slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Maren Trygsdatter ( - ca. 1699)

Maren Trygsdatter ble født i Hof i Vestfold. Hun døde ca. 1699 på gården Vear i Røyken, Buskerud. Hun var datter av Tryg Olsen Lindset og Eli Kjellsdatter. Maren giftet seg første gang med en Helge. De hadde iallefall sønnen:

1. Hans Helgesen, f. ca. 1647, gravl. 24 Mars 1715, g.m.1. Martha Haagensdatter, g.m.2. ca. 1698 med Berthe Evensdatter.

Andre gang var Maren gift med Jon Svendsen Vear. Maren og Jon hadde disse barna som alle er nevnt i en arvesak på tinget 22. febr. 1689 (Tb 30) :

1. Lars Jonsen Vear, f. ca. 1651, gravl. 3 Nov. 1726, gm Karen Augustinusdatter Syltingli.

2. Svend Jonsen Vear, f. ca. 1653, gravl. 6 Aug. 1724. Eide Kovestad i Lier fra 1687-1691.

3. Ingebret Jonsen Vear, d. ca. 1700, gm Marthe Larsdatter Bråset. Var på Kovestad i Lier 1690.

4. Eli Jonsdatter Vear, f. ca. 1661, gravl. 24 Juni 1727.

5. Ingeborg Jonsdatter Vear, f. ca. 1664, gravl. 29 Apr. 1708, gm Peder Guttormsen Bø. (se skifte i 1708 under Bø).

Maren må ha vært gift før med en Helge, for Joen er oppført i manntallet 1664/1666 med stesønnen Hans Helgesen.

På tinget i Røyken den 30 Mars 1683 tinglyser Maren salige Joen Vear et skjøte på 1 skippund salt, som Jens Svendsen Grønsand på Hurum har utstedt med sin hustru Astrid Amundsdatters samtykke av dato Grønsand 6 mars 1683. Astrid Amundsdatter var datter av Amund Bjørulfsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear. (Tingbok for Røyken, sak 15, 1683)

På tinget i Røyken den 28 Aug. 1688 stevner Maren sin sønn Lars fordi han hadde tatt seg til rette på Vears eiendom som hun brukte og pløyet og sådd på en del av Vears jord. Lars møtte og inngav sitt skriftlige innlegg der han mente at ettersom han hadde arvet en part i Vear etter sin salige fader og han som eldste sønn etter loven hadde rett til åsete på gården framfør den yngste sønn så hadde han retten på sin side., datert Villingstad 27 Aug. 1688. Retten mente derimot at Laurits ikke hadde rett til dette forfarende før han hadde søkt om dette. På tinget den 3 Des. 1688 varsler Lars sin moder om at han vil overta halve gården Vear som han som odelsarving og eldste sønn mener han har åseterett til, datert Villingstad 3 Des. 1688. Saken ble berammet til den 22 Feb. 1689 der retten mente at Maren ikke hadde rett til å bruke mer en halve gården på sin livstid og Laurits Vear hadde åseteretten til den andre halvparten.

Maren og sønnen Lars driver altså halve Vear hver fra 1689.

Maren Trygsdatter var datter av Tryg Olsen Lindset fra Hof i Vestfold ca. 1574-ca. 1672 og hans første kone Eli Kieldsdatter. (Hof Bygdebok s. 450 ff.)

Det var skifte etter Joen 12. og 13. Nov. 1683 og etter Maren 29. Jan. 1700. (Skifteprotokoll 1, 25. mai 1708 på gården Bøe). Ifølge skiftet etter sønnen Helge (se ovenfor) var skiftet etter Maren i 1699. 1)

1) Hof bygdebok s. 450 ff.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingbøker Røyken.
Skifteprotokoll 1, 25. mai 1708 på gården Bøe.