slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Asbjørn Amundsen Gjerdal (
- ca. 1669)

Asbjørn Amundsen ble trolig født på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1669 på gården Gjerdal. Asbjørn var sønn av Amund Iversen Gjerdal og Elin Asbjørnsdatter. Asbjørn var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall barna:

1. Amund Asbjørnsen, bodde på Gjerdal 20 Des. 1655.
2. Sebjørn Asbjørnsen, bodde på Bjørnstad 20 Des. 1655.
3.
Ingeborg Asbjørnsdatter, n. 1672, 1674 og 1675 på Gjerdal, gift med Knud Olsen Askestad/Gjerdal.
4. NN Asbjørnsdatter, n. koppskatten 1645.
5. NN Asbjørnsdatter, n. koppskatten 1645.


I Fogderegnskapet 1612/1613 fikk Asbjørn Amundsen førstebygsel på 1 fjerding salt i Grimsrud ødegård.

I Fogderegnskapet 1614/1615 betalte Asbjørn Amundsen førstebygsel på 1 skippund salt og 3 bismerpund smør i Jerdal.

Ved Landskatten 1618 er godset til Asbjørn igjen innløst av de rette eierne, og han skatter nå som leilending.

I Fogderegnskapet 1624/1625 ble Asbjørn Amundsen Gjerdal beskyldt for å være barnefar til Live Jonsdatters barn, hvilket han benektet. Asbjørn var på dette tidspunktet gift, og betalte boten for å unngå videre bygdesladder.

Ved Jordeboka 1624 eier Asbjørn 7 lispund salt i Sundby på Hurum, 1 fjerding salt i Grette, 7 1/2 lispund korn i Kopland i Modum, 4 lispund 1 remål salt i Rødby på Hurum og 1/2 pund mel i Temte i Eiker.

Ved Jordeboka 1626 eier Asbjørn 3 1/2 lispund salt i Rødby på Hurum, 1/2 pund salt i Temte på Eiker og 1 fjerding i Grette i Røyken.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes 1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Åros, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Asbjørn 8 kyr/kviger og 8 får.

I Fogderegnskapet 1629/1630 betalte Asbjørn Jerdall holding av 1 skippund salt og 3 bismerpund smør i Jerdal.

I Fogderegnskapet 1632/1633 betalte Asbjørn Jerdall holding av 1 skippund salt i Jerdal.

Ved Landskatten 1637 eide Asbjørn 4 lispund og 1 remål salt i Rødby i Hurum, 1/2 skippund salt i Temte i Eiker og 3 bismerpund smør i Myre i Lier.

Ved Båtmannsskatten 1641/1642 eide Asbjørn 1 skippund salt i Temte i Eiker og 3 bismerpund smør i Myre i Lier.

I Koppskatten 1645 nevnes Asbjørn Jerdal, hans kvinne og 3 døttre.

Ved skattematrikkelen 1647 eide Asbjørn 12 1/2 lispund salt i Nærsnes. Det samme eide han i søndre Nærsnes i 1652.

Den 15 Juni 1648 på Bragernes er det utstedt et makeskiftebrev til Johan Gaardmand, borger i Christiania fra Asbjørn Amundsen på "Hierdall" i Røyken: Thembte med plassen Themtemoen og en part i Sand i Eiker mot Nederste Hyggen (Hyggen Østre) i Røyken -45 rdl. (org. på papir). NRA fra DRA 1937: II (Sehesteds gods) B.

NB! Asbjørn nevnes på Gjerdal etter 1653, men Knud Olsen hadde tatt over bygselen på bruket som Asbjørn brukte allerede ca. 1653. Asbjørn hadde trolig kår hos svigersønnen Knud Olsen.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Asbjørn Jerdall 4 hester, 12 kyr, 10 kviger, 8 sauer og 8 svin.

Ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 eide Asbjørn 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel i Nedre Hyggen som var hans odel. Han eide også 7 1/2 lispund salt i Nærsnes som også var hans odel.

Asbjørns arvinger eier 7 1/2 lispund salt i Nærsnes ved Leilendingskatten 1670 - 1677.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672 har Asbjørn gjeld og nevnes som død, hans datter Ingeborg møtte og fortalte at gjelden var utlagt på skiftet.
1)

1) Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 8.2 (RA/EA-2870/Ek/L0008/0002), 1624-1626, oppb: Riksarkivet.