slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Erland Jonsen Blakstad (ca. 1645 - ca. 1696)

Erland Jonsen ble født ca. 1645 på gården Gjøfjeld på Nesodden, Akershus. Han døde ca. 1696 på gården Blakstad, Asker, Akershus. Han var sønn av Jon Anstensen Gjøfjeld/Blege/Arnestad og Siri Amundsdatter Hallangen. Erland giftet seg med enken Ellen Christophersdatter Blakstad. De hadde iallefall barna:

1. Ellef Erlandsen, f. ca. 1676, d.
11 Mars 1751, trolovet 9 Juli 1709 i Lier med Signe Pedersdatter Viker i Lier. Ellef var lensmann i Asker. Se også historien nedenfor om brorens død.

2. Peder Erlandsen, f. ca. 1682, d. 13 Aug. 1741, gift og bosatt på Gjellum i Asker. Peder ble slått i hjel på Nesodden da han var på skattejakt. Les den tragiske historien på www.tjernshaugen.net.

På tinget i Røyken den 21 Okt. 1661 stevner Jon Anstensen på Blege i Asker ved sin sønn Erland Jonsen, Ole Amundsen Follestad (bror av Siri) for et lån på 160 riksdaler som Ole hadde fått på Gjøfjeld på Nesodden den 6 Aug. 1645. Jon bodde da på Gjøfjeld.


Ved manntallet
1664 bor Jon og sønnen Erland på gården Nedre Blege i Asker.


På tinget i Asker den
17 Feb. 1670 stevner Hans Amundsen på Østre Hallangen sin søster Siri Amundsdatter Arnestad og hennes salige manns arvinger, sønnene Erland Jonsen Arnestad og Laurits Jonsen Ølstad i Røyken for et uriktig odelsskifte.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Erland Joensen Blakstad ved Erlend Mogensen Aaraas et skjøte fra Jens Olsen [Hesselberg] forrige fogde i Røyken på 1/2 skippund salt i Hajum, datert Blakstad den 8 Okt. 1688.

Skifte etter Erland Jonsen ble holdt den 26 Okt. 1697 på gården Blakstad. Han eide da 1/2 skippund salt i gården Hajum i Røyken.

Skifte etter Ellen Christophersdatter ble holdt den
6 Juli 1722 på gården Blakstad.

Skifte etter Ellens første ektemann Ellef Eriksen Blakstad ble holdt den
15 Juli 1676 på gården Blakstad.Mer info kommer...............
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 3 (Fa 0003), 1661-1661, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Tingbok A 9 , 1670-1670, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 , 1690-1699, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 , 1710-1727, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 , 1670-1683, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Lierboka.