slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anders Olsen Vang/Bårsrud
( - etter 1741)

Anders Olsen ble født på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Ole Gundersen Vang og Ingeborg Larsdatter. Anders var gift med Sibylla Saxesdatter, (f. ca. 1664, gravl. 19 Mars 1741). De hadde barna:

1. Kari Andersdatter, f. ca. 1702, g.m. 6 Juli 1732, Peder Olsen Skjellestad i Asker.
2. Ole Andersen, f. ca. 1703, gravl. 24 Sep. 1724.
3. Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.
4. Ingebret Andersen, dpt. 4 Des. 1707, gravl. 17 Mars 1748, g.m. 23 Okt. 1746, enken Kirsti Christensdatter Dalebråten.
5. Peder Andersen, dpt. 22 Mars 1711, gravl. 6 Mars 1718.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1699 tinglyste Anders sitt bygselbrev på Bårsrud. Datert 29 Sep. 1699.

På det samme tinget tok han Johanne Toresdatter salige Peder Mortensen Baarsruds enke i hand på at han skulle få hennes midler og forsørge henne på hennes livstid samt besørge hennes begravelse.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Anders BaardsRud" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har AOS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Bårsrud sammen med sin kone.

Anders Olsen var oppsitter på Bårsrud ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Anders Olsen som oppsitter på gården Bårsrud. Han er da 57 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Gunder Knudsen 25 år gammel, gift og hadde et barn [Se gården Hoff]. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Even Andersen 18 år, av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Engebret Andersen 15 år.

NB! At Anders Olsen Bårdsrud er identisk med Anders Olsen sønn av Ole Gundersen Vang, ser vi fra en sak på tinget i Røyken 1739/1740 der sønnen Even Andersen Bårdsrud har en sak mot Asle Nilsen Vang og der Even sier at han har odelsrett til gården Vang som hans forfader hadde pantsatt til avdøde Amund Gilhus. (Ole Gundersen Vang pantsatte rett før sin død i 1681 9 lispund salt med bygsel i Vang til Amund Erichsen Gilhus).


På tinget i Røyken den 9 Juli 1740 stevnet Anders Bårdsrud sin sønn Even Andersen til å avvike og ryddiggjøre halve gården Bårdsrud som Anders hadde bevilget ham å bruke til han hadde fått seg egen leilighet. Even hadde nå innløst sin odelsgård Vang.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1740 tinglyste Anders Olsen Bårdsrud sin utgivne bygselseddel på 2 1/2 lispund salt i gården Bårdsrud til sin sønn Even Andersen Bårdsrud. Datert 12 Des. 1740.
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 37 (Fa 0037), 1697-1699, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.