slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Liverud før 1700:

Eiere:

1. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Christphr. Wrne 1/2 pd. salt med bøxsell.


Kjente brukere:

1.
1604, Amund Liverud.

Amund nevnes ved Bygningsskatten 1604.

2.
1612 - 1636, Stener Liverud,

Stener nevnes ved Landskatten 1612 - 1636 og ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643. Her er dog et visst etterslep.

Barn:

1. Laurits [Stenersen ?] , neste bruker. (Laurits var trolig sønn eller svigersønn av Stener).


3.
1637 - 1681, Lars [Stenersen ?] Liverud, f. ca. 1616,

Laurits nevnes ved Landskatten 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Lars Liverud, hans kone og hans moder.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Laurits Liverud 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe, 6 sauer, 2 geiter og 1 svin.

Lars var lagrettemann 1657 - 1665,

I Manntallet 1664 nevnes Liverud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 48 år.

I Manntallet 1666 nevnes Liverud som "Ødegaard" og har oppsitteren Lars 50 år. Han har sønnen Stener 21 år.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn:

1. Stener Lauritsen, neste bruker.
2. Torbjørg Larsdatter, f. ca. 1646, d. 1712, g.m. Joen Ingebretsen Flater.

4. 1684 - 1707, Steinar Larsen Liverud, f. ca. 1645, d. 1707, g.m. Gjertrud Gullichsdatter.

Stener var lagrettemann 1684 - 1693.

Ved manntallet 1664 er Stener Larsen tjenstedreng hos klokkeren på gården Auvi. Han opplyses da å være 19 år.

Ved manntallet 1666 bor Stener på Liverud og opplyses å være 21 år, han var sønn av Lars Liverud 50 år.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Jørgen nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu.