slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle Datteren Karen Augustinusdatter
Til Grafisk Anetavle
Sønnen Søren Augustinussen

Birgitte Sørensdatter Syltingli (ca. 1630 - etter 1689)

Birgitte Sørensdatter ble født omkring 1630 på gården Syltingli, Røyken, Buskerud. Hun døde etter 1689 på Syltingli. Hun var meget trolig datter av Søren Syltingli og en ukjent mor. Birgitte giftet seg omkring 1651 med Augustinus Andersen. De hadde barna:

1. Anders Augustinussen, f. ca. 1652,
2. Anne Augustinusdatter, f. feb. 1657, d. mars 1742 på Høvik, g.m. Gabriel Adamsen Villingstad.
3. Karen Augustinusdatter, f. ca. 1660, d. des. 1740 på Vear, g.m.2. 1686, Lars Jonsen Vear.
4.
Søren Augustinussen, f. 1663, d. jan. 1751, g.m.1. Gunnor Johannesdtr, g.m.2. Mari Gundersdtr.
5. Kirsten Augustinusdatter, n. Tb 2 Des. 1691 (Gabriel Willingstads Wærsøster).

Augustinus er identisk med den Augustinus som var husmann på Vang ved manntallet i 1664/1666. De bodde ved broen på Vangeie. (Se Tb 17 Aug. 1682 nedenfor).

Augustinus var bosatt på gården Syltingli i Røyken i 1682. Han var klokker i Røyken kirke. Han nevnes som klokker i 1670 (Tb 11 fol 68) og 1671 (Tb 12 fol 13). Han nevnes også som klokker 1680 (Se Tb 26 Nov. 1680 nedenfor).

I en sak på tinget våren 1689, fremgår det at han var far til Karen Augustinusdatter som er gift med Lauris Jonsen Wear. Det fremgår videre at Karens mor er Birgitte Syltingli. (Tb 30). Han nevnes også i flere saker i tingbøkene:

I en sak mot Hans Schryset, nevnes "Augustinis klocher i Røgen" Ved tingmøte den 26 Nov. 1680 (Sak nr. 43 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680).

Han nevnes i en sak på tingmøte i Røyken den 26 Nov. 80 (Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) og den 3 Des. 1680, (Sak nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680), der Augustinus Andersen Syltingli, stevner Nils Børgesen Heggum for bo/bruksrett til plassen Broen under gården Vang.

Augustinus stevner Asle Vang ved tingmøte på Røyken den 17 Aug. 1682 (Sak nr. 43 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) og ved tingmøte den 20 Okt. 1682 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) for vold mot sin datter Karen Augustinusdatter og Kirsten Gulbrandsdatter.

Han nevnes også i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der Augustinus saksøker Sivert Hansen (Aslesen ?) Heggum for en odelspart i Godøy (Godøen). Her får vi vite hans fars navn samt farens søsken og noen av deres ektefeller og barn. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 Juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 Juni 1555.

Ved tingmøte den 11 Apr. 1687 (Sak nr. 22, i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) ble Augustinus stevnet av "Erlig og Velforstanndige Nielss Mortensen" for restanse av landskyld, som sønnen Søren Augustinusen Syltingli betalte ved samme tingmøte. 1)

1) Røyken kirkebok.
Digitalarkivet.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.