slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Nils Pedersen Huseby/Gislerud/Ølstad/Huseby (ca. 1695 - 1765)

Nils Pedersen ble født ca. 1695 på gården Ølstad, Røyken, Buskerud. Han døde 1765 på gården Søndre Huseby, Røyken, Buskerud. Han var sønn av rytter Peder Nilsen Hekleberg og trolig Mari Andersdatter Ølstad. Nils giftet seg første gang den 29 Sep. 1721 i Røyken kirke med enken Martha Steinarsdatter Huseby. De hadde barna:

1. Anne Nilsdatter, dpt. 25 Mai 1722, gravl. 6 Feb. 1763, g.m. 26 Okt. 1749, Peder Paulsen Prestegården.
2. Martha Nilsdatter, dpt. 25 Sep. 1725, gravl. 28 Sep. 1788, g.m. 15 Okt. 1747, Johannes Josvasen Høvik.
3. Peder Nilsen, dpt. 7 Juni 1729, gravl. 6 Mars 1785, g.m. 7 Sep. 1755, Jøran Pedersdatter Follestad.


Nils og Martha bodde først på gården Huseby. På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Aasgaard. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1722 tinglyser Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud fra Thomas Adamsen Aasgaard, datert 14 Jan. 1722.

Nils var oppsitter på Gislerud ved Matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser Nils Pedersen Gislerud sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel over hele gården Gislerud for 270 rd. av enken Karen Larsdatter, Bernt [Thomassen] Selvig, Anders [Hansen] Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 9 Okt. 1731. (Nils var gift med Anders Hansen Husebys stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

I 1735 tok arvingene etter forrige eier av Gislerud gården på odel og Nils måtte flytte til Søndre Ølstad der Martha døde 83 år gammel i 1762.

I panteboken den 10 Juli 1747 kommer det fram at Hans Olsen [Skytt] var skomaker og at han døde på en husmannsplass under gården Ølstad. Det kommer videre fram at skifte etter ham ble holdt den 28 Nov. 1737 og verge for barna hans var Nils Olsen [Skytt] Transet, Ole Olsen [Skytt] Bugta, Ingebret [Jonsen] Flater og Nils [Pedersen] Ølstad. (De to første var brødre av Hans Olsen Skytt, Ingebret var svåger til Hans Olsen Skytts kone Mari Thoresdatter og Nils var trolig søskenbarn til Mari Thoresdatter).

På tinget i Røyken den 3 Mars 1751 tinglyser Nils Pedersen Ølstad sitt utgivne festebrev til skredderen Christen Pedersen som bygsler skomakerplassen. Datert 21 Feb. 1751.

På tinget i Røyken den
15 Des. 1760 tinglyser Nils Pedersen Ølstad sitt salg av gården Søndre Ølstad som skylder 1 skippund 10 lispund salt med bygsel og 4 lispund salt uten bygsel Hurum prestebol beneficeret, til sin sønn Peder Nilsen Vang for 800 riksdaler. Peder pantsetter samtidig gården for et lån på 800 riksdaler til sin far. Datert 9 Des. 1760.

På tinget i Røyken den
15 Des. 1760 tinglyser faderen Nils Pedersen Ølstad sin kontrakt med sønnen Peder Nilsen Vang der Nils skulle få beholde 1/4 av Peders eiende gård Søndre Ølstad på Nils og konas livstid. Datert 9 Des. 1760.


Nils giftet seg andre gang den 21 Juli 1763 i Røyken kirke med Anna Olsdatter Båtstø. De hadde barna:

1. Martha Nilsdatter, dpt. 6 Jan. 1764,
2. Nils Nilsen, dpt. 22 Sep. 1765, gravl. 29 Des. 1765. Skifte 11 Apr. 1766.

Christopher Jonsen Huseby selger gården Søndre Huseby til Nils Pedersen Ølstad. Datert Huseby den 3 Des. 1763. Nils og kona flyttet dit i 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 er Nils Pedersen og hans hustru Anne Olsdatter oppsittere på gården Huseby. Det bor totalt 9 personer over 12 år på gården Huseby.

Nils ble gravlagt den 2 Juni 1765 i Røyken kirke.

Skiftet etter Nils Pedersen ble holdt den 21 Okt. 1765 på gården Huseby i Røyken.

Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Døde og begravede 1765, side 382-383.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Ekteviede 1762-1763, side 598-599.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.