slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Rolf Rasmussen Kjos (ca. 1655 - 1719)

Rasmus Rolfsen ble født ca. 1655 på gården Brøholt, Røyken, Buskerud. Han døde 1719 på gården Nordre Kjos i Røyken. Han var sønn av Rasmus Rolfsen Brøholt og Maren Olsdatter Askestad. Rolf var gift med Mari Pedersdatter. De hadde iallefall barna:

1. Mari Rolfsdatter, f. ca. 1689, g.m. 21 Okt. 1714, Amund Hansen.
2. Rasmus Rolfsen, f. ca. 1691, g.m. 20 Des. 1716, Anne Larsdatter.
3. Martha Rolfsdatter, f. ca. 1696, g.m. 16 Nov. 1721, Amund Pedersen.
4. Johanne Rolfsdatter, f. ca. 1696, gravl. 13 Okt. 1720. (Alderen er satt 10 år for høyt (34 år)).

I en grensesak på tinget i Røyken den 21 Juni 1691 stevnes Ole Brøholt, hans sønner Christopher, Lars og Hans Olssønner, Oles husmann Ole Larsen i Brøholtstranden samt tjenestepigene Marthe Christensdatter og Anne Trulsdatter av Christen Stillesen på Bragernes på hans husbonde Knud Ovneruds vegne. Rolf Rasmussen Kjos er vitne i saken og det kommer fram at han er født på Brøholt.

Rolf og hans brødre Jon og Knud selger den 28 Juni 1693 3 lispund og 1/2 remål salt uten bygsel i gården Åsgård til Tomas Adamsen Åsgård.

I 1698 vitner Rolf og broren Jon i en sak om hugst i Brøholts skoger.

Rolf var lagrettemann.

Rolf var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Nordre Kjos sammen med sin hustru og en datter.

Skifte etter Mari Pedersdatter ble holdt den
2 Mars 1713 på gården Kjos.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1723 tinglyser sønnen Rasmus Rolfsen Kjos et skjøte fra Amund Hansen og Amund Pedersen på deres eiende jordeparter i gården Nordre Kjos, som deres hustruer er arveligen tilfallen etter deres salige foreldre. Datert 2 Mars 1723.

Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1720, side 71.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 32 (Fa 0032), 1691-1691, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 45 (Fa 0045), 1721-1724, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.