slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Liverud før 1700:

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Christphr. Wrne 1/2 pd. salt med bøxsell.


Kjente brukere:

1.
1604, Amund Liverud.

Amund nevnes ved Bygningsskatten 1604.

2.
1612 - 1636, Stener Liverud,

Stener nevnes ved Landskatten 1612 - 1636 og ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643. Her er dog et visst etterslep.

Barn:

1. Laurits [Stenersen ?] , neste bruker. (Laurits var trolig sønn eller svigersønn av Stener).


3.
1637 - 1681, Lars [Stenersen ?] Liverud, f. ca. 1616,

Laurits nevnes ved Landskatten 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Lars Liverud, hans kone og hans moder.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Laurits Liverud 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe, 6 sauer, 2 geiter og 1 svin.

Lars var oppsitter på Liverud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

Lars var lagrettemann 1657 - 1665,

I Manntallet 1664 nevnes Liverud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 48 år.

I Manntallet 1666 nevnes Liverud som "Ødegaard" og har oppsitteren Lars 50 år. Han har sønnen Stener 21 år.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn:

1. Stener Larsen, neste bruker.
2. Torbjørg Larsdatter, f. ca. 1646, d. 1712, g.m. Joen Ingebretsen Flater.


4.
1684 - 1707, Steinar Larsen Liverud, f. ca. 1645, gravl. 30 Jan. 1707, g.m. Gjertrud Gullichsdatter.

Stener var lagrettemann 1684 - 1693.

Ved manntallet 1664 er Stener Larsen tjenstedreng hos klokkeren på gården Auvi. Han opplyses da å være 19 år.

Ved manntallet 1666 bor Stener på Liverud og opplyses å være 21 år, han var sønn av Lars Liverud 50 år.


5. 1707 - , Hans Nilsen, f. ca. 1675, gravl. 19 Feb. 1741, g.m. 3 Juli 1707, enken Gjertrud Gullichsdatter Liverud.

På tinget i Røyken den 11 Juli 1707 tinglystes Hans Nilsens bygsel av gården Liverud på sin livstid. Videre får vi vite at Hans hadde dårlig hørsel. Datert 12 Apr. 1707. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 135).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på ødegården Liverud sammen med sin kone og 3 barn.

Hans Nilsen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


6. - 1741, Iver Torstensen, f. ca. 1692, gravl. 5 Mars 1741, g.m. 22 Sep. 1726, Guri Steinarsdatter Liverud.


7.
1742 - 1746, Ener Pedersen, g.m. 22 Apr. 1742, enken Guri Steinarsdatter Liverud.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1746 tinglystes Ener Pedersen Liverud sitt salg av sin gård Liverud til Christopher Johannesen. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Liverud 9 Apr. 1746.


8.
1746 - , Christopher Johannesen, dpt. 1722, gravl. 1806, g.m. 1746, Marthe Christensdatter Grini.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Vinold nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620.
2.
Jørgen nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu.