slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Jon Svendsen Vear (ca. 1614 - ca. 1676)

Jon Svendsen ble født omkring 1614 på gården Vear, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1676 på Vear. Han var sønn av Svend Lauritsen Vear og Ingeborg Vear. Jon giftet seg med enken Maren Trygsdatter. Jon og Maren hadde disse barna som alle er nevnt i en arvesak på tinget 22 Feb. 1689:

1. Lars Jonsen Vear, f. ca. 1651, gravl. 3 Nov. 1726, gm Karen Augustinusdatter Syltingli.

2. Svend Jonsen Vear, f. ca. 1653, gravl. 6 Aug. 1724. Eide Kovestad i Lier fra 1687-1691.

3. Ingebret Jonsen Vear, d. ca. 1700, gm Marthe Larsdatter Bråset. Var på Kovestad i Lier 1690.

4. Eli Jonsdatter Vear, f. ca. 1661, gravl. 24 Juni 1727.

5. Ingeborg Jonsdatter Vear, f. ca. 1664, gravl. 29 Apr. 1708, gm Peder Guttormsen Bø. (se skifte i 1708 under Bø).

Joen eide del av Vear i 1645 sammen med moren. kona Maren må ha vært gift før med en Helge, for Joen er oppført i manntallet 1664/1666 med stesønnen Hans Helgesen.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Jon som bruker av Vear sag og betalte 6 riksdaler.

Joen Wear skylder 1dlr 16 s i smørskatt og 1 ½ dlr styrskatt for 1668. (Tingbok 10, 21. jan. 1669).

I 1670 ble han stevnet for å ha solgt tømmer til fremmede og ikke til de priviligerte i Christiania. Joens fullmektig, Jens Svendsen Grønsand fra Hurum, hevdet at de kongelige breve og papirer vedr. privilegiene tillot salg til andre. Joen vant saken, men måtte forplikte seg til i fremtiden å gi de priviligerte borgerne i Bragernes og Christiania tilbud før andre. (Tb 11).

Joen var lagrettemann i 1673.

I en supplikk (nr. 1525) datert den 2 Mai 1674 klager 8 bønder, Hans Grini, Christopher Åsaker, Jon Vear, Erik Haug, Laurits Skryset, Gunder Bryn, Lars Liverud og Halvor Syltingli over fogden Jens Olsen. De ramser opp en del punkter som at han har skjelt ut kirkevergen og kalt ham for en skogtyv, jaget en fremmed mann fra Svindal sogn med dragen kårde, skyssferd m.m.

Fogden svarte på ovenstående supplikk at Jon Vear og Erik Haug var to rebelske og opprørske hoder i almuen som hadde overtalt de andre mennene til å underskrive klagen. Han ramser så opp at de hadde overfalt hans tjener, vært full i kirken m.m. Han innrømmer dog at han har antasted en fremmed mann, men det var fordi han ikke hadde pass og kalte ham for en løsgjenger. Datert Sundby pinseaften 1674.

På tinget i Røyken den 6 Mars 1675 stevnes Jon Vear og Erik Haug for klammeri med presten Peder Kielbech og for å kommet full til kirken. (Samme sak i supplikken (nr. 1427) nedenfor).

I en supplikk (nr. 1427) datert den 12 Mars 1675 ber Jon Vear og Erik Haug om at de må få føre sine vitner mot presten da det vedkommer saken.

I en supplikk (nr. 1734) datert den 4 Nov. 1676 ber Maren salige Vears (Weyers) og Erik Haug om at de må få føre sine vitner i saken mellom dem og fogden Jens Olsen.

Marren salige Joen Vears i Røgen lot 30 Mars 1683 ”forkynde et schøde och kiøbebreff paa et skip salt aarlig landskyld uten bygsel i Wear som Jens Svendsen Grønsand på Hurum har utstedt med sin hustru Astrid Amundsdatters samtykke av dato Grønsand 6 mars 1683” (Tingbokprosjektet sak 15 1683)

Maren Trygsdatter var datter av Tryg Olsen Lindset fra Hof i Vestfold ca. 1574 - ca. 1672 og hans første kone Eli Kieldsdatter. (Hof Bygdebok s. 450 ff.)

Det var skifte etter Joen 12. og 13. nov. 1683 og etter Maren 29. jan. 1700. (Skifteprotokoll 1, 25. mai 1708 på gården Bøe). 1)

1) Hof bygdebok s. 450 ff.
Tingbøker Røyken.