slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Helgesen Ølstad (ca. 1647 - 1715)

Hans Helgesen ble født ca. 1647. Han døde 1715 på gården Nordre Ølstad i Røyken, Buskerud. Han var sønn av en Helge og Maren Trygsdatter. Hans giftet seg første gang med Martha Haagensdatter. De hadde barna:

1. Anne Hansdatter Grette, f. ca. 1674, gravl. 6 Juli 1743, g.m. Iver Jonsen Grette.
2. Idde Hansdatter, f. ca. 1675, gravl. 19 Jan. 1742, g.m. 6 Juli 1704, Ole Hansen Morberg. Bosatt Holtvedt i Hurum.
3. Jon Hansen Ølstad, f. ca. 1678, gravl. 2 Feb. 1727, g.m. 23 Nov. 1710, Marthe Christensdatter Ski.


Hans giftet seg andre gang ca. 1698 med Berthe Evensdatter. De hadde datteren:

1. Marthe Hansdatter Ovnerud, f. ca. 1699, gravl. 8 Mai 1766, g.m. 22 Mars 1722, Amund Olsen Bråset.


Hans bodde på Nordre Ølstad fra ca. 1673.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Hans Helgesen nevnes flere ganger i tingbøkene. Her er et utdrag:

Ved tingmøte den 16 Des. 1681 (Sak nr. 56 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681) og ved tingmøte den 29 Mars 1682 (Sak nr. 6 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) saksøker Gabriel Adamsen Villingstad, Martha Haagensdatter Ølstad for at hun hadde bitt Gabriels kone Anne Augustinusdatter i armen ved et bryllup på Nordre Ølstad. Det ser ut for at det har gått vilt for seg i dette bryllup ettersom også Lars Jonsen Vear knivstakk Thomas Adamsen Aasgaard ved det samme bryllupet. (Sak nr. 53 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681).


På tinget i Røyken den 9 Juni 1688 fikk Hans utlevert sin farsarv på 1 skippund salt med bygsel (i Nordre Ølstad ?).

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 tinglyste Hans Helgesen et skjøte fra (sin halvbror) Svend Jonsen Vear på 2 1/2 lispund salt og fra (sin svåger) Peder Guttormsen Bøe på 1 lispund 1 Remål salt med bygsel i Nordre Ølstad, datert Nordre Ølstad 26 Juni 1697.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Nordre Ølstad sammen med sin kone og en tjenestepike.

Hans Helgesen ble gravlagt den 24 Mars 1715.

Skifte etter Hans ble holdt den 2 Apr. 1715. Ved skiftet eide han 13 lispund 1/2 remål salt med bygsel i Nordre Ølstad etter et skiftebrev datert 6 Des. 1697 (kona ?) og etter skiftet til sin mor i 1699, 2 lispund salt, totalt 15 lispund 1/2 remål.

Kona Berthe Evensdatter giftet seg andre gang den 10 Nov. 1720 med Jacob Nielsen Heggum. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1713-1715, side 65.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingbokprosjektet.