slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Lars Stenersen Liverud (ca. 1616 - etter 1666)


Lars ble født omkring 1616, trolig på Liverud, Røyken, Buskerud. Han døde etter 1666 på Liverud. Lars var sønn av Stener Liverud og en ukjent mor. Han var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Steinar Larsen, f. ca. 1639, gravl. 30 Jan. 1707, g.m. Gjertrud Gullichsdatter.
2.
Torbjørg Larsdatter, f. ca. 1646, gravl. 10 Apr. 1712, g.m. Joen Ingebretsen Flater.

Laurits nevnes ved Landskatten 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Lars Liverud, hans kone og hans moder.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Laurits Liverud 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe, 6 sauer, 2 geiter og 1 svin.

I en sak datert Søndre Heggum 22 Nov. 1658 selges en part i Gråøya:

Christopher Trulsen på Åsaker i Røyken, Gullich Trulsen i Hyggenstrand, Odd Hansen i Hyggenstrand, kunngjør at siden salige Hans Pedersen, fordums boende på Åros i Røyken, for forstrakte penger fikk 2 ½ lispund salt i Søndre Groøya i Røyken i pant, vårt rette odel, og siden vi ikke har klart å innløse godset, selger vi med våre hustruers samtykke, Chistophers hustru var Åse Evensdatter, Gullichs hustru var Kiersten Christophersdatter og Odds hustru var Maren Pedersdatter, denne parten til Hans Åros etterlatte sønn, Syffuert Hansøn på Søndre Heggen (Søndre Heggum) i Røyken og hans hustru, Ingri Trulsdatter. (Bakpå: Lest på Heggen tingstue 18 Apr. 1659). Vitner var Laurids Braaset og Laurids Liffuerød. Lars Liverud har LSS i sitt segl/bomerke. (Han må derfor være sønn av Stener Liverud).Lars var oppsitter på Liverud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

Lars var lagrettemann 1657 - 1665,

I Manntallet 1664 nevnes Liverud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 48 år.

I Manntallet 1666 nevnes Liverud som "Ødegaard" og har oppsitteren Lars 50 år. Han har sønnen Stener 21 år.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

I skiftet etter datteren Torbjørg den
26 Apr. 1712 får vi vite at ektemannen Joen Ingebretsen Flater hadde vært verge for Torbjørgs broderbarn Birthe og Guro Steinarsdatter. De fikk her utlevert sin farsarv.


Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.