slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Ingeborg Vear ( - ca. 1652)

Ingeborg Vear n. 1634 - 1651, døde ca. 1652 på gården Vear, Røyken, Buskerud. Ingeborg var gift med Svend Lauritsen Vear. De hadde barna:

1. Jon Svendsen, f. ca. 1614, d. ca. 1683, g.m. Maren Trygsdatter.

Ingeborg arver en part av gården Vear og andre gårder i Røyken og Sande av ektemannen Svend som døde 1633.

I Landskatten 1634 - 1637, Båtmannsskatten 1635 - 1642 og i Unionsskatten 1637 - 1642
eier Ingeborg i følgende gårder: Vear, Hyggen, Oreberg, nordre Rud og Ødalen. De tre siste gårdene ligger i Sande. Hun nevnes siste gang i Kontribusjonsskatten 1651.

Landskatten 1634:
Skattematrikklen
1647 for Røggenn Prestegield viser at hun eier i Vear og Hyggen.

Weer
Tillkommer bunden sielff 1 pd. (skippund) 6 lb. (lispund) salt.
Till Gulb. Follestad
1 pd. (skippund) salt.
Till Engebret Aas i Sandtzuer 1 fr. (fjerding) salt.
Er tunge 2 pd. 1/2 lb. 1 1/2 remol.
Bunden sielff raader bøxsellen.


Asle Hiugen

Till Niels Jensen i Scheen 2 pd. (skippund) salt.
Till Ingeborre Weer i Røgensogen
1 pd. (skippund) salt.
Er tunge 2 pd. 8 lb.
Niels Jensen i Scheen raader bøxsellen.

I Odelskatten 1650/51 eier Ingeborg 1 1/2 skippund 1 lispund salt i Vear med bygsel.

Mer info kommer...............
1)

1) A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 595.
Oslo Lagting protokoll IV 1610 s. 223
Røyken Historielags Årbok 1997, side 64 og 66.
Lensregnskaper.
Fogderegnskaper.
Diverse skattelister: Landskatten, Unionskatten, Båtmannsskatten, Garnisonsskatten, Odelskatten m.m.