slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Bent Nilsen Fundingrud/Bjerke/Ølstad/Hov/Morberg/Storerud/Furu/Tokerud/Dal (1751 - 1826)

Bent Nilsen ble født i 1751 på gården Fundingrud, Nesodden, Akershus. Han døde den 25 Mars 1826 på gården Søndre Dal, Frogn, Akershus. Han var sønn av Nils Bentsen Fundingrud og Mari Jacobsdatter Bjerke. Bent giftet seg første gang den 16 Juli 1778 i Nesodden kirke med Anne Maria Jensdatter Svestad. De hadde barna:

1. Jens Bentsen, dpt. 26 Des. 1779, ved folketellingen 1801 er han i tjeneste hos onkelen Hans Nilsen på gården Bjerke i Frogn.
2. Susanne Bentsdatter, dpt. 22 Feb. 1784, d.
19 Nov. 1873, g.m. 6 Mars 1810, Nils Nilsen Økern.

Begge barna er født på gården
Nordre Ølstad i Røyken.


Bent giftet seg andre gang den
16 Jan. 1792 med Abigael Aslachsdatter Rullestad. De hadde iallefall barna:

1. Nils Bentsen, dpt. 22 Juli 1792, d. 31 Okt. 1867, g.m. 28 Juni 1816, Berthe Andreasdatter Sønstedal i Frogn.
2. Anne Maria Bentsdatter, dpt. 6 Mars 1794, Nesodden kirke. Se under halvsøsteren Susanna ovenfor.
3. Andreas Bentsen, dpt. 28 Aug. 1796, Nesodden kirke.
4. Maren Bentsdatter, dpt. 14 Sep. 1800, Nesodden kirke.
5. Baltzer Bentsen, dpt. 1803, Frogn kirke.

De 4 første barna er født på gården Storerud på Nesodden. Sønnen Baltzer er født på gården Nordre Furu i Frogn.

NB! Ved vielsen den 16 Jan. 1792, se linje 9 og 10 i lista over kallsinntekter: "den 16 January bekom Hr Sanberg af Nils Bierkes Søn for en Brudevielse ... 2-0-0".


Bent ble døpt den 22 Des. 1751 i Nesodden kirke.

Bent flyttet med familien fra Nesodden til gården Søndre Bjerke i Frogn ca. 1752. Mellom 1779 - 1784 bodde han på gården
Nordre Ølstad i Røyken før han kjøpte gården Hov (Hoff) i Røyken i 1784 og flyttet dit. Så flyttet han til gården Morberg før han flyttet til gården Storerud på Nesodden. Se nedenfor.

På tinget i Røyken den 12 Juli 1779 tinglystes Hans Jonsen Ølstad sitt salg av gården Nordre Ølstad til Bent Nilsen fra Bjerke i Ås prestgjeld på Follo for 600 riksdaler. Datert Ølstad den 10 Feb. 1779. Samtidig ble det opprettet en kontrakt der bl. a. Hans skulle beholde plassen Stenberg på sin livstid.

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyses Bent Nilsen Ølstad sitt salg av 2 skippund salt med bygsel i gården Nordre Ølstad til Even Olsen fra Skår i Sigdal for 898 riksdaler. Datert Nordre Ølstad den 8 Sep. 1783. Samtidig skulle Even overta kontrakten Bent hadde med Hans Jonsen. Se ovenfor.

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyser Holger Christian Arctander sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til brødrene Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke. Alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784.


På tinget i Røyken den 5 Okt. 1786 tinglyser brødrene Bent og Abraham Nilssønner sin fordeling av jordegodset som de kjøpte den 30 Mars 1784. (Se ovenfor). Bent skulle beholde gården Hoff og betale 1750 riksdaler og Abraham skulle beholde resten og betale 2550 riksdaler av kjøpesummen på 4300 riksdaler. Datert Hoff den 4 Okt. 1786.

På tinget i Røyken den 6 Okt. 1788 tinglyser Bent Nilsen Hoff sitt skjøte på 1 1/2 skippund salt med bygsel til Hans Ellefsen Sekkebæk i Vestby for 2300 riksdaler. Dette skjøte inneholder også de bygselbrev som Bent hadde gitt til flere personer i Båtstøstranden. Datert Hoff den 4 Apr. 1788.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1789 tinglystes Hans Knudsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Bent Nilsen Hoff og hans arvinger for 680 riksdaler. Datert Morberg 29 Feb. 1788.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglystes Bent Nilsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og 2 1/2 lispund tunge uten bygsel Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Lars Michelsen for 950 riksdaler. Datert Morberg 22 Jan. 1790.


Ved folketellingen 1801 bor Bent på gården Storerud på Nesodden sammen med sin hustru og barn.

I 1802 kjøpte han gården Nordre Furu i Frogn og flyttet dit. Han solgte denne gården igjen i 1806.

I skifte etter broren Jacob Nilsen den 27 Nov. 1816 på gården Rød i Frogn var hans søsken arvinger. Her nevnes det at Bent oppholdt seg på gården Tokerud i Ås.

Bent ble gravlagt den 3 Apr. 1826 i Frogn kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAO, Nesodden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1750-1768, s. 6c-6d.
SAO, Nesodden prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10013/F/Fa/L0003Ministerialbok nr. I 3, 1769-1780, s. 17.
SAO, Drøbak prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1816-1842, s. 104.
Folketelling 1801 for 0216P Nesodden prestegjeld.