slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Vang før 1700:

Eiere:

1. 1612 - 1617, Laurits Svendsen Vear eier 15 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1613. Ved jordeboka 1616 - 1617 råder Laurits Vear fortsatt bygselen. Gunder Vang er da oppsitter.

2. 1612 - 1615, Hans Nordre Heggum eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1614, og ved Jordeboka 1615.

3. 1615 - 1678, Gunder Vang eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626 og 15 lispund i Vang f.o.m. Landskatten 1637.

4. 1618 - 1620, Trond [Olsen] Kjekstad eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1620.

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Gunder Vang, 15 lispund salt med bygsel og Lier prestebol 1 fjerding salt.

6. 1678 - , Ole Gundersen og hans søsken eier 15 lispund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1400, Anund a Vange ok Rangdid kona hans.

2.
1400, Bjørn paa Vange.

3. 1528, Tord betaler gjengjerden (skatt) av Vang i 1528.

4. 1591 - 1614, Peder skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Peder nevnes som oppsitter på Vang i Bygningsskatten 1593 - 1604. og som leilending i Landskatten 1612 - 1614.

Peder var vitne i en sak vedr. Kjekstadskogen på tinget i Røyken den 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604. Det nevnes da at han var odelsfødt og eide odelsjord i Røyken.

5. 1616 - 1677, Gunder Vang, f. ca. 1585, d. ca. 1677.

Gunder er oppsitter ved jordeboka 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Gunder 8 kyr/kviger og 7 får.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Gunder, 2 hester, 8 kyr, 9 kviger, 4 sauer og 1 svin.

Gunder var oppsitter på Vang ved Jordeboka 1661. Han eide da 15 lispund salt med bygsel. Han føder 2 hester, 10 kyr, 3 ungfe og 8 sauer. Han har skog til gården.

I Manntallet 1664 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 30 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 70 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 32 år samt dennes sønn Anders Augustinussen bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 32 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 72 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 34 år samt dennes sønn Anders Augustinussen 14 år, bor også på gården.


Bruk 2:

1.
1664 - 1681, Ole Gundersen, f. ca. 1632, d. 1681, g.m.1. Martha Olsdatter Askestad, d. ca. 1674, g.m.2. Ingeborg Larsdatter.

På tinget i Røyken den 11 Des. 1678 tinglyser Nils Børgesen på nordre Heggum et skjøte på 3 lispund, 3 remål salt med bygsel i Vang fra Ole Gundersen, datert nordre Heggum 6 Sep. 1678.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte fra sin brorsønn Laurits Guldbrandsen på dennes farsarv i Vang som var 1 lispund og 2 4/7 bismer med bygsel etter skiftebrevs innhold datert Vang 24 Jan. 1678, for 5 1/2 daler. Laurits solgte også etter samme skiftebrev det som evt. tilkommer ham etter sin bror Ole Gulbrandsen som er med bygsel og åseterett over hele Vang 15 3/7 bismer for 14 1/2 daler.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1681 tinglyser Ole et skjøte på 7 1/2 lispund salt med bygseli Vang fra sin svåger Nils Børgesen på nordre Heggum som var hans hustru Tharan Gundersdatters arv i Vang etter hennes foreldre på skiftet datert Vang 24 Jan. 1678 og hennes søster Siri Gundersdatters arvepart i samme skifte som Nils tidligere hadde kjøpt samt den parten Ole tidligere hadde solgt til Nils, tilsammen 7 1/2 lispund salt med bygsel.

Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Ole var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

2. 1682 - 1686, Asle Ingebretsen, g.m. 9 Nov. 1681, enken Ingeborg Larsdatter.

Asle var sønn av Ingebret Rasmussen på Svang i Lier.


3.
1685 -1694, Peder Vang, (NB! Foreløpig usikker på hvilket bruk Peder og de neste brukerne bodde på).

Peder var muligens sønn av forrige bruker ettersom han trolig hadde en sønn ved navn Asle.


Peder var lagrettemann 1686 - 1690.

Peder var oppsitter
ved skattemanntallet 1694.

Barn (muligens):

1. Asle Pedersen Vangsbroen, se under Vangsbroen nedenfor.
2. Peder Pedersen, n. f.o.m. 2 Des. 1692 på tinget i Røyken da han nevnes som unge Peder og senere på samme tinget som Peder Pedersen Vang. På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 bor han på Vangsbroen.

4. 1693 - , Jacob Nilsen,

På tinget i Røyken den 28 Juni 1693 tinglyser Jacob sin bygselseddel på 7 ½ lispund salt i Vang fra Amund Eriksen Gilhus, datert gilhus 18 mars 1693.


5. 1696 - 1700, Gunder Olsen,

Gunder Olsen er trolig identisk med Gunder Olsen som nevnes på tinget i Røyken den 28 Juni 1693 da han skal ha fordervet en hest da han var tjenestedreng hos Mari Hotvedt og avviket fra tjenesten. Han var da bosatt hos sin frende Jens Nilsen Bryn som møtte på Gunders vegne. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695
selger Gunder Olsen på Bryn 11 lispund salt med bygsel samt åseteretten til halve Kjos til Peder Arvidsen Kjos. Datert Nordre Heggum 5 Aug. 1694. Gunder var sønn av Ole Gundersen, bruker nr. 1. Gunder flyttet til Dauerud i Lier som han brukte f.o.m. 1700.

Gunder var oppsitter
på Vang ved skattemanntallet 1696.


6. 1700 - , Asle Nilsen, f. ca. 1661 på Heggum, gravl. 4 Feb. 1751, g.m. Mari Sørensdatter.


Asle bodde tidligere på gården Østre Grini.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 tinglyser Asle Nilsen bygselseddel på halve Vang, datert 3 Mai 1700. Asle var sønn av Nils Børgesen Heggum og Tharan Gundersdatter Vang.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Asle på gården Vang sammen med sin kone og 2 sønner. De har en tjenestepike.

Asle døde hos sin sønn Ole Aslesen som da bodde på gården Bjørnstad.Vangsbroen:
(Husmannsplass)

1. Halvor Haagensen, n. 3 Des. 1680.
2. Anders Rolfsen, var husmann på Vangsbroen 1628/1629 - 1666.
3. Augustinus Andersen, var på Vangsbroen 1664 - 1666.
4. Asle [Pedersen] Vangsbroen nevnes på tinget i Røyken den 9 Nov. 1686. Han drev da en kro.
5. Peder Pedersen, n. f.o.m. 2 Des. 1692 på tinget i Røyken da han nevnes som unge Peder og senere på samme tinget som Peder Pedersen Vang. På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 bor han på Vangsbroen.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Marthe Larsdatter Vangsbroen, n. 28 Aug. 1688.
2. Unne Nilsdatter Vangsbroen, n. 28 Aug. 1688. Hun var datter av Nils Børgesen Heggum. (se under Heggum).
3. Kirsten Gulbrandsdatter Vangsbroen, n. 1686, forlatt bygden i 1693.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 582 - 583.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.