slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Siri Amundsdatter Arnestad ( - etter 1670)

Siri Amundsdatter var født på gården Hallangen i Ås, Akershus. Siri døde etter 1670, trolig på gården Arnestad, Asker, Akershus. Hun var datter av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear. Siri var gift med Jon Anstensen Gjøfjeld/Blege/Arnestad. De hadde iallefall barna:

1. Erland Jonsen, f. ca. 1645, d. ca. 1696, g.m. enken Eli Christophersdatter Blakstad.
2.
Laurits Jonsen, f. ca. 1645, d. ca. 1711, gift 2 ganger. Han var bosatt på Arnestad i Asker, Ølstad i Røyken og Hallangen i Ås.

På tinget i Røyken den 21 Okt. 1661 stevner Jon Anstensen på Blege i Asker ved sin sønn Erland Jonsen, Ole Amundsen Follestad (bror av Siri) for et lån på 160 riksdaler som Ole hadde fått på Gjøfjeld på Nesodden den 6 Aug. 1645. Jon bodde da på Gjøfjeld.

På tinget i Hallangen den 24 Jan. 1667 indstevner Ole Amundsen på Grisebo på Nesodden alle sine søsken, Anders Gjøfjeld på Nesodden, Hans Hallangen i Ås, Ambjørg Kjeserud i Eidsberg ved barn og arvinger, Joen Arnestad i Asker på sin hustru Siri Amundsdatters vegne, svogeren Jens Grønsand gift med Astrid Amundsdatter nevnes også, ang. skifte etter deres mor. Saken fortsatte den 28 Mars 1667 og her nevnes godset etter Guri Lauritsdatter Hallangen.


På tinget i Asker den
17 Feb. 1670 stevner Hans Amundsen på Østre Hallangen sin søster Siri Amundsdatter Arnestad og hennes salige manns arvinger, sønnene Erland Jonsen Arnestad og Laurits Jonsen Ølstad i Røyken for et uriktig odelsskifte.
1)

1) Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 7 , 1667-1667, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Tingbok A 9 , 1670-1670, oppb: Statsarkivet i Oslo.