slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hans Christophersen Heggum/Bråset/Hyggen (1761 - 1819)

Hans Christophersen ble født 1761 på gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde den 30 Okt. 1819 på gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Christopher Sørensen Syltingli/Heggum og Dorthe Ingebretsdatter Flater. Hans giftet seg den 16 Nov. 1782 i Røyken kirke med enken Martha Halvorsdatter Bråset. De hadde ikke barn.

Hans ble døpt den 14 Mars 1761 i Røyken kirke.

Hans bodde på gården
Bråset mellom 1782 - 1797.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Hans på Bråset, han er da dragon og han ble utkommandert i 1788. Det nevnes også at han var værge for (stedatteren) Sørine Hansdatter Bråset.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1799 tinglyses Abraham Knudsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1280 riksdaler til Hans Christophersen. Datert Oddevald den 1 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Vestre Hyggen. Han var da enkemann, bonde og gårdbeboer.


Hans ble gravlagt den 7 Nov. 1819 i Røyken kirke.

Skifte etter Hans ble holdt den
9 Juni 1820. Arvinger var hans søsken.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 154-155.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1832, s. 204-205.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 185.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0010a: Skifteprotokoll, 1813-1835, s. 259b-260a.