slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Knud Olsen Gjerdal (ca. 1633 - ca. 1673)

Knud Olsen ble født ca. 1633 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1673 på gården Gjerdal i Røyken. Han var sønn av Ole Guldbrandsen Askestad og Jøran Askestad. Knud var meget trolig gift med Ingeborg Asbjørnsdatter Gjerdal. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Anne Knudsdatter, g.m. Torsten Iversen Hajum
2. Siri Knudsdatter,
n. 21 Nov. 1695. (se nedenfor).
3.
Eli Knudsdatter, g.m. Nils Michelsen, n. 21 Nov. 1695. (se nedenfor).

NB! Knud var gift med Ingeborg Asbjørnsdatter Gjerdal fordi han hadde tatt over bruket der Asbjørn Amundsen Gjerdal bodde allerede ca. 1653. Ved Fogderegnskapet 1656/1657 skylder Knud for tredje års holding av 1 skippund salt og 3 bismerpund smør som er hele Gjerdal. Dessuten hadde Knuds datter Anne en datter Ingeborg (navneoppkalling). Asbjørn Gjerdal levde når Knud tok over bygselen på Gjerdal og lenge etterpå, så han hadde trolig kår hos svigersønnen Knud. Dessuten skyldte enken Ingeborg Gjerdal odels- og leilendingskatt for 1673 og 1675. (se under nedenfor og under Ingeborg).

På tinget i Øvre Romerike den 7 Mars 1653 Lest et pantebrev fra Amon og Knut Olsønner på Askestad i Røyken til Halvor Halvorsen Ingier i Ullensaker på Rotnes i Nes, hvor Gunder (Erlandsen?) bor, skylder årlig 2 skippd. og 1 fj. t. , i 9 år ugjenløst for 300 rd. dat. Askestad 1/3 1653. (kilde: Øvre Romerike, tingbok 1).

I 1647 eide Jøran Askestad i Røyken 10 lp. korn i gården Hellum i Lier. På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Svendby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt skippund korn i gården Hellum i Svendbysaga i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen, hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler.

Ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 eide Knud Jerdal 1 skippund tunge med bygsel i Gommerud i Lier som var hans odel. (Arv etter hans mor).

I Manntallet 1664 nevnes Jerdall som "fulde gaard" og har oppsitteren Knud 31 år. Han har 4 tjenestedrenger: Clemmet Torsen 21 år, Hans Olsen 21 år, Amund Torsen 15 år og Hans Andersen 14 år.
.
I Manntallet 1666 nevnes Jerdall som "fulde gaard" og har oppsitteren Knud 33 år.

På tinget i Røyken den 19 Feb. 1674 skylder Ingeborg Gjerdal skatt for 1673.

På tinget i Røyken den 6 Mars 1675 skylder enken Gjerdal odels- og leilendingskatt for 1674. Dette beviser vel at Ingeborg var gift med Knud Olsen. Det er han som står oppført i de fleste skattelister som bygselmann av hele Gjerdal. I likhet med andre enker så er det den avdøde mannen som står oppført i skattelistene som ikke er oppdatert med enkens navn.

Knud nevnes som oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681, men det må være hans enke som er oppsitter.


Alle barna ovenfor nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den
21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

Mer info kommer....1)

1) Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Tingbok A 1 , 1651-1653, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 4 (Fa 0004), 1662-1662, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 36 (Fa 0036), 1695-1696, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.