slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ole Gundersen Vang (1632 - 1681)

Ole Gundersen ble født 1632 på gården Vang i Røyken, Buskerud. Han døde på Vang i 1681. Han var sønn av Gunder Vang og en ukjent mor. Ole giftet seg første gang før 1662 med Martha Olsdatter Askestad. De hadde barna:

1. Anne Olsdatter, g.m. Søren Olsen. Solgte en part i Kjos i 1699 og i Åsgård i 1705. Se nedenfor.
2. Gunder Olsen, bosatt på Bryn 1693 - 1695, Vang 1696 - 1700, Dauerud i Lier fra 1700.
3. Even Olsen, d. før 6 Nov. 1693.

Ole giftet seg andre gang med Ingeborg Larsdatter. De hadde barna:

1. Anders Olsen, g.m. Sibylla Saxesdatter, (f. ca. 1664, gravl. 19 Mars 1741). De var bosatt på gården Bårsrud.
2. Tommas Olsen,
3. Jørgen Olsen,
4. Halduor Olsen,
5. Martha Olsdatter, meget trolig g.m. 23 Sep. 1708, Gunder Olsen Ramton. Broren Anders og kona var flere ganger fadder for Gunder Ramtons barn.

På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Svendby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt skippund korn i gården Hellum i Svendbysaga i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen, hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler.

På tinget i Røyken den 11 Des. 1678 tinglyser Nils Børgesen på nordre Heggum et skjøte på 3 lispund, 3 remål salt med bygsel i Vang fra Ole Gundersen, datert nordre Heggum 6 Sep. 1678.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte fra sin brorsønn Laurits Guldbrandsen på dennes farsarv i Vang som var 1 lispund og 2 4/7 bismer med bygsel etter skiftebrevs innhold datert Vang 24 Jan. 1678, for 5 1/2 daler. Laurits solgte også etter samme skiftebrev det som evt. tilkommer ham etter sin bror Ole Gulbrandsen som er med bygsel og åseterett over hele Vang 15 3/7 bismer for 14 1/2 daler.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte på 7 1/2 lispund salt med bygseli Vang fra sin svåger Nils Børgesen på nordre Heggum som var hans hustru Tharan Gundersdatters arv i Vang etter hennes foreldre på skiftet datert Vang 24 Jan. 1678 og hennes søster Siri Gundersdatters arvepart i samme skifte som Nils tidligere hadde kjøpt samt den parten Ole tidligere hadde solgt til Nils, tilsammen 7 1/2 lispund salt med bygsel.

Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Ole var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1681 tinglyser Amund Erichsen Gilhus i Lier sitt pantebrev på 9 lispund salt med bygsel i gården Vang fra Ole Gundersen Vang for et lån på 110 riksdaler. Datert Gilhus den 12 Mars 1681.

Ole Vang nevnes ved tingmøte på Røyken den 5 Des. 1682 der Lars Steffensen Bråset, Hans Olsen Skryset og Nils Børgesen Heggum, stevnet avdøde Ole Gundersen Vangs hustru Ingeborg Larsdatter for arv etter Ole Vang.

Barna Anne og Gunder ovenfor nevnes
i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den 21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

I en sak i panteboken datert Hensrud Tangen den 20 Sep. 1706 selger Søren Olsen gift med datteren Anne Olsdatter, 3 lispund og 1/2 remål salt i Åsgård til Thomas Adamsen Åsgård. Her kommer det frem at en del av dette godset er hennes arvegods og en del er kjøpt av [hennes bror] Gunder Olsen Dauerud, datert den 6 Juli 1705.

Mer info kommer....1)

1) Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 23 (Fa 0023), 1682-1682, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Protokollnummer: I, Sted: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAKO