slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Søren Augustinusen Syltingli (ca. 1663 - 1751)

Søren Augustinusen ble født ca. 1663 på plassen Vangsbroen, Vang, Røyken, Buskerud. Han døde 88 år gammel i 1751 på gården Syltingli, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Augustinus Andersen Syltingli og Birgitte Sørensdatter Syltingli. Han giftet seg første gang den 19 Mars 1709 i Bragernes kirke med Gonnor Johannesdatter, (f. ca. 1685, gravl. 15 Okt. 1719). De hadde barna:

1. Aaste Sørensdatter, dpt. 27 Juli 1709, gravl. 21 Mars 1751, g.m. 26 Apr. 1733, Halvor Iversen Grette.
2. Hans Sørensen, dpt.
23 Aug. 1711, gravl. 23 Okt. 1729.
3. Anne Sørensdatter, dpt.
14 Jan. 1714. g.m. 26 Mai 1737, Ingebret Christensen Berget/Klemmetsrud.
4. Ingeborg Sørensdatter, dpt.
14 Juni 1716, gravl. 19 Juli 1716. Hun ble 6 uker gammel.
5. Christopher Sørensen, dpt.
7 Aug. 1718, gravl. 11 Apr. 1723.

Skifte etter Gonnor Johannesdatter den 10 Nov. 1719. Overværende på de umyndige barns vegne var deres morbrødre Søren og Anders Johannesen.

Da konen Gonnor døde giftet Søren seg på nytt den 2 Juli 1721 i Røyken kirke med Mari Gundersdatter Askestad. De hadde barna:

1. Gunder Sørensen, dpt.
26 Juli 1722, gravl. 30 Des. 1798, g.m. 8 Juli 1753, Birthe Amundsdatter Ovnerud.
2. Anne Sørensdatter, dpt.
7 Jan. 1725, gravl. 13 Mai 1725.
3. Christopher Sørensen, dpt.
7 Apr. 1726, gravl. 2 Feb. 1773, g.m. 30 Jan. 1757, Dorthe Engebretsdatter Flater.
4. Ole Sørensen, dpt.
3 Apr. 1729, gravl. 15 Apr. 1731.
5. Hans Sørensen, dpt.
6 Apr. 1732, gravl. 1 Feb. 1801, g.m.1. 13 Nov. 1757, Mari Andersdatter Vahl.
6. Ole Sørensen, dpt.
18 Des. 1735, d. 28 Feb. 1829, g.m. 15 Jan. 1766, Mari Christensdatter.


Søren trolovet seg andre gang den 10 Apr. 1721 i Røyken kirke med Mari Gunnesd. Forlovere (Cautionister) var Aslach Kiechstad og Knud Schryset. De giftet seg i Røyken kirke den 2 Juli 1721.

Søren ble stevnet i en leirmålsak ved tingmøte på Røyken den 17 Aug. 1682 (Sak nr. 42 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) og ved tingmøte på Røyken den 20 Okt. 1682 (Sak nr. 47 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682).

I en supplikk datert den 30 Jan. 1684 ber Søren (Sifuer) Augustinussen om benådning for ovennevnte leirmålsak fordi at han straks etter ble utskreven som soldat.

Ved tingmøte den 11 Apr. 1687 (Sak nr. 22, i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) ble Augustinus Andersen Syltingli stevnet av "Erlig og Velforstanndige Nielss Mortensen" for restanse av landskyld, som sønnen Søren Augustinusen Syltingli betalte ved samme tingmøte.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 tinglyser Søren en bygselseddel på halve Syltingli, datert Christiania den 26 Jan. 1699.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1732 tinglyses Eskild Halvorsen Stokkers skjøte på 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Syltingli til Søren Augustinussen Syltingli. Datert 1 Feb. 1732.

Søren ble gravlagt den
31 Jan. 1751 (D: Gravfestet Dom. 4 a Epiph:.) i Røyken kirkegård.

Skifte etter Søren Augustinussen ble holdt den
13 Feb. 1751.

.
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1751, side 156.
Buskerud fylke, Bragernes, Ministerialbok nr. I 3 (1706-1734), Ekteviede 1709, side 57.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.