slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Søren Aslesen Vang/Bråset (ca. 1703 - 1774)

Søren Aslesen ble født ca. 1703 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han døde 1774 på gården Bråset, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Asle Nilsen Vang og Mari Sørensdatter. Søren giftet seg den 29 Sep. 1727 i Røyken kirke med sin tremenning enken Ingeborg Olsdatter Bråset. De hadde barna:

1. Johannes Sørensen, dpt. 7 Mars 1728, gravl. 31 Mai 1773.
2. Ole Sørensen, dpt. 16 Apr. 1730, gravl. 1 Apr. 1781.
3. Martha Sørensdatter, dpt. 21 Sep. 1732, g.m. 6 Jan. 1754, Grenadier Hans Jonsen Huseby, g.m.2. 13 Mai 1758, Dragon Christen Hansen Haug. De bodde på gården Huseby i Hurum ved skifte etter Ingeborg.
4. Hans Sørensen, dpt. 20 Mars 1735, gravl. 20 Mars 1782, g.m. 5 Juli 1770, Martha Halvorsdatter Roksrud.


Søren Aslesen
nevnes i en legdsrulle fra 1733. Han nevnes da som 30 år og født på gården Vang i Røyken. Han var gift og hadde 3 barn. Han bodde da på en bygslet gård som han hadde hatt i 6 år (Søren giftet seg med enken på Bråset i 1727). Han ble utskrevet i 1726 og hadde tjent ved regimentet i 7 år.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1736 tinglystes Aslak Eriksen Gilhus salg av 1 skippund salt i gården Bråset til Søren Aslesen for 390 riksdaler. Datert Gilhus 9 Jan. 1736. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 206).

Nytt hus på Bråset ble oppført ca. 1750. Bildet av det gamle huset kan du se i Bygdemagasinet fra 2012 nr. 60, side 7.


Fotografiet ovenfor viser det gamle våningshuset på gården Bråset under riving for noen ti-år tilbake. Venstre del av huset var oppført ca. 1750 og høyre del i året 1806. I midtpartiet inn for inngangsdøra var det en gjennomgående gang. Over døra fra gangen inn til første rom til høyre var årstallet 1806 hugget inn i tømmerstokken. I 1922 ble huset fredet av riksantikvaren. Men det var sviktende grunnforhold på stedet og huset forfalt. Derfor ble fredingen opphevet og huset tillatt revet.

Våningshuset på Bråset var typisk for slike bygninger på gårdene her i bygda fra 1700-tallet med små-rutete vinduer. Det var forøvrig interessant å se at de innvendige dører var i ”Louis-seize”-stil, en stilart som dominerte spesielt i Frankrike på annen halvdel av 1700-tallet.”

Det må være Søren Aslesen som fikk oppsatt huset ca. 1750.


På tinget i Røyken den 27 Feb. 1758 tinglystes Søren Aslesen Bråsets skjøte på 10 lispund salt med bygsel i gården Bråset til sin sønn Ole Sørensen for 250 riksdaler. Datert Bråset 2 Jan. 1758.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1771 tinglystes Søren Aslesen Bråsets skjøte på 10 lispund salt med bygsel i gården Bråset til sin sønn Hans Sørensen for 250 riksdaler. Datert Bråset 20 Des. 1770.

Skifte etter Søren og Ingeborg ble holdt den
9 Aug. 1774 på gården Bråset.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1774, side 229.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1726-1729, side 117.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hc 0006), 1773-1789, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.