slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Maren Olsdatter Askestad/Brøholt ( - ca. 1682)

Maren ble født på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Hun døde før 1681 på gården Brøholt, Røyken, Buskerud. Maren var datter av Ole Guldbrandsen Askestad og Jøran Askestad. Hun var gift med Rasmus Rolfsen Brøholt. De hadde iallefall barna:

1. Rolf Rasmussen, f. ca. 1655, gravl. 17 Des. 1719, g.m. Mari Pedersdatter, d. 1713.
2. Jon Rasmussen, f. ca. 1658, gravl.
5 Okt. 1710, Kjos. Skifte datert Kjos 17 Nov. 1710.
3. Knud Rasmussen, d. før 1710.


Alle barna ovenfor nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den 21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

Skifte etter Maren ble holdt den 10 Okt. 1682. (Se under skifte til sønnen Rolfs hustru).


Rasmus var på Brøholt til ca 1678. I 1664 og 1666 bruker han også Kjos.


Ved Odelsskatten 1662 eier Rasmus 1 ferding tunge i gården Lahell i Lier. Han eier også 16 1/2 lispund i gården Kjos i Røyken.

Rasmus nevnes som oppsitter på Brøholt ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Men se broren Hans Olsen på Kjos ved leilendingskatten 1679. Var Maren allerede død ? Skifte først i 1682. Rasmus levde iallefall i 1685. Ved skifte etter sønnen Jon ovenfor nevnes en halvbror Jacob ??

I en grensesak på tinget i Røyken den 21 Juni 1691 stevnes Ole Brøholt, hans sønner Christopher, Lars og Hans Olssønner, Oles husmann Ole Larsen i Brøholtstranden samt tjenestepigene Marthe Christensdatter og Anne Trulsdatter av Christen Stillesen på Bragernes på hans husbonde Knud Ovneruds vegne. Rolf Rasmussen Kjos er vitne i saken og det kommer fram at han er født på Brøholt.

Sønnene Rolf, Jon og Knut selger den 28 Juni 1693 3 lispund og 1/2 remål salt uten bygsel i gården Åsgård til Tomas Adamsen Åsgård.

I 1698 er sønnene Rolf og Joen vitner i en sak om hugst i Brøholts skoger.

Vi finner igjen sønnene Rolf og Jon på Kjos. Jon, som er ungkar, dør på Kjos i 1710. Arvinger er broren Rolf Rasmussen og halvbroren Jacob Rasmussen.

Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 32 (Fa 0032), 1691-1691, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.