slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Laurits Jonsen Gjøfjeld/Arnestad/Ølstad/Hallangen (ca. 1645 - ca. 1711)

Laurits Jonsen ble født ca. 1645 på gården Gjøfjeld, Nesodden, Akershus. Han døde ca. 1711 på gården Nordre Hallangen, Frogn, Akershus. Han var sønn av Jon Anstensen Gjøfjeld/Blege/Arnestad og Siri Amundsdatter Hallangen. Lars giftet seg første gang med en datter av Oluf Christophersen Oppegård i Frogn. De hadde barna:

1. Ole Larsen Stabel,
2. Hans Larsen,
3. Anne Larsdatter, g.m. Anders Engebretsen.

Lars giftet seg andre gang med Boel Christensdatter. De hadde barna:

1. Mari Larsdatter, f. ca. 1708, gravl. 25 Mars 1746, g.m. Thore Thoresen Søndre Dal. Skifte 6 Juli 1746.
2. Lars Larsen Hallangen, f. ca. 1711, d. 1738, g.m. Pernille Olsdatter. De var bosatt på Hallangen.
3. Lisbet Larsdatter, f. ca. 1711, d. før 1737, g.m. Nils Hansen Huseby. En datter Birthe Nilsdatter, f. ca. 1730, g.m. Poul Nilsen Westland i Våler. Skifte etter Nils Hansen ble holdt den 30 Mars 1761.

Laurits var trolig oppkalt etter sin oldefar på morsiden Laurits Svendsen fra Vear i Røyken.

Ved manntallet 1664 bor Laurits på gården Arnestad i Asker og er 19 år gammel.


På tinget i Asker den
17 Feb. 1670 stevner Hans Amundsen på Østre Hallangen sin søster Siri Amundsdatter Arnestad og hennes salige manns arvinger, sønnene Erland Joensen Arnestad og Laurits Joensen Ølstad i Røyken for et uriktig odelsskifte

Laurits nevnes i tingboka for Røyken 1673 - 1675.

Ved skifte etter broren Erland Joensen på Blakstad i Asker den 26 Okt. 1697 får vi opplyst at Lars nå bor på gården Hallangen i Ås prestegjeld i Follo.

Enken Boel Christensdatter holder skifte mens hun enda lever den
16 Okt. 1737 på gården Nordre Hallangen. Her får vi vite at skifte etter Lars Jonsen ble holdt den 8 Sep. 1711 på gården Nordre Hallangen. Boel hadde også sønnen Hans Christophersen 22 år gammel (f. ca. 1715), sønn av Christopher Ellefsen Skuterud/Hallangen, skifte 22 Jan. 1733.
1)

1) Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Tingbok A 9 , 1670-1670, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 , 1690-1699, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 , 1737-1743, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 , 1731-1736, oppb: Statsarkivet i Oslo.