slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Martha Steinarsdatter Liverud/Ølstad (ca. 1679 - 1762)

Martha Steinarsdatter ble født ca. 1679 på gården Liverud, Røyken, Buskerud. Hun døde 1762 på gården Søndre Ølstad i Røyken. Hun var datter av Steinar Larsen Liverud og Gjertrud Gullichsdatter. Martha giftet seg den 10 Jan. 1712 i Røyken kirke med Hans Asgautsen Huseby. De hadde barna:

1. Hans Hansen, dpt. 19 Aug. 1714,

Martha giftet seg andre gang den 29 Sep. 1721 i Røyken kirke med Nils Pedersen Huseby. De hadde barna:

1. Anne Nilsdatter, dpt. 25 Mai 1722, gravl. 6 Feb. 1763, g.m. 26 Okt. 1749, Peder Paulsen Prestegården.
2. Martha Nilsdatter, dpt. 25 Sep. 1725, gravl. 28 Sep. 1788, g.m. 15 Okt. 1747, Johannes Josvasen Høvik.
3. Peder Nilsen, dpt. 7 Juni 1729, gravl. 6 Mars 1785, g.m. 7 Sep. 1755, Jøran Pedersdatter Follestad.

Martha og Nils bodde først på Huseby. På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Aasgaard. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1722 tinglyser Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud fra Thomas Adamsen Aasgaard, datert 14 Jan. 1722.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1731 tinglyser Nils Pedersen Gislerud sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel over hele gården Gislerud for 270 rd. av enken Karen Larsdatter, Bernt [Thomassen] Selvig, Anders [Hansen] Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 9 Okt. 1731. (Nils var gift med Anders Hansen Husebys stemor Martha Steinarsdatter Liverud/Huseby/Gislerud/Ølstad).

I 1735 tok arvingene etter forrige eier av Gislerud gården på odel og Nils måtte flytte til Søndre Ølstad der Martha døde 83 år gammel i 1762.

Martha ble gravlagt den 30 Juni 1762 i Røyken kirke.

Skiftet etter Nils Pedersen ble holdt den 21 Okt. 1765 på gården Huseby i Røyken.

Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Døde og begravede 1763, side 376-377.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1709-1713, side 111.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.