slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle Sønnen Amund.
Til Grafisk Anetavle Sønnen Knud.

Ole Guldbrandsen Askestad
(ca. 1595 - mellom 1645 - 1647)

Ole Guldbrandsen ble født omkring 1595. Han døde mellom 1645 - 1647 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Guldbrand Andersen Askestad og Unn Pedersdatter Aaraas. Han var gift med Jøran Askestad. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Marta Olsdatter, d. før 1681, g.m. Ole Gundersen Vang.
2. Maren Olsdatter, d. ca. 1682, g.m. Rasmus Rolfsen Brøholt.
3. Amund Olsen Askestad, f. ca. 1630, d. før 1693.
4. Knud Olsen Gjerdal, f. ca. 1633, d. ca. 1681.
5. Hans Olsen Skryset, f. ca. 1643, d. 1699, g.m.1. Dorthe Olsdatter, d. ca. 1689, g.m.2. Marthe Larsdatter.

I 1628 eide han 17 lispund salt landskyld i Askestad. I 1635 eide han gods i 12 andre gårder.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Oluf 7 kyr/kviger og 8 får.

NB! Laurits Pedersen Brøholt kjøper 12 lispund salt i Brøholt sammen med sin søstersønn Christopher Olsen Frøtvedt for 47 Rdl. fra Halduor Lauridsen Hostued i Hoff sogn i Tønsberg som var hans kone Aase Tollefsdatters odel. Datert Brøholt
27 Juni 1640. Ole Askestads segl finnes her. Han har OG i seglet.

I Koppskatten 1645 nevnes Ole Askestad, hans kvinne og to piger.

I 1650 eide Nicolaus Askestad 3 av Oluffs gårder og 2 skippund i Askestad. Nicolaus nevnes i kildene som stefar til Amund, Knud og Hans Olssønner, og var derfor gift med Oluffs enke. Nicolaus er lensmann og bosatt på Hyggen i 1675.

På tinget i Øvre Romerike den 7 Mars 1653 Lest et pantebrev fra Amon og Knut Olsønner på Askestad i Røyken til Halvor Halvorsen Ingier i Ullensaker på Rotnes i Nes, hvor Gunder (Erlandsen?) bor, skylder årlig 2 skippd. og 1 fj. t. , i 9 år ugjenløst for 300 rd. dat. Askestad 1/3 1653. (kilde: Øvre Romerike, tingbok 1).

En dom avsagt ved rådstuen i Oslo 2 Apr. 1611 viser at Henrik Rødby i Hurum og hans bror Rolv på Solberg i Lier, ved en tidligere dom hadde vunnet en halv fjerding skyld i Hellum i Lier fra Guldbrand Askestad i Røyken. Med det var deres part også blitt større enn Guldbrands, slik at de som majoritetseiere hadde overtatt bygselsretten. Lagtinget i Oslo dømte at dommen skulle opprettholdes.

I 1647 eide Jøran Askestad i Røyken 10 lp. korn i gården Hellum i Lier (Ole Solberg i Lier eide 15 lp. korn).

På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Svendby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt skippund korn i gården Hellum i Svendbysaga i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen (les kona Jøran Askestad), hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler.

I Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse, 1655 eide Jøran Askestad forsatt 1/2 pund korn i Hellum.

Som vi har sett ovenfor så eide Jøran Askestad 10 lispund salt i Hellum i 1647 og 1655. Dette er eksakt det samme som Ole Guldbrandsen Askestad eide ved Rosstjenesteskatten 1644/45. Ettersom Jøran bor på Askestad i 1647 må hun også være identisk med Jøran Askestad som eier godset etter Ole Guldbrandsen i bl. a. Odelsskatten 1647/1648. Det er dermed bevist at hun er kona til Ole.

Mer info kommer.......1)

1) Genealogen Nr. 1/2009, side 28.
Genealogen Nr. 1/2000, side 39.
NHKI: Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII, 1608 - 1616 (Oso 1997), side 248.
EA-5023/Rba/L0185/0006/0001, Koppskatt: 14. Bragernes, Akershus, Bragernes, 1645-, oppb: RA
Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Tingbok A 1 , 1651-1653, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 4 (Fa 0004), 1662-1662, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
EA-5023/Rba/L0227/0005/0001, Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse: A: Bragernes og Hurum, Akershus, Bragernes, Hurum, 1655-, oppb: RA
EA-5023/Rba/L0181/0002/0001, Rosstjeneste: 73. Bragernes, Akershus, Bragernes, 16440429-16450429, oppb: RA
Lier bygdebok: http://www.lier.kommune.no/liers-historie/hellum.htm