagt den 12 Jan. 1772 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1705, side 3.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1772, side 225.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1726-1729, side 117.
RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0149: Norske innlegg 1572-1799, 1748, s. 205.