slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsTil Grafisk Anetavle

Asle Nilsen Heggum/Grini/Vang/Bjørnstad (ca. 1661
- 1751)

Asle Nilsen ble født ca. 1661 på gården Nordre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde 89 år og 7 uker gammel i 1751 på gården Bjørnstad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Nils Børgesen Heggum og Tharan Gundersdatter Vang. Asle giftet seg med Mari Sørensdatter. De hadde iallefall barna:

1. Gunder Aslesen, På tinget i Røyken den 12 Des. 1715 var det leirmålsak mellom Gunder og Kirsti Christiansdatter.
2. Nils Aslesen, f. ca. 1696. gravl. 2 Juli 1740, g.m. 2 Juli 1736, Anne Olsdatter Knem i Strømm.
3. Søren Aslesen, f. ca. 1700, d. 1774, g.m. 29 Sep. 1727, enken Ingeborg Olsdatter Bråset.
4. Ole Aslesen, f. ca. 1702, gravl. 25 Mars 1770, g.m. 1 Nov. 1726, Anne Amundsdatter.
5. Jens Aslesen, dpt. 3 Mai 1705, gravl. 6 Aug. 1780. g.m. 2 Juli 1736, Mari Knudsdatter Heggedal.
6. Hans Aslesen, dpt. 23 Okt. 1707, gravl. 18 Jan. 1747.
7. Jacob Aslesen, dpt. 14 Apr. 1709, g.m. 17 Juni 1742, Siri Iversdatter Kongsten.

De to første barna er født på Østre Grini muligens også barn nr. 3, de resterende på gården Vang.

I en sak på tinget i Røyken den 2 Mars 1700 kommer det fram at Asle fikk bygselseddel på Grini av Jørgen Desou. Datert 12 Des. 1689. Saksøkeren Anders Jensen Svangstrand hadde kjøpt Grini i 1699 og ville nå bruke gården selv. Asle fikk derfor oppsigelse og måtte flytte fra gården neste faredag.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 tinglyser Asle sin bygselseddel på halve gården Vang. Datert 3 Mai 1700.

I en sak på tinget i Røyken den 13 Des. 1717 stevner Anne Heggum, Asle Nilsen Vang for ulovlig skogshogst i Nordre Heggums underliggende skog. Hans Sivertsen Heggum og Nils Vetlesen var innstevnet som vitner. Datert 29 Okt. 1717.

På det samme tinget stevner Anne Olsdatter Heggum, Asle Nilsen Vang og hans sønn Gunder Aslesen fordi Gunder hadde slått sin fars halvbror Børge Nilsen. Øvrige innkalte, som vitner i saken var Giørand på Vang, Mari Sørensdatter Asle Vangs hustru, lensmann Aslak Kjekstad og hans sønn Anders Aslaksen Kjekstad. Datert 29 Okt. 1717. Partene ble senere forlikt.

Asle døde hos sin sønn Ole Aslesen som da bodde på gården Bjørnstad.

Asle ble gravlagt den 4 Feb. 1751.

Skifte etter Asle ble holdt den 27 Mai 1752 på gården Bråset. NB! Han er her feilaktig kalt Asle Evensen.

Mer info. kommer...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Døde og begravede 1751, side 340-341.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.