slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Jon Anstensen Gjøfjeld/Arnestad (ca. 1598 - mellom 1667 - 1670)

Jon Anstensen ble født ca. 1598 trolig på gården Gjøfjeld, Nesodden, Akershus. Jon døde mellom 1667 og 1670 på gården Arnestad, Asker, Akershus. Han var sønn av Ansten Gjøfjeld og en ukjent mor. Jon var gift med Siri Amundsdatter Hallangen. De hadde iallefall barna:

1. Erland Jonsen, f. ca. 1645, d. ca. 1696, g.m. enken Eli Christophersdatter Blakstad.
2.
Laurits Jonsen, f. ca. 1645, d. ca. 1711, gift 2 ganger. Han var bosatt på Arnestad i Asker, Ølstad i Røyken og Hallangen i Ås.

Ved skattematrikkelen 1647 bor Jon på gården Gjøfjeld på Nesodden.

På tinget i Røyken den
21 Okt. 1661 stevner Jon Anstensen på Blege i Asker ved sin sønn Erland Jonsen, Ole Amundsen Follestad (bror av Siri) for et lån på 160 riksdaler som Ole hadde fått på Gjøfjeld på Nesodden den 6 Aug. 1645. Jon bodde da på Gjøfjeld.


Ved manntallet
1664 bodde Jon på gården Nedre Blege i Asker og oppgis å være 66 år gammel. (På samme side under Arnestad nevnes sønnen Laurits 19 år).

Ved samme manntall for Asker
1664 bor Jon og sønnen Erland på Blege.


På tinget i Hallangen den
24 Jan. 1667 indstevner Ole Amundsen på Grisebo på Nesodden alle sine søsken, Anders Gjøfjeld på Nesodden, Hans Hallangen i Ås, Ambjørg Kjeserud i Eidsberg ved barn og arvinger, Joen Arnestad i Asker på sin hustru Siri Amundsdatters vegne, svogeren Jens Grønsand gift med Astrid Amundsdatter nevnes også, ang. skifte etter deres mor. Saken fortsatte den 28 Mars 1667 og her nevnes godset etter Guri Lauritsdatter Hallangen.


På tinget i Asker den
17 Feb. 1670 stevner Hans Amundsen på Østre Hallangen sin søster Siri Amundsdatter Arnestad og hennes salige manns arvinger, sønnene Erland Jonsen Arnestad og Laurits Jonsen Ølstad i Røyken for et uriktig odelsskifte.
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 3 (Fa 0003), 1661-1661, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Manntall 1664-66 for Bragernæs prosti
Akershus fylke, Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi, Øvre Romerike fogderi, Fogdemanntall 2 (RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0002), 1664-1664, oppb: Riksarkivet.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 7 , 1667-1667, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Tingbok A 9 , 1670-1670, oppb: Statsarkivet i Oslo.