slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Martha Olsdatter Askestad/Vang ( - ca. 1674)

Martha ble født på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Hun døde omkring 1674 på gården Vang, Røyken, Buskerud. Martha var datter av Ole Guldbrandsen Askestad og Jøran Askestad. Martha giftet seg før 1662 med Ole Gundersen Vang. De hadde barna:

1. Anne Olsdatter, g.m. Søren Olsen. Solgte en part i Kjos i 1699.
2. Gunder Olsen, bosatt på Bryn 1693 - 1695, Vang 1696 - 1700, Dauerud i Lier fra 1700.
3. Even Olsen, d. før 6 Nov. 1693.

På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Svendby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt lispund korn i gården Hellum i Svendbysaga i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen, hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler.

Ole Vang nevnes ved tingmøte på Røyken den 5 Des. 1682 der Lars Steffensen Bråseth, Hans Olsen Skryset og Nils Børgesen Heggum, stevnet avdøde Ole Gundersen Vangs hustru Ingeborg Larsdatter for arv etter Ole Vang. Her nevnes Marthas barn som hennes bror Hans Olsen Skryset var verge for.

Barna Anne og Gunder ovenfor nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den 21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

I en sak i panteboken datert Hensrud Tangen den 20 Sep. 1706 selger Søren Olsen gift med Anne Olsdatter, 3 lispund og 1/2 remål salt i Åsgård til Thomas Adamsen Åsgård. Her kommer det frem at en del av dette godset er hennes arvegods og en del er kjøpt av [hennes bror] Gunder Olsen Dauerud, datert den 6 Juli 1705.

Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 4 (Fa 0004), 1662-1662, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 23 (Fa 0023), 1682-1682, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Protokollnummer: I, Sted: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAKO