slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Liverud før 1801: (Under utvikling)

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Christphr. Wrne 1/2 pd. salt med bøxsell.

2. - , Johan Wibe,

På tinget i Røyken den 12 Des. 1724 tinglystes Johan Wibe kaptein ved det første Akershusiske regimente, hans lån på 200 riksdaler fra Hans Nilsen Liverud. I den forbindelse pantsetter Johan Wibe gården Liverud som han hadde kjøpt av den kong. majestet og som tidligere lå under Frogner kirke i Lier og som nå Hans Nilsen selv påbor. Datert Slemmestad den 10 Sep. 1724.Kjente brukere:

1.
1604, Amund Liverud.

Amund nevnes ved Bygningsskatten 1604.


2.
1612 - 1636, Stener Liverud,

Stener nevnes ved Landskatten 1612 - 1636 og ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643. Her er dog et visst etterslep.

ved Fogderegnskapet 1619-1620 ble Stener bøtelagt for å ha solgt sagtømmer til Moss.

Barn:

1. Laurits Stenersen, neste bruker.


3.
1637 - 1681, Lars Stenersen Liverud, f. ca. 1616,

Laurits nevnes ved Landskatten 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Lars Liverud, hans kone og hans moder.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Laurits Liverud 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe, 6 sauer, 2 geiter og 1 svin.

Lars var oppsitter på Liverud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

Lars var lagrettemann 1657 - 1665,

I Manntallet 1664 nevnes Liverud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 48 år.

I Manntallet 1666 nevnes Liverud som "Ødegaard" og har oppsitteren Lars 50 år. Han har sønnen Stener 21 år.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn:

1. Stener Larsen, neste bruker.
2. Torbjørg Larsdatter, f. ca. 1646, d. 1712, g.m. Joen Ingebretsen Flater.


4.
1684 - 1707, Steinar Larsen Liverud, f. ca. 1645, gravl. 30 Jan. 1707, g.m. Gjertrud Gullichsdatter.

Stener var lagrettemann 1684 - 1693.

Ved manntallet 1664 er Stener Larsen tjenstedreng hos klokkeren på gården Auvi. Han opplyses da å være 19 år.

Ved manntallet 1666 bor Stener på Liverud og opplyses å være 21 år, han var sønn av Lars Liverud 50 år.


5. 1707 - 1740, Hans Nilsen, f. ca. 1675, gravl. 19 Feb. 1741, g.m. 3 Juli 1707, enken Gjertrud Gullichsdatter Liverud.

På tinget i Røyken den 11 Juli 1707 tinglystes Hans Nilsens bygsel av gården Liverud på sin livstid. Videre får vi vite at Hans hadde dårlig hørsel. Datert 12 Apr. 1707. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 135).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på ødegården Liverud sammen med sin kone og 3 barn.

Hans Nilsen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1724 tinglystes Johan Wibe kaptein ved det første Akershusiske regimente, hans lån på 200 riksdaler fra Hans Nilsen Liverud. I den forbindelse pantsetter Johan Wibe gården Liverud som han hadde kjøpt av den kong. majestet og som tidligere lå under Frogner kirke i Lier og som nå Hans Nilsen selv påbor. Datert Slemmestad den 10 Sep. 1724.

Hans kjøpte halve gården Liverud 5 lispund salt på auksjon i 1726. Dette kommer fram i odelssaken ang. gården Liverud i 1766. Se under bruker nr. 7.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Hans Nilsen som oppsitter på gården Liverud. Han er da 52 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Bernt Jonsen 24 år gammel, gift og hadde et barn. Han hadde vært i tjeneste i 3 år. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Augustinus Olsen 28 år.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 tinglyser Iver Torstensen Liverud sitt skjøte fra Hans Nilsen Liverud på 5 lispund salt i gården Liverud. Datert den 23 Juni 1740.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 tinglyses en levebrødskontrakt mellom Iver Torstensen Liverud og Hans Nilsen Liverud. Datert den 23 Juni 1740.


6. 1726 - 1741, Iver Torstensen, f. ca. 1692, gravl. 5 Mars 1741, g.m. 22 Sep. 1726, Guri Steinarsdatter Liverud.

Iver kjøpte halve gården Liverud 5 lispund salt på auksjon den 3 Apr. 1726. Dette kommer fram i odelssaken ang. gården Liverud i 1766. Se under bruker nr. 7.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 tinglyser Iver Torstensen Liverud sitt skjøte fra Hans Nilsen Liverud på 5 lispund salt i gården Liverud. Datert den 23 Juni 1740.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 tinglyses en levebrødskontrakt mellom Iver Torstensen Liverud og Hans Nilsen Liverud. Datert den 23 Juni 1740.

Gården Liverud var altså delt mellom 1726 og 1740.7.
1742 - 1746, Ener Pedersen, d. etter 1766, g.m. 22 Apr. 1742, enken Guri Steinarsdatter Liverud.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1746 tinglystes Ener Pedersen Liveruds sitt salg av sin gård Liverud til Christopher Johannessen. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Ener beholdt dog et jordstykke kalt oppjordet og bodde der til konen døde i 1763. Datert Liverud 9 Apr. 1746.

I en odelssak vedr. gården Liverud på tinget i Røyken den 22 Mai 1766 nevnes Eners stedatter Anne Iversdatter som søkte om odelsretten til hele gården Liverud. Hun nevnes som datter av Iver Torstensen og Guri Steinarsdatter. Her nevnes også hennes trolovede Peder Syversen Unnelsrud (Skoger). I saken nevnes det også at Guri Steinarsdatters andre ektemann Ener Pedersen fortsatt lever og bor på Bragernes. Saken fortsatte på tinget den 8 Juli 1766 og den 30 Sep. 1766. Anne Iversdatter tapte saken og ble dømt til å betale saksomkostninger til Christopher Johannessen. I saken finnes dog interessante opplysninger om når Iver Torstensen og Hans Nilsen kjøpte gården og når Guri og hennes andre ektemann solgte og skrev kontrakt med den nye eieren Christopher Johannessen m.m.


8.
1746 - 1787, Christopher Johannessen, dpt. 10 Mai 1722, gravl. 8 Juni 1806, g.m. 2 Feb. 1746, Marthe Christensdatter Grini.

Ved hovedmanntallet 1765 er Christopher Johannessen og hans hustru Marthe Christensdatter oppsittere på gården Liverud. Det bor totalt 4 personer over 12 år på gården Liverud.

Christopher selger ødegården Liverud som skylder 10 lispund tunge med bygsel til sin sønn Christen Christophersen for 290 riksdaler. Christopher beholdt dog to små jordestykker til seg selv (Oppjordet og Nedjordet). Datert Liverud den 13 Jan. 1787 ff.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på Liverud som Inderst.


9.
1787 - 1795, Christen Christophersen, dpt. 4 Des. 1746, gravl. 3 Mai 1795, g.m. 16 Sep. 1777, Maria Olsdatter Auvi.


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 nevnes Christen Christophersen som bonde på gården Liverud. Han var uformuende og betalte derfor ikke skatt.


10.
1797 - 1829, Hans Ingebretsen, dpt. 17 Okt. 1756, d. 29 Mai 1829, g.m.1. 25 Feb. 1790, Kirsti Evensdatter Grimsrud, g.m.2. 7 Sep. 1797, enken Maria Olsdatter Liverud.


Hans bodde tidligere på gården Østre Hyggen.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på Liverud sammen med sin kone og barn.

Skifte etter Hans ble holdt den 4 Juni 1829.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Vinold nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620.
2.
Jørgen nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
3. Johan Paulsen bor på Liverud som jordløs husmann sammen med sin kone og barn ved folketellingen 1801.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu.