slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Ole Hansen Ramton (ca. 1711
- 1790)

Ole Hansen ble født ca. 1711. Han døde 1790 på plassen Nedre Veardalen (Dalebråten) under gården Vear, Røyken, Buskerud. Ole giftet seg den 17 Juli 1740 i Røyken kirke med Else Eriksdatter Hyggenstrand. De hadde barna:

1. Johanna Olsdatter, dpt. 6 Nov. 1740, gravl. 1 Mars 1741.
2. Johanna Olsdatter, f. ca. 1742, gravl. 26 Juni 1791, g.m. 21 Nov. 1771, Johannes Helmerichsen Hekleberg.
3. Ingeborg Olsdatter, dpt. 18 Okt. 1744, gravl. 31 Jan. 1745.
4. Ingeborg Olsdatter, dpt. 13 Jan. 1746, gravl. 9 Aug. 1812, g.m. 9 Juni 1772, dragon Jens Jørgensen Bølstad.
5. Hans Olsen, dpt. 29 Des. 1748, gravl. 2 Des. 1764.
6. Nils Olsen, dpt. 30 Juli 1752, d. 4 Aug. 1850, g.m. 10 Okt. 1780 Kari Berntsdatter Gislerud.
7. Kirstine Olsdatter, dpt. 19 Mai 1755, d. 18 Feb. 1836, g.m.1. 28 Juni 1786, Jacob Pedersen Åsaker, g.m.2 31 Mai 1792, Nils Hansen Bryn.

NB! I Minesterialboken er datteren Kirstine feilaktig oppført som Ingeborg ved dåpen.


Ole og Else bodde først på plassen Lund under gården Vear. Nevnt der 1740 - 1746.

Ole bygsler gården Ramton 10 lispund salt. Datert 25 Mai 1747.

Ole Hansen bygsler plassen Jonsteigen under gården Ramton. Datert Bragernes den 2 Okt. 1752.

Hans Hansen solgte plassen Nedre Veardalen (Dalebråten) under gården Vear til Ole Hansen Ramton for 200 riksdaler. Datert plassen Wearsdahl den 18 Juni 1756. (Pantebok III, (1756 - 1771), folie 35b).

Ole Hansen solgte plassen Nedre Veardalen (Dalebråten) under gården Vear til sønnen Nils Olsen Ramton for 240 riksdaler. Datert Ramton den 26 Feb. 1777. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 289).


Ole bodde på gården Ramton mellom 1747 - 1782 da han overlot bygselen og bruksretten av Ramton til sønnen Nils. Samtidig bygslet og festet sønnen Nils Olsen husmannsplassen Dalebråten (Nedre Vearsdal) under gården Vear til foreldrene på deres livstid, uten avgift. Datert Ramton den 31 Okt. 1782.


Ole flyttet da til husmannsplassen Nedre Vearsdal (Dalebråten) i 1782 og bodde der til han døde.


Ole ble gravlagt den 2 Mai 1790 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 154.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 190.