slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Jens Aslesen Vang/Askestad/Heggedal/Kjosmyren (1705 - 1780)

Jens Aslesen ble født 1705 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Han døde 1780 på plassen Kjosmyren under gården Søndre Kjos, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Asle Nilsen Vang og Mari Sørensdatter. Jens giftet seg den 2 Juli 1736 i Asker kirke med Mari Knudsdatter Heggedal. De hadde barna:

1. Nils Jensen, dpt. 5 Mai 1737, gravl. 25 Nov. 1787, g.m. 4 Nov. 1764, Ingeborg Ingebretsdatter Åroselven.
2.
Martha Jensdatter, dpt. 16 Aug. 1739, d. 20 Jan. 1827, g.m. 9 Feb. 1765, Hans Ingebretsen Åroselven.
3.
Mari Jensdatter, dpt. 11 Okt. 1744, gravl. 3 Aug. 1783, g.m. 26 Aug. 1770, Ole Tollefsen Solberg i Asker.
4.
Anne Jensdatter, f. 14 Apr. 1747, d. 19 Feb. 1832, g.m. 26 Mars 1778, Christopher Amundsen Rud.

De tre første barna er født på gården
Askestad i Røyken. Datteren Anne er født på gården Heggedal i Asker.


Jens ble døpt den
3 Mai 1705 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 tinglyser Jens sitt auksjonsskjøte på 1 skippund 14 lispund og 12 Remål salt i gården Askestad. Datert 19 Okt. 1737. På det samme tinget tinglyser Ole Johannesen [Follestad] sitt skjøte på 8 lispund 2 1/2 remål salt i Askestad fra Jens Aslesen. Det samme gjorde Halvor Larsen (Mari Knudsdatters onkel). Datert 13 Des. 1737. (Parten som Ole Johannesen kjøpte kalles senere Oddevald).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1742 tinglyser Anders Olsen Grini sitt skjøte på 4 lispund 1 Remål 2 skålpund salt i Askestad fra Jens Aslesen Askestad for 75 riksdaler. Datert 7 Des. 1742.

Jens solgte gården Askestad til Peder Eriksen for 450 riksdaler. Datert Askestad 3 Jan. 1746. (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 424).

På tinget i Asker den 5 Juli 1746 tinglyste Jens Aslesen sin bygselseddel på 1 skippund salt i gården Heggedal. Datert 5 Mai 1746. Samtidig tinglyste Anders Knudsen det samme. Dette betyr at Mari Knudsdatter og Anders Knudsen er søsken og barn av Knud Larsen Heggedal og Live Andersdatter Brastad. Anders Heggedal var dessuten fadder for sønnen Nils og kona hans Marthe var fadder for datteren Anne.


NB! I Askerboka side 392 sies det at Jens Aslesen var fra Gui i Asker, men dette er feil.

Jens og Mari bodde først på gården
Askestad i Røyken. I 1746 flyttet de til gården Heggedal i Asker. Senere flyttet Jens og Mari til Kjosmyren i Røyken hvor de døde. Her bodde også datteren Anne og hennes ektemann ved skifte etter Jens og hvor de begge senere døde.

Jens ble gravlagt den 6 Aug. 1780
i Røyken kirke.


Skifte etter Jens ble holdt den
15 Aug. 1781
.

Mer info. kommer ......
1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 3.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 237.
Asker prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10256a/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1733-1766, s. 153.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0006: Skifteprotokoll, 1773-1789, s. 390b-391a.