slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Vang før 1801: Matrikkelnr. 9. Under utvikling.

Eiere:

1. 1612 - 1617, Laurits Svendsen Vear eier 15 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1613. Ved jordeboka 1616 - 1617 råder Laurits Vear fortsatt bygselen. Gunder Vang er da oppsitter.

2. 1612 - 1615, Hans Nordre Heggum eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1614, og ved Jordeboka 1615.

3. 1615 - 1678, Gunder Vang eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626 og 15 lispund i Vang f.o.m. Landskatten 1637.

4. 1618 - 1620, Trond [Olsen] Kjekstad eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1620.

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Gunder Vang, 15 lispund salt med bygsel og Lier prestebol 1 fjerding salt.

6. 1678 - 1681, Ole Gundersen og hans søsken eier 15 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den
18 Juni 1678 tinglyser Nils Børgesen Heggum et kjøpebrev fra Laurits Braaset (g.m. Siri Gundersdatter Vang) på 1 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel i Vang. Datert Heggum 28 Apr. 1678.

På tinget i Røyken den
11 Des. 1678 tinglyser Nils Børgesen Heggum et kjøpebrev fra Ole [Gundersen] Vang på 3 lispund 3 remål salt med bygsel i Vang. Datert Nordre Heggum 6 Sep. 1678.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1681 tinglyser Amund Erichsen Gilhus i Lier sitt pantebrev på 9 lispund salt med bygsel i gården Vang fra Ole Gundersen Vang for et lån på 110 riksdaler. Datert Gilhus den 12 Mars 1681.

Se mer under Ole Gundersen nedenfor.

7. - 1686, Lars Gulbrandsen

Lars var sønn av Gulband Gundersen Vang/Bryn og Gunnild Jacobsdatter.

Lars selger 6 lispund salt til Amund Erichsen Gilhus. Datert den 12 Apr. 1686.


8. 1681 - , Amund Erichsen Gilhus i Lier eier 15 lispund salt.

Se eiere nr. 6 og 7.


9. - 1739, Aslach Amundsen Kjekstad eier 15 lispund salt.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1740 tinglystes Aslach Amundsen Kjekstads salg av 15 lispund salt i gården Vang til Even Andersen Bårsrud for 450 riksdaler. Datert Kjekstad den 23 Des. 1739.


10. 1739 - 1741, Even Andersen Bårdsrud.

Se forrige og neste eier.


11. 1741 - 1747, Hans Aslesen Vang.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1741 tinglyste Hans [Aslesen] Vang sitt skjøte på 15 lispund salt med bygsel i gården Vang for 469 riksdaler fra Even Andersen Bårdsrud. Datert den 3 Sep. 1741.


12.
1747 - 1752, Even Andersen Bårdsrud.

På sommertinget i Røyken den 10 Juli 1747 tinglystes Asle Nilsen Vangs skjøte på 15 lispund salt i gården Vang for 400 riksdaler til Even [Andersen] Baarsrud. Datert den 8 Mai 1747.


13. 1753 - 1761, Peder Nilsen, dpt. 7 Juni 1729, gravl. 6 Mars 1785, g.m. 7 Sep. 1755, Jøran Pedersdatter Follestad.

Peder Nilsen kjøpte gården Vang på auksjon den 21 Okt. 1752.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1761 tinglyste Peder Nilsen sitt salg av gården Vang 15 lispund salt med bygsel og 5 lispund salt til Lier prestebol benificeret for 535 riksdaler til den forrige eier Even Andersen som nå var død, hans eldste sønn Anders Evensen i Christiania som tok gården tilbake på odel. Datert 12 Des. 1761.


14. 1761 - 1761, Anders Evensen, dpt. 10 Juli 1735, Bosatt i Christiania i 1761.

Han var sønn av eier nr. 12.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1761 tinglyste Anders Evensen sitt salg av gården Vang 15 lispund salt med bygsel og 5 lispund salt til Lier prestebol benificeret for 700 riksdaler til Ole Andersen Kjekstad. Datert 12 Des. 1761.


15. 1761 - 1763, Ole Andersen Kjekstad,

På tinget i Røyken den 27 Feb. 1764 tinglyste Ole Andersen Kjekstad sitt salg av gården Vang 15 lispund salt med bygsel og 5 lispund salt til Lier prestebol benificeret for 898 riksdaler til Erich Olsen Halden. Datert gården Kjekstad den 13 Des. 1763.


16. 1763 - , Erich Olsen

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1790 tinglyste Erich Olsen Vang sitt skjøte på halve gården Vang 7 1/2 lispund salt med bygsel og 2 1/2 lispund benificeret Lier prestebol til sin eldste sønn Ole Erichsen Jemteland for 450 riksdaler. Datert 16 Jan. 1790.

Kjente brukere:


1.
1400, Anund a Vange ok Rangdid kona hans.

2.
1400, Bjørn paa Vange.

3. 1528, Tord betaler gjengjerden (skatt) av Vang i 1528.

4. 1591 - 1614, Peder skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Peder nevnes som oppsitter på Vang i Bygningsskatten 1593 - 1604. og som leilending i Landskatten 1612 - 1614.

Peder var vitne i en sak vedr. Kjekstadskogen på tinget i Røyken den 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604. Det nevnes da at han var odelsfødt og eide odelsjord i Røyken.

5. 1616 - 1677, Gunder Vang, f. ca. 1585, d. ca. 1677.

Gunder er oppsitter ved jordeboka 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Gunder 8 kyr/kviger og 7 får.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Gunder, 2 hester, 8 kyr, 9 kviger, 4 sauer og 1 svin.

Gunder var oppsitter på Vang ved Jordeboka 1661. Han eide da 15 lispund salt med bygsel. Han føder 2 hester, 10 kyr, 3 ungfe og 8 sauer. Han har skog til gården.

I Manntallet 1664 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 30 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 70 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 32 år samt dennes sønn Anders Augustinussen bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 32 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 72 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 34 år samt dennes sønn Anders Augustinussen 14 år, bor også på gården.


6.
1677 - 1681, Ole Gundersen, f. ca. 1632, d. 1681, g.m.1. Martha Olsdatter Askestad, d. ca. 1674, g.m.2. Ingeborg Larsdatter.

På tinget i Røyken den 11 Des. 1678 tinglyser Nils Børgesen på nordre Heggum et skjøte på 3 lispund, 3 remål salt med bygsel i Vang fra Ole Gundersen, datert nordre Heggum 6 Sep. 1678.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte fra sin brorsønn Laurits Guldbrandsen på dennes farsarv i Vang som var 1 lispund og 2 4/7 bismer med bygsel etter skiftebrevs innhold datert Vang 24 Jan. 1678, for 5 1/2 daler. Laurits solgte også etter samme skiftebrev det som evt. tilkommer ham etter sin bror Ole Gulbrandsen som er med bygsel og åseterett over hele Vang 15 3/7 bismer for 14 1/2 daler.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte på 7 1/2 lispund salt med bygseli Vang fra sin svåger Nils Børgesen på nordre Heggum som var hans hustru Tharan Gundersdatters arv i Vang etter hennes foreldre på skiftet datert Vang 24 Jan. 1678 og hennes søster Siri Gundersdatters arvepart i samme skifte som Nils tidligere hadde kjøpt samt den parten Ole tidligere hadde solgt til Nils, tilsammen 7 1/2 lispund salt med bygsel.

Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Ole var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1681 tinglyser Amund Erichsen Gilhus i Lier sitt pantebrev på 9 lispund salt med bygsel i gården Vang fra Ole Gundersen Vang for et lån på 110 riksdaler. Datert Gilhus den 12 Mars 1681.

7. 1682 - 1686, Asle Ingebretsen, g.m. 9 Nov. 1681, enken Ingeborg Larsdatter.

Asle var sønn av Ingebret Rasmussen på Svang i Lier.


8.
1685 -1694, Peder Vang,

Peder var muligens sønn av forrige bruker ettersom han trolig hadde en sønn ved navn Asle.


Peder var lagrettemann 1686 - 1690.

Peder var oppsitter
ved skattemanntallet 1694.

Barn (muligens):

1. Asle Pedersen Vangsbroen, se under Vangsbroen nedenfor.
2. Peder Pedersen, n. f.o.m. 2 Des. 1692 på tinget i Røyken da han nevnes som unge Peder og senere på samme tinget som Peder Pedersen Vang. På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 bor han på Vangsbroen.

9. 1693 - , Jacob Nilsen,

På tinget i Røyken den 28 Juni 1693 tinglyser Jacob sin bygselseddel på 7 ½ lispund salt i Vang fra Amund Eriksen Gilhus, datert Gilhus 18 mars 1693.


10. 1696 - 1700, Gunder Olsen,

Gunder Olsen er trolig identisk med Gunder Olsen som nevnes på tinget i Røyken den 28 Juni 1693 da han skal ha fordervet en hest da han var tjenestedreng hos Mari Hotvedt og avviket fra tjenesten. Han var da bosatt hos sin frende Jens Nilsen Bryn som møtte på Gunders vegne. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695
selger Gunder Olsen på Bryn 11 lispund salt med bygsel samt åseteretten til halve Kjos til Peder Arvidsen Kjos. Datert Nordre Heggum 5 Aug. 1694. Gunder var sønn av Ole Gundersen, bruker nr. 1. Gunder flyttet til Dauerud i Lier som han brukte f.o.m. 1700.

Gunder var oppsitter
på Vang ved skattemanntallet 1696.


11. 1700 - 1741, Asle Nilsen, f. ca. 1661 på Heggum, gravl. 4 Feb. 1751, g.m. Mari Sørensdatter.


Asle bodde tidligere på gården Østre Grini.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 tinglyser Asle Nilsen bygselseddel på halve Vang, datert 3 Mai 1700. Asle var sønn av Nils Børgesen Heggum og Tharan Gundersdatter Vang.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Asle på gården Vang sammen med sin kone og 2 sønner. De har en tjenestepike.

Asle Nilsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.


Asle døde hos sin sønn Ole Aslesen som da bodde på gården Bjørnstad.


12.
1741 - 1747, Hans Aslesen, dpt. 23 Okt. 1707, gravl. 18 Jan. 1747.

Hans var sønn av forrige bruker.


13. 1747 - 1752, Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.

Even bodde tidligere på gården Bårsrud. Se også bruker nr. 7 på plassen Vangsbroen nedenfor der han bodde mellom 1740 - 1741.

Even var barnebarn av bruker nr. 6 på gården Vang ovenfor.


14.
1753 - 1761, Peder Nilsen, dpt. 7 Juni 1729, gravl. 6 Mars 1785, g.m. 7 Sep. 1755, Jøran Pedersdatter Follestad.


Peder flyttet tilbake til gården Søndre Ølstad.


15. 1764 - 1791, Erik Olsen, dpt. 4 Aug. 1726, gravl. 7 Aug. 1791, g.m. 6 Jan. 1753, enken Marthe Jensdatter Jaksland.

Erik bodde tidligere på husmannsplassen Halden under gården Kjekstad.16. 1790 - 1796, Ole Eriksen, dpt. 2 Sep. 1753, gravl. 28 Feb. 1796, g.m. 2 Aug. 1775, Else Christensdatter.

Ole bodde tidligere på husmannsplassen Jemteland. Se nedenfor.

Ole kjøpte først halve gården Vang fra sin far i 1790. Så kjøpte han halvbroren Ellef Pedersen Fossumeies arvepart i 1791 og broren Hans Eriksens arvepart i 1795.

17. 1796 - , Mads Ingebretsen, dpt. 8 Okt. 1752, d. 7 Mai 1824, g.m. 11 Okt. 1796, enken Else Christensdatter Vang (f. 1750, d. 1832).

Ved folketellingen 1801 bor Mads på gården Vang sammen med sin hustru og hennes barn fra første ekteskap.Husmannsplasser:

Jemteland:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1749 - 1757, Nils Jonsen, g.m. Mallene Johannesdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1749 tinglystes Even Andersen Vangs salg av et jordestykke (senere kalt Jemteland) for 101 riksdaler til Nils Jonsen. Datert Vang den 26 Mars 1749.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1757 tinglystes Nils Jonsen sitt salg av sin eiede og påboende husmannsplass Jemteland under gården Vang til Christian Hansen. Datert 4 Jan. 1757.


2.
1757 - 1760,
Christian Hansen Gram, dpt. 13 Okt. 1727, gravl. 23 Des. 1804, g.m. 8 Nov. 1754, Marthe Bjørnsdatter Yggeset i Asker. (dpt. 6 Sep. 1730, gravl. 1807). Marthes alder ved begravelsen er satt 10 år for høyt.

Christian Hansen var sønn av snekker Hans Abrahamsen Schotte og Anne Marie Gram.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1757 tinglystes Nils Jonsen sitt salg av sin eiede og påboende husmannsplass Jemteland under gården Vang i Røyken til Christian Hansen. Datert 4 Jan. 1757.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1760 tinglystes Christian Hansens salg av plassen Jemteland til Erich Olsen Halden for 180 riksdaler. Datert 28 Mars 1760.

Christian flyttet i 1760 med familien til Høland, Akershus.


3.
1760 - , Erik Olsen, dpt. 4 Aug. 1726, gravl. 7 Aug. 1791, g.m. 6 Jan. 1753, enken Marthe Jensdatter Jaksland.

Erik kjøpte gården Vang i 1763 og flyttet til selve gården Vang. Se ovenfor.


4. 1764 - , Erich Ellefsen Jemteland gm Kari Aslesdatter fikk datteren Live i 1764.


5. 1767 - 1768, Johannes Hansen, dpt. 6 Mai 1728, gravl. 26 Aug. 1792, g.m.1. 12 Okt. 1755, Ingeborg Stillesdatter, g.m.2. 31 Mars 1766, Ingeborg Thomasdatter.

Johannes bodde tidligere på Hajumeie.

Sønnen Hans ble født på Jemteland i 1767.

Johannes var sønn av Hans Amundsen Fossum.

De flyttet til gården Huseby.


6.
1775 - 1790, Ole Eriksen, dpt. 2 Sep. 1753, gravl. 28 Feb. 1796, g.m. 2 Aug. 1775, Else Christensdatter.

Ole kjøpte halve gården Vang i 1790 og flyttet dit. Se ovenfor.


Vangsbroen:


Brukere:1. Anders Rolfsen, var husmann på Vangsbroen 1628/1629 - 1666.

2.
Augustinus Andersen, var på Vangsbroen 1664 - 1666.

3. Halvor Haagensen, n. 3 Des. 1680.

4. 1686, Asle [Pedersen] Vangsbroen nevnes på tinget i Røyken den 9 Nov. 1686. Han drev da en kro.

5. 1692 - 1693, Peder Pedersen, n. f.o.m. 2 Des. 1692 på tinget i Røyken da han nevnes som unge Peder og senere på samme tinget som Peder Pedersen Vang. På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 bor han på Vangsbroen.

6. ca. 1714 - ca. 1720,
Asbjørn Jonsen, f. ca. 1671, gravl. 9 Juni 1743, g.m.1. 15 Okt. 1711, Martha (Mari) Knudsdatter, g.m.2. 29 Juni 1727, Barbara (Barbro) Amundsdatter Leiret.

Asbjørn flyttet til husmannsplassen Halden under gården
Kjekstad.

7. - 1739, Aslach Amundsen Kjekstad,

8. 1740 - 1741, Even Andersen, dpt. 17 Jan. 1706, d. før 1762, g.m. 31 Mai 1733, Mari Iversdatter Grette.

Even bodde tidligere på gården Bårdsrud.

Even var barnebarn av bruker nr. 6 på gården Vang ovenfor.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Marthe Larsdatter Vangsbroen, n. 28 Aug. 1688.
2. Unne Nilsdatter Vangsbroen, n. 28 Aug. 1688. Hun var datter av Nils Børgesen Heggum. (se under Heggum).
3. Kirsten Gulbrandsdatter Vangsbroen, n. 1686, forlatt bygden i 1693.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 582 - 583.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.