slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle
Datteren Siri (barnebarnet Karen)
Til Grafisk Anetavle
Datteren Siri (barnebarnet Anne)
Til Grafisk Anetavle Datteren Tharan (barnebarnet Jacob)
Til Grafisk Anetavle Datteren Tharan (barnebarnet Asle)
Til Grafisk Anetavle Sønnen Halvor (barnebarnet Lars)
Til Grafisk Anetavle
Sønnen Halvor (barnebarnet Mari)
Til Grafisk Anetavle Sønnen Halvor (barnebarnet Anne)


Gunder Vang (ca. 1585 - ca. 1677)

Gunder Vang ble født ca. 1585. Han døde ca. 1677 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Siri Gundersdatter, f. ca. 1617, d. etter 1696, g.m. Lars Steffensen Braaset.
2. Gulbrand Gundersen, f. ca. 1624, d. ca. 1668, Bryn, g.m. Gunnild Jacobsdatter.
3. Ole Gundersen, f. ca. 1632, d. 1681, Vang, g.m.1. Martha Olsdatter Askestad, g.m.2. Ingeborg Larsdatter.
4. Tharan Gundersdatter, d. ca. 1682, g.m. Nils Børgesen Heggum.
5. Halvor Gundersen, f. ca. 1632, d. ca. 1679, g.m. Sidsel Gundersdatter.


I Fogderegnskapet
1616/1617 må Bjørn Auvi betale bot for slagsmål med Gunder Vang.

Gunder er oppsitter ved jordeboka 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Gunder 8 kyr/kviger og 7 får.

Gunder står oppført som eier av 15 lispund salt f.o.m. Landskatten 1637.

Skattematrikklen
1647 for Røggenn Prestegield:

Gunner Wang
Till bunden sielff 15 lb. salt.
Till Lier presteboel 1 fr. (fjerding) salt.
Er tunge 16 lb.
Bunden sielff raader bøxsellen.


Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1650 viser at Gunder eide 15 lispund salt med bygsel i Vang. Det samme gjorde han i Odelskatten 01.05.1650 - 01.05.1651.

Skjærbåtskatten jonsok 1653 viser at Gunder var skysskaffer og derfor var fritatt for å betale skatten.


Ved Kvegskatten 1657 hadde Gunder, 2 hester, 8 kyr, 9 kviger, 4 sauer og 1 svin.

Ved Rosstjenesteskatten 01.05.1660 - 01.05.1661 eide Gunder 15 lispund salt med bygsel som var hans odel.

Gunder var oppsitter på Vang ved Jordeboka 1661. Han eide da 15 lispund salt med bygsel. Han føder 2 hester, 10 kyr, 3 ungfe og 8 sauer. Han har skog til gården.

I Manntallet 1664 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 30 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 70 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 32 år samt dennes sønn Anders Augustinussen bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 32 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 72 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 34 år samt dennes sønn Anders Augustinussen 14 år, bor også på gården.


Det var skifte etter Gunder og kona på Vang den 24 Jan. 1678.

Mer info kommer....1)

1) Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0039/0006/0001, T: Fogderegnskap, Bragernes, Akershus, Bragernes fogderi, 16160501-16170501, oppb: RA Merknader: [Vedlegg 1-5 mangler]
Røyken Historielags Årbok 1997, side 64.
EA-5869/R/Ra/L0004/0005/0004, Fogderegnskap: II Bragernes, , , 1661-, oppb: RA
Manntallet 1664- 1666.
EA-5023/Rba/L0257/0003/0001, Rosstjeneste: OO: Bragernes, Akershus, Bragernes, 16600501-16610501, oppb: RA