slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Guldbrand Rolfsen Klemmetsrud (ca. 1610 - ca. 1670)

Guldbrand Rolfsen ble født omkring 1610 på gården Syltingli, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1670 på gården Søndre Klemmetsrud i Røyken. Han var sønn av Rolf Andersen Ølstad og en ukjent mor. Guldbrand var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Christen Gulbrandsen, f. ca. 1634. Bodde først på Søndre Klemmetsrud, senere på Ølstad.
2. Peder Gulbrandsen, f. ca. 1646. gravl. 17 Mai 1723, Bodde først på Mortensrud, senere på Gunnerud.
3. Rønnaug (Rønne) Gulbrandsdatter, f. ca. 1650, g.m. ca. 1675, Helge Tollefsen Nærsnes, f. ca. 1638.
4. Rolf Gulbrandsen, f. ca. 1652, d. før 1686.


Han var lagrettemann 1656 - 1666.

Guldbrand nevnes ved Landskatten 1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Guldbrand Klemmetsrud, hans kvinne og en huskvinne.

I en sak vedr. Nordre Nærsnes den 4 Aug. 1653, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661, var Guldbrand lagrettemann. Her vises hans bomerke.


Ved Kvegskatten 1657 hadde Guldbrand 1 hest, 4 kyr, 4 ungfe, og 4 sauer.

de Guldbrand og Hans Pedersen Hov eier 1/2 fjerding salt i et skogstykke kalt Joensteigen ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 og det er deres odel. Guldbrands far eide tidligere i Joensteigen.


Gulbrand var oppsitter på Klemmetsrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 7 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små lass og gården.


I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Han har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år.
(Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Han har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 er Guldbrand død og er skyldig gjeld. Sønnen møtte på hans vegne.

Gulbrand Rolfsen nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der brorsønnen Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Godøy (Godøen). Her får vi vite hans fars, barns og søskens navn samt noen av søskenes ektefeller og barn. Det refereres til dokument i DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 juni 1555. 1)

1) Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.