slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Ole Eriksen Halden/Vang (1753 - 1796)

Ole Eriksen ble født 1753 på husmannsplassen Halden under gården Kjekstad, Røyken, Buskerud. Han døde 1796 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Erik Olsen Halden og Marthe Jensdatter Jaksland. Ole giftet seg den 2 Aug. 1775 i Røyken kirke med Else Christensdatter Kindertangen. De hadde barna:

1. Kirstine Olsdatter, dpt. 28 Mars 1779, vannvitig og bosatt på Vang i 1824. (skifte etter stefaren).
2. Christen Olsen, dpt. 18 Feb. 1781, gravl. 8 Juli 1781.
3. Marthe Olsdatter, dpt. 2 Mai 1784, g.m. 30 Juni 1803, Erik Knudsen Skryset.
4. Erik Olsen, dpt. 11 Juni 1786, gravl. 18 Juni 1786.
5. Erik Olsen, dpt. 29 Juli 1787, g.m. 16 Mars 1809, Ingeborg Ingebretsdatter Vear.
6. Christen Olsen, dpt. 21 Mars 1790, gravl. 21 Mai 1804.
7. Jens Olsen, dpt. 9 Apr. 1792,

De fem første barna er født på husmannsplassen Jemteland under gården Vang. De to siste på selve gården Vang som Ole kjøpte i 1790 av sin far. Se nedenfor.

Ole ble døpt den 2 Sep. 1753 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1790 tinglyste Erich Olsen Vang sitt skjøte på halve gården Vang 7 1/2 lispund salt med bygsel og 2 1/2 lispund benificeret Lier prestebol til sin eldste sønn Ole Erichsen Jemteland for 450 riksdaler. Datert 16 Jan. 1790.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 nevnes skifte etter foreldrene Erik Olsen Vang og kona Marthe Jensdatter. Arvinger nevnes som Ellef Pedersen Fossumeie samt hans halvsøsken Ole Eriksen Vang, Peder Eriksen på "Ersrud" i Asker, Hans Thomassen Åsgård på hans hustru Kirstina Eriksdatters vegne og Hans Eriksen Vang m.m.

På tinget i Røyken den 30 Jan. 1796 tinglyste Hans Erichsen Vang sitt skjøte på 1/4 part av gården Vang, 3 3/4 lispund salt med bygsel samt 1 1/4 lispund benificeret til sin bror Ole Erichsen Vang for 150 riksdaler. Det ble også skrevet en kontrakt. Datert Vang den 12 Nov. 1795.

Ole ble gravlagt den i 28 Feb. 1796 Røyken kirke.

Skifte etter Ole ble holdt den 21 Mars 1796.


Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 90-91.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 161.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 219.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0007a: Skifteprotokoll, 1789-1799, s. 323b-324a.