slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Ingeborg Asbjørnsdatter Gjerdal ( - ca. 1681)

Ingeborg Asbjørnsdatter ble født på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Hun døde ca. 1681 på gården Gjerdal. Hun var datter av Asbjørn Amundsen Gjerdal og en ukjent mor. Ingeborg var gift med Knud Olsen Askestad. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Anne Knudsdatter g.m. Torsten Iversen Hajum
2. Siri Knudsdatter, n. 21 Nov. 1695. (se nedenfor).
3. Eli Knudsdatter, g.m. Nils Michelsen, n. 21 Nov. 1695. (se nedenfor).

NB! Ingeborg var gift med Knud Olsen Askestad/Gjerdal fordi han hadde tatt over bruket der Asbjørn Amundsen Gjerdal bodde allerede ca. 1653. Ved Fogderegnskapet 1656/1657 skylder Knud for tredje års holding av 1 skippund salt og 3 bismerpund smør i Gjerdal. Dessuten hadde Ingeborgs datter Anne en datter Ingeborg (navneoppkalling). Asbjørn Gjerdal levde når Knud tok over bygselen på Gjerdal og lenge etterpå, så han hadde trolig kår hos svigersønnen Knud. Dessuten så skylder Ingeborg Gjerdal leilendingskatt for 1673 og 1674. Dette beviser vel at Ingeborg var gift med Knud Olsen. Det er han som står oppført i de fleste skattelister som oppsitter/bygselmann av hele Gjerdal t.o.m. 1681, men som sagt så skylder Ingeborg skatt av Gjerdal for 1673 - 1675. I likhet med andre enker så er det den avdøde mannen som står oppført i skattelistene som ikke er oppdatert med enkens navn. Dette er vanlig i kildene for Røyken. I noen tingbøker er dog enkens navn nevnt. (se nedenfor).

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 har Asbjørn Gjerdal gjeld og nevnes som død, hans datter Ingeborg møtte og fortalte at gjelden var utlagt på skiftet.

På tinget i Røyken den 19 Feb. 1674 skylder Ingeborg Gjerdal skatt for 1673.

På tinget i Røyken den 6 Mars 1675 skylder enken Gjerdal odels- og leilendingskatt for 1674, og den 26 Mars 1675 ser vi at Ingeborg Gjerdal er identisk med enken.

Knud nevnes som oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681, men det må være hans enke som er oppsitter.

Alle barna ovenfor nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den
21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 36 (Fa 0036), 1695-1696, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.