slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle Datteren Karen Augustinusdatter
Til Grafisk Anetavle
Sønnen Søren Augustinussen


Augustinus Andersen Vang/Syltingli (ca. 1632 - ca. 1690)

Augustinus Andersen ble født ca. 1632 på husmannsplassen Vangsbroenunder gården Vang, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1690 på gården Syltingli, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Anders Rolfsen Vang og en ukjent mor. Augustinus giftet seg ca. 1651 med Birgitte Sørensdatter Syltingli, f. ca. 1630. De hadde barna:

1. Anders Augustinusen, f. ca. 1652,
2. Anne Augustinusdatter, f. feb. 1657, d. mars 1742 på Høvik, g.m. Gabriel Adamsen Villingstad.
3. Karen Augustinusdatter, f. ca. 1660, d. des. 1740 på Vear, g.m.2. 1686, Lars Jonsen Vear.
4.
Søren Augustinusen, f. 1663, d. jan. 1751, g.m.1. Gunnor Johannesdtr, g.m.2. Mari Gundersdtr.
5. Kirsten Augustinusdatter, n. Tb 2 Des. 1691 (Gabriel Willingstads Wærsøster).

I Manntallet 1664 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 30 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 70 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 32 år samt dennes sønn Anders Augustinussen bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Vang som "fulde gaard" og har to oppsittere Gunder 80 år og Ole 32 år. Husmannen [på Vangsbroen] Anders [Rolfsen] 72 år, hans sønn Augustinus [Andersen] 34 år samt dennes sønn Anders Augustinussen 14 år, bor også på gården.

Augustinus var klokker i Røyken kirke. Han nevnes som klokker i 1670 (Tb 11 fol 68) og 1671 (Tb 12 fol 13). Han nevnes også som klokker 1680 (Se Tb 26 Nov. 1680 nedenfor).

Han var også en flink snekker. I 1675 lagde han en ny alterring og en ny skriftestol til Røyken kirke. Han sto også for reparasjonen av våpenhuset i kirken i 1683. (
Røyken kirke)

Augustinus var iallefall bosatt på gården Syltingli i Røyken i 1675 - 1690.

I en sak mot Hans Skryset, nevnes "Augustinis klocher i Røgen" Ved tingmøte den 26 Nov. 1680 (Sak nr. 43 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680).

Han nevnes i en sak på tingmøte i Røyken den 26 Nov. 80 (Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) og den 3 Des. 1680, (Sak nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680), der Augustinus Andersen Syltingli, stevner Nils Børgesen Heggum for bo/bruksrett til plassen Broen under gården Vang.

Augustinus stevner Asle Vang ved tingmøte på Røyken den 17 Aug. 1682 (Sak nr. 43 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) og ved tingmøte den 20 Okt. 1682 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) for vold mot sin datter Karen Augustinusdatter og Kirsten Gulbrandsdatter.

I en supplikk datert 9 Okt. 1685 klager Augustinus Syltingli, Hans Morberg og Stener Liverud på skattene.

Han nevnes også i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus saksøker Sivert Hansen (Aslesen ?) Heggum for en odelspart i Groøya (Groøen). Her får vi vite hans fars navn samt farens søsken og noen av deres ektefeller og barn. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555.

Ved tingmøte den 11 Apr. 1687 (Sak nr. 22, i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) ble Augustinus stevnet av "Erlig og Velforstanndige Nielss Mortensen" for restanse av landskyld, som sønnen Søren Augustinusen Syltingli betalte ved samme tingmøte.

I en sak på tinget
22 Feb. 1689, fremgår det at han var far til Karen Augustinusdatter som er gift med Laurits Jonsen Vear. Det fremgår videre at Karens mor er Birgitte Syltingli. 1)

1) Buskerud fylke, Bragernes prosti, Prestemanntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.