slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Christopher Sørensen Syltingli/Heggum (1726 - 1773)

Christopher Sørensen ble født 1726 på gården Syltingli, Røyken, Buskerud. Han døde 47 år gammel i 1773 på gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Søren Augustinusen Syltingli og Mari Gundersdatter Askestad. Christopher giftet seg den 30 Jan. 1757 i Røyken kirke med Dorthe Ingebretsdatter Flater. De hadde barna:

1. Søren Christophersen, dpt. 15 Okt. 1758, d. 1 Des. 1830, Heggum, g.m. 6 Jan. 1803, Karine Andreasdatter Lund.
2. Hans Christophersen, dpt. 14 Mars 1761, d. 30 Okt. 1819, Hyggen, g.m. 16 Nov. 1782, enken Martha Halvorsdatter Bråset.
3. Ingebret Christophersen, dpt. 13 Jan. 1764, d. 13 Juli 1828, g.m. 13 Sep. 1794, Henricka Jensdatter.
4. Live Christophersdatter, dpt. 5 Okt. 1766, d. 28 Juli 1827, g.m. 25 Aug. 1789, Ole Haagensen Rud.
5. Mari Christophersdatter, dpt. 30 Apr. 1769, gravl. 10 Jan. 1808, g.m. 1 Juli 1794, Gjert Ingebretsen Klemmetsrud.
6. Lars Christophersen, dpt. 26 Jan. 1772, d. 30 Des. 1862, g.m. 8 Nov. 1804, Birthe Andersdatter Sand fra Eiker (Lier III s. 94).

Alle barna ble født på gården Søndre Heggum.

Christopher ble døpt den
7 Apr. 1726 i Røyken kirke. (D: Christopher ble døpt ""D. Judica"".). Faddere var:

Aslach Kiechstad
Amund Kiechstad
Massi Kiechstad
Magdalena Nielsd Ryh
Ingebor Væar

Christopher Sørensen Syltingli kjøpte 7 7/8 lispund tunge og 4 3/8 lispund salt med bygsel i gården Søndre Heggum av forrige bruker, enken Marichen Erichsdatter. Datert Søndre Heggum 20 Nov. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 37).

Christopher trolovet seg den
4 Jan. 1757 (trolovede ieg udi Huuset paa gaarden Syltinglie) med Pige Dorthe Engebrethsdatter Flater. Forlovere (Cautionister) var Joen Schrysæth og Ole Kiegstad. De giftet seg den 30 Jan. 1757 (Kopuleret Dominica 4 a Epiphania Xsti:) i Røyken kirke.

Ved hovedmanntallet 1765 er Christopher Sørensen og hans hustru Dorthe Ingebretsdatter oppsittere på gården Søndre Heggum. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Søndre Heggum.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1767 tinglyser Mari Gunderdatter en kontrakt mellom sig og sønnene Hans Sørensen Syltingli og Christopher Sørensen Heggum slik at hun avstår bygselretten til halve gården Syltingli som kirken eier og at hun samtidig skal flytte til sin sønn Christopher på sin livstid. Hans skal betale 16 riksdaler årlig til Christopher for morens underhold m.m. Datert Heggum den 12 Juli 1767.

Christopher ble gravlagt den 2 Feb. 1773 i Røyken kirke.

Skifte etter Christopher ble holdt den
3 Apr. 1773 på gården Heggum.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1726, side 39.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1773, side 227.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 590-591.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.