slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Tryg Olsen (ca. 1574 - ca. 1671)

Tryg (Truls) Olsen ble født ca. 1574. Han døde ca. 1671 på gården Lindset, Hof i Vestfold. Tryg var gift med Eli Kjellsdatter. De hadde barna:

1. Maren Trygsdatter, d. ca. 1699, Vear i Røyken, g.m.1 Helge, g.m.2 Jon Svendsen Vear, Røyken.

Tryg var bruker på Lindset i Hof i Vestfold fra 1610 til 1668. Han eide 6 lpd mel i gården i 1617 og økte dette i årene fremover. I 1661 eide han hele gården bortsett fra 5 lpd som kongen eide. Tryg solgte trelast i 1610.

Han var litt av en småkonge i Hof. Han var uredd og sta og handlet etter sitt eget hode. Han kom ofte i konflikt med dem som styrte. Han satt i meget gode økonomiske kår og kunne betale de mange og store bøter han ble ilagt. I 1615 fikk han ½ rdl i bot for skyssforsømmelse. I 1620 fikk han 1 ½ rdl i bot fordi han hadde tatt 4 tylfter sagtømmer som ikke var hans. I 1632 fikk han 30 rdl i bot for å ha forurettet presten etter gudstjenesten. Han ble stadig stevnet, men han møtte ikke og ble bøtelagt.

Etter at han var kommet godt opp i årene var han like uregjerlig. I 1651 fikk han ½ rdl i bot for å ha slått Ole Kolstad med et økseskaft, og i 1656 fikk han 2 ½ rdl i bot for slagsmål med Paul Lian. Han var nå over 80 år gammel.

Tryg eide 1 skp salt i Ølstad i Røyken i 1617-1643

Da Eli døde, giftet Tryg seg igjen med Dorthe Pedersdatter, d. 1685. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Peder Trygsen, d. ca. 1682, Bosatt på Nedre Lindset. Skifte den
8 Juli 1686.
2. Jacob Trygsen, Bosatt på Stokke. Skifte den
31 Juli 1697.
3. Rasmus Trygsen, Bosatt på Østre Lindset. Skifte den
17 Okt. 1699.
4. Ellen Trygsdatter, d. ca. 1683, g.m. Tollef Halvorsen Hogstvedt. Skifte etter Ellen den
9 Juli 1686.
5. Maren Trygsdatter, d. ca. 1680, g.m. Tommes Knudsen Haslestad. Skifte etter Maren den
9 Des. 1680.
6. Anne Trygsdatter, g.m. Søren Jacobsen "Gouffuerøed".
7. Maren Trygsdatter,

Skifte etter Tryg ble holdt den
7 Juli 1686 på gården Øvre Linset. 1)

1) Hof bygdebok s. 450 osv
Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1679-1687, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.